, 22 @ 08:06:03 EEST


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΡΙΜΤΩΝ
Θμα ζως χαρακτρισε την διαχεριση των απορριμμτων ο αρμδιος υπουργς και σμανε Συναγερμ", υπογραμμζοντας τι το υπουργεο ΠΕΧΩΔΕ χει ολοκληρσει τον εθνικ σχεδιασμ με συγκεκριμνες κατευθνσεις πολιτικς.
π κει και πρα, οι περιφρειες και οι Οργανισμο Τοπικς  υτοδιοκησης χουν αναλβει δρση για την υλοποησης μεγλων ργων με στχο την προστασα του περιβλλοντος.
Η Τοπικ υτοδιοκηση  επιτλους σ’  να θμα που καει την πατρδα μας αναλαμβνει τις ευθνες της.
Στο Νομ μας, εγκαινιζοντας σε λγους μνες την λειτουργα του ΧΥΤ, μια να σελδα αρχζει στον τομα της καθαριτητας.


Η προστασα του περιβλλοντος  και η καθαριτητα εναι κοινωνικ αγαθ και επιτυγχνονται  με την συνεχ συνεργασα πολιτν και δμων με  αμοιβαες υποχρεσεις και δικαιματα.
Η αποτροπ ρπανσης του περιβλλοντος, η  προστασα της φσης και της ατμσφαιρας, η διασφλιση της Δημσιας υγεας, εναι υποχρωση λων.
Το ζτημα της διαχερισης των απορριμμτων εναι θμα ζως για λους τους πολτες,  να κυριολεκτικ εθνικ θμα, σοβαρ και περπλοκο  το οποο χρειζεται σωστ προσγγιση και μεθοδικτητα.
Η Κυβρνηση  ξεκαθρισε τι δεν χρειζεται να θεσπιστε καμα «να περιβαλλοντικ πολιτικ», καμα «να πολιτικ διαχερισης των απορριμμτων». υτ που χρειζεται εναι να εφαρμοστε η πολιτικ που χει δη θεσμοθετσει τους μεθδους διαχερισης των απορριμμτων:   ΧΥΤ, ανακκλωση, κομποστοποηση, καση, βιολογικ επεξεργασα κλπ.
Το θεσμικ πλασιο εναι πλρες,  και ολοκληρθηκε ο Εθνικς Σχεδιασμς Διαχερισης Στερεν  ποβλτων, στον οποο προβλπονται οι κατευθνσεις πολιτικς και οι  συγκεκριμνοι στχοι. Με βση αυτν, λλωστε, χουν καταρτιστε και   οι Περιφερειακο Σχεδιασμο Διαχερισης Στερεν ποβλτων, οι οποοι   εξειδικεουν τους στχους.
Εμες λοιπν η Τοπικ υτοδιοκηση σε συνεργασα με την Περιφρεια εμαστε εκενοι θα μελετσουν και θα αποφασσουν ποια μθοδο ποιες μεθδους θα εφαρμσουμε για την επλυση του τσου μεγλου προβλματος.
Η υγειονομικ ταφ -οι ΧΥΤ δηλαδ- εναι απαρατητοι σε οποιοδποτε πργραμμα διαχερισης στερεν αποβλτων, γιατ ποια λλη μθοδος κι αν εφαρμοστε, πντα θα υπρχουν υπολεμματα. Δεν πρπει μως, σε καμι περπτωση  να αποτελε τη μοναδικ λση. Και μην ξεχνμε τι απ τη διαχεριση  των αποβλτων θλουμε και την παραγωγ ενργειας λιπσματος, και σε κθε περπτωση ανκτηση ανακυκλσιμων υλικν.
Πρπει λοιπν να εφαρμοστον σνθετες λσεις. Γιατ, ποια λλη λση, δεν αρκε μνη της, αλλ εναι απαρατητη γιατ μεινει τον γκο των απορριμμτων  που καταλγουν στο ΧΥΤ.
Και ανακκλωση να κνεις, και καση, πντα υπρχουν υπλοιπα που καταλγουν στην υγειονομικ ταφ.
Οι συνδυασμνες μθοδοι που μπορον να εφαρμοστον, εναι οι εξς:
Πρτον: Εναλλακτικ διαχεριση, δηλαδ ανακκλωση, στη συνχεια  επεξεργασα του βιοαποδομσιμου κλσματος προς παραγωγ "κμποστ"  και τελικ τα υπολεμματα καταλγουν σε ΧΥΤ.
Δετερον: Εναλλακτικ διαχεριση, δηλαδ ανακκλωση, στη  συνχεια θερμικ επεξεργασα και τελικ τα υπολεμματα και πλι καταλγουν σε ΧΥΤ.
Και τρτον η θερμικ επεξεργασα, το θεσμικ πλασιο της οποας χει ολοκληρωθε. 
Εναι υποχρωσ μας να αντιμετωπσουμε το πρβλημα των σκουπιδιν. Υποχρωσ μας απναντι στον τπο μας και    στο περιβλλον, αλλ υποχρωσ μας και απναντι στην Ευρωπακ νωση, η οποα πως ξρετε δεν αστειεεται στα θματα αυτ και αν δεν τα αντιμετωπσουμε κινδυνεουμε με  βαρι πρστιμα!
Και η λση μπορε να δοθε μνο με την εφαρμογ σνθετων λσεων και οι ΟΤ  δεν πρπει να χνουν χρνο.
Εναι καιρς να   ανασκουμπωθομε, τρα που τα χρματα υπρχουν και η πεση απ’ λους αυξνει.
Το ποια  λση θα επιλεχθε σε κθε περπτωση, πρπει να εναι αντικεμενο σοβαρς μελτης απ τις Περιφρειες και τους ΟΤ,
Για παρδειγμα, μιλμε για την καση σαν να εναι κτι που απ τεχνικς πλευρς μπορε να γνει αριο το πρω. Να πει το απορριμματοφρο, να πρει τα σκουπδια και αντ να τα πει στον   ΧΥΤ, να τα κψει? Δεν γνεται τσι μως. Χρειζονται υποδομς, πς  θα γνει η διαλογ των υλικν, πς θα γνει η καση. Γιατ αλλις,   αντ για καλ θα κνουμε κακ στη δημσια υγεα.
Μα λλη μθοδος, την οποα μλιστα η χρα μας χει αποφασσει να  εφαρμζει στην πρξη, εναι η "κομποστοποηση".
Υπρχει δη  να εργοστσιο, στα Λισια. Τα αποτελσματα ως προς την επεξεργαζμενη ποστητα αποβλτων και ως προς την ποιτητα του παραγμενου "κμποστ",   αναμνονται.
Κθε λση χει τα δικ της πλεονεκτματα ,τα δικ της μειονεκτματα χει μως χει και  διαφορετικ κστος.
Η οικονομικτερη λση, εναι η υγειονομικ ταφ που εφαρμζεται  σμερα. Εναι αυτ που σχεδισαμε για τον Σνδεσμο μας και προσπαθομε να βελτισουμε με την δημιουργα  μονδας προεπεξεργασας στερεν αποβλτων εντς του ΧΥΤ και χει κστος ψους που κυμανεται απ 35 ευρ  ως περπου 40 ευρ αν τνο.
Οι λλες λσεις, εναι λες ακριβτερες.
Η  επεξεργασα και παραγωγ "κμποστ" εναι ψους 80 ευρ αν τνο, εν  η θερμικ επεξεργασα (καση) εναι ψους 150 ευρ αν τνο.
Πρα απ τον οικονομικ παργοντα, νας λλος παργοντας που πρπει να ληφθε πολ σοβαρ υπ’ ψιν, εναι η συμμετοχ των πολιτν. Χωρς αυτ, καμα περιβαλλοντικ πολιτικ δεν μπορε να χει επιτυχα.
Μιλμε, για παρδειγμα, για την ανακκλωση. Και πολ συχν,   αναφερμαστε σε περιπτσεις εξωτερικο. Εκε, μως, η ανακκλωση ξεκινει απ το σπτι, απ την οικογνεια, απ τον διο τον πολτη.
Εκε γνεται η πρτη διαλογ των υλικν. Και βλπεις να χουν μχρι και 4 ξεχωριστος κδους, λλον για το χαρτ, λλον για το γυαλ κ.ο.κ. λα αυτ, χουν το κστος τους, αλλ χρειζεται και να  αναπτξει ο πολτης περιβαλλοντικ συνεδηση.
Επειδ τον λληνα -κακ τα ψματα- εναι δσκολο να τον μθεις απ  την αρχ ττοια πργματα, εδ νομζω τι πρπει να προχωρσουμε σταδιακ.
Να ξεκινσουμε απ τον πιο "χοντρ" διαχωρισμ, 5 υλικ να   πνε ξεχωριστ απ τα λλα: Γυαλι, χαρτι, αλουμνιο, πλαστικ και   μπαταρες.
Πρπει μως, ταν εμαστε τοιμοι να προχωρσουμε  γνουν και σοβαρς εκστρατεες ενημρωσης και ευαισθητοποησης του πολτη.
Τα δο τελευταα χρνια, εκτιμται τι η ανακκλωση στην Ελλδα ανρχεται σε ποσοστ 14%, εν σμφωνα και με τους ρυθμος υλοποησης  των ργων εναλλακτικς διαχερισης απ τα εγκεκριμνα συστματα   εναλλακτικς διαχερισης η εκτμηση για το τος 2007 εναι τι η   ανακκλωση θα ανρχεται σε 20%.
Στχος μας  εναι η μεωση των βιοαποδομσιμων αστικν αποβλτων που οδηγονται σε ταφ.
Και ββαια, θα πρπει να υπρχει και υπευθυντητα κατ την εφαρμογ  απ τους ΟΤ. χι να πηγανει ο πολτης στον κδο ανακκλωσης και να τον βρσκει ξεχειλισμνο επειδ δεν χει περσει το συνεργεο του  Δμου  κι εγ δεν ξρω πσες μρες η να μην υπρχει καθλου η να βρωμει επειδ δεν πλθηκε ποτ.
Παρλληλα  η αποκατσταση των Χρων νεξλεγκτης Διθεσης πορριμμτων (ΧΔ) πρπει να γνει στχος και ως το τλος του 2008 να χει ολοκληρωθε.
Σας υπενθυμζω τι στο σνολο της χρας χουν καταγραφε 2.626 ΧΔ, εν 1.850 απ αυτος χουν δη κλεσει.
π τους 1850, οι 615 εναι   χαμηλς επικινδυντητας και αποκαθστανται απ τους διους τους ΟΤ,  με δικος τους πρους, εν για λλους 552, τα ργα αποκατστασς τους χουν ενταχθε σε διφορα χρηματοδοτικ προγρμματα μεταξ αυτν και πολλο απ την πειρο.
Η σωστ διαχεριση των απορριμμτων και στερεν αποβλτων και γενικ η λψη αναγκαων μτρων  χουν κστος που οι δμοι αναλαμβνουν.
Δσκολα μως μπορον να εφαρμοστον, ταν στο Νομ μας,  υπρχουν ακμη  Δμοι και Κοιντητες που στερονται μηχανολογικο εξοπλισμο και κδων απορριμμτων.
Για την Ολοκληρωμνη Διαχεριση των πορριμμτων
πρπει μεσα να  εκκριθον οι οριστικς μελτες των σταθμν μεταφρτωσης (ΣΜ), να εγκριθε  η μελτη κατασκευς μονδας επεξεργασας απορριμμτων και να ικανοποιηθον οι ανγκες των δμων μελν του Συνδσμου Διαχερισης πορριμμτων Πεδινν και Ημιορεινν περιοχν  ρτας .
υτς ανρχονται σε:
Εκοσι απορριμματοφρα διαφρων χωρητικοττων.
Δυο πλυντηρων οχημτων.
Δυο ανατρεπμενα αυτοκνητα.
παρατητη δε εναι η προμθεια δυο σαρθρων, να μικρ και να μεγλο.
να βυτιοφρο δκα κυβικν 
Ενς τεμαχιστ ελαστικν και ογκωδν αντικειμνων
Ενς καλαθοφρο οχματος
Μεγλες εναι οι ελλεψεις  σ’ λους τους Δμους και τις Κοιντητες απ κδους απορριμμτων που οι ανγκες των υπολογζονται  στους 2500 περπου κδους διαφρων διαστσεων.
Τα ζωικ απβλητα(νεκρ ζα, οι κουτουλις των πτηνοτροφεων κτλ) ,τα φυτικ απβλητα (φλοδα πορτοκαλιο κυρως)  και τα νοσοκομειακ απβλητα αποτελον  το μεγαλτερο πρβλημα στο Νομ μας, εναι  επικνδυνα απβλητα και απαιτον λσεις.
Για  την διαχεριση και επεξεργασα των επικνδυνων αυτν αποβλτων, ο Σνδεσμος Διαχερισης πορριμμτων χει εξασφαλισθε απ τον  Υπουργεο Εσωτερικν πστωση για  Πρσληψη Συμβολου, για την υποστριξη της Προσυμβατικς  Διαδικασας για την Σμπραξη του Συνδσμου Διαχερισης πορριμμτων Πεδινς και Ημιορεινς περιοχς Νομο ρτας με τον Ιδιωτικ Τομα με θμα: «Μονδα Επεξεργασας Στερεν ποβλτων 3ης Διαχειριστικς Εντητας Περιφρειας Ηπερου». ( ΣΔΙΤ  που αφορ φυτικ και ζωικ απβλητα)
Η σωστ διαχεριση των απορριμμτων και στερεν αποβλτων και γενικ η προστασα του περιβλλοντος  η λψη μτρων χουν κστος που οι δμοι αναλαμβνουν.
Πρα απ τον οικονομικ παργοντα, νας λλος παργοντας που πρπει  να ληφθε πολ σοβαρ υπ’ ψιν, εναι η συμμετοχ των πολιτν και πρπει ν’  αρχσουμε μεσα ενημερωτικ εκστρατεα.
Χωρς αυτ, καμα περιβαλλοντικ πολιτικ δεν μπορε να χει επιτυχα.
Σας ευχαριστ!

ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΓΙΝΝΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΡΧΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=121