, 16 @ 07:11:32 EET


Π Σ Ε που λγουν παρατενονται
Σμφωνα με πρσφατη ανακονωση του ΕΛΓ τα προγρμματα ΠΣΕ που λγουν εναι τα: RAGBY, FAR και FROST (πγιο κεφλαιο). Συγκεκριμνα το FAR που συγκαταλγονταν η ακαρπα του τους 2003 για τα εσπεριδοειδ και οι ζημις απ πλημμρες λγει τλος του Ιανουαρου 2008. Το FROST που συμπεριλαμβνει ζημες απ τους παγετος των ημερν 12 ως και 16 Φεβρουαρου του 2004 μνο για το πγιο κεφλαιο (δηλ. ζημες που προκλθηκαν σε αγροτεμχια, περιφρξεις, αποθκες), λγει τλος Φεβρουαρου 2008. Σημειωτον τι ττοιες δηλσεις παγου κεφαλαου  FROST δεν γιναν στο Δμο μας.

Για το RAGBY δεν αναφερμαστε διτι δεν υπρχει ττοιο πργραμμα στο Νομ ρτας γενικτερα.
Το FROST για το φυτικ κεφλαιο παρατενεται για να ακμη τος και θα λξει με το τλος του τους 2008.
Σμφωνα με την με αρ.πρωτ.:134/7-1-2008 ανακονωση του ΕΛΓ Ιωανννων οι εργασες αποκατστασης του ζημιωθντος απ τους παγετος των 12-15 Φεβρουαρου 2004 φυτικο κεφαλαου μπορον να γνουν μχρι το τλος του 2008.
Δηλαδ σοι εναι δικαιοχοι σ’ αυτ το πργραμμα και δεν χουν κνει ακμη ανασυστσεις (εκριζσεις ζημιωθντων δνδρων και αντικατστασ τους με νεοφυτεμνα, καρατομσεις, κορμοτομς ακμη και πρωτεοντα δευτερεοντα κλαδματα) σε εσπεριδοκαλλιργειες και ελαιοκαλλιργειες που τυχν εκμεταλλεονται, μπορον για να τος ακμη να προβον σ’ αυτς τις εργασες με την προπθεση πντα να καλπτονται απ το πρισμα. Ββαια επιστημονικς σας συστνουμε να αποφεγεται η εφαρμογ των προαναφερμενων εργασιν αυτ την εποχ και να γνονται μετ το πρας των ψιμων ανοιξιτικων παγετν που χουν καταληκτικ ημερομηνα συνθως το δετερο δεκαπενθμερο του Μαρτου.

Πληρωμς
FROST
Σχετικ με τις οικονομικς ενισχσεις του FROST που καταβλθηκαν μχρι και την 6η Δεκεμβρου 2007 στους δικαιοχους που εγκρθηκαν οι εργασες τους, αναμνεται να πληρωθον και το υπλοιπο χρηματικ ποσ της 4ης δσης, τη Δευτρα 24 Δεκεμβρου 2007 καθς και τη Πμπτη 27 Δεκεμβρου 2007. πως εχαμε αναφερθε και σε προηγομενα τεχη, η τταρτη δση αφορ μρος της αντατης οικονομικς ενσχυσης που δδεται για την απλεια παραγωγς και εναι η δση για το τος 2007. Η οικονομικ ενσχυση για την ανασσταση (δηλ. τα μεροκματα και η αγορ δενδρυλλων) καταβλλεται εφπαξ εν η απλεια παραγωγς που προκπτει απ τα εκριζωθντα και τα καρατομημνα δντρα πληρνεται σε τσσερις δσεις για κθε τος απ το 2004 ως και το 2007. Η απλεια παραγωγς απ τα δντρα που κλαδετηκαν σε πρωτογενες και δευτερογενες κλδους πληρθηκε δη σε τρες και δο δσεις αντστοιχα για τα τη 2004, 2005 και 2006.
 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΜΜ
Σε εξλιξη βρσκεται και το προσφτως εγκρινμενο πργραμμα ΖΕΥΣ που αφορ τις ζημις που προκλθηκαν (κυρως σε πγιο κεφλαιο) απ περυσινς πλημμρες και αναμνονται τα πορσματα.


Ε  Λ  Γ 
Κασωνας
Κπως καθυστερημνα ενημερωθκαμε για την υποβολ δηλσεων ζημις απ τον κασωνα της 30ης Ιουνου 2007 που εχε ζημιογνο επδραση στις καλλιργειες ομφαλοφρων πορτοκαλιν (Μρλιν και Ναβελνες) και στις καλλιργειες μανταρινις ποικιλας «Κλημεντνη» απ 7-12-2007 ως και 18-12-2007 κυρως σε κποιους νομος της χρας, εδ δεν υπρξε ιδιατερο ενδιαφρον.

Χαλζι–Παγετς
υτς τις μρες υποβλθηκαν δηλσεις ζημας απ τη χαλαζπτωση της 10ης Δεκεμβρου 2007 και απ σμερα (21/12/2007) και για 12 ημρες θα γνονται δηλσεις ζημις απ τον παγετ της 21ης Δεκεμβρου. σοι δλωσαν για το χαλζι δε θα δηλσουν εκ νου και για παγετ, δεδομνου τι θα εκτιμηθον απ τους γεωπνους του ΕΛΓ αθροιστικ οι ζημις και απ τα δο ζημιογνα ατια.

καρπα
Οι δηλσεις ζημας που υποβλθηκαν για την ακαρπα στα εσπεριδοειδ του τους 2006 ακμη βρσκονται στη διαδικασα της συσχτισης με το πργραμμα FROST και παρλληλα διενεργονται και οι εκτιμσεις γι’ αυτος που δεν βρσκονται στο FROST. Εν για την ακαρπα στις ακτινιδιοκαλλιργειες χουν αναρτηθε τα πορσματα και αναμνονται οι καταβολς της αποζημωσης στην ΤΕ.
Σχετικ με τους δικαιοχους του προαναφερθντος προγρμματος που δη χουν πληρωθε και χουν δηλσει επσης και για την ακαρπα του 2006  πρπει να γνωρζουν τι:
1.Δεν υφσταται αποζημωση για ακαρπα στα νεοφυτεμνα (νεαρ δενδρλλια - μη παραγωγικ) και στα κορμοτομημνα δνδρα καθς την πληρθηκαν ως απλεια παραγωγς μχρι και το τος 2007 απ το πργραμμα αυτ.
2.Εξαιρονται οι δικαιοχοι ανασστασης - μη δικαιοχοι απλειας παραγωγς που δεν αποζημιθηκαν για αυτ την ακαρπα οτε και σαν απλεια παραγωγς.
3.Για λους τους δικαιοχους που πληρθηκαν απ το  FROST θα αποζημιωθον την ακαρπα εκενων μνο των δνδρων που κλαδετηκαν σε πρωτογενες κλδους (μπρτσα σταυρματα) δευτερογενες κλδους.
4.Το ποσ αποζημωσης για την ακαρπα του 2006 εναι πολ χαμηλτερο (φημολογεται τι εναι 3€ αν δνδρο) απ την απλεια παραγωγς που δνει το FROST (14€ ως 21€ αν δνδρο).
στερα απ τα ανωτρω εναι ολοφνερο τι οι πληρωμς για την ακαρπα στα εσπεριδοειδ θα καθυστερσουν αρκετ εν αρχικ ο ΕΛΓ «εκτμησε» τι οι παραγωγο θα πληρωθον ως τα Χριστογεννα.

Χυμς
Τλος αναφρουμε τι φτος τα πορτοκλια που δθηκαν για χυμοποηση πληρθηκαν μσω του ΕΛΓ. Τουλχιστον μχρι τρα πληρθηκαν μνο οι εσπεριδοκαλλιεργητς που εχαν δσει κτω απ 30 τνους και εντς των ημερν θα πληρωθον το χυμ κι αυτο που δωσαν νω των 30 τνων πορτοκλια.

ΟΠΕΚΕΠΕ
Επιδοτσεις
Σας γνωστοποιομε τι για τις επιδοτσεις ελαιολδου απ την πληση επιτραπζιων ελαιοκρπων δεν εναι δυνατ η μεση πληροφρηση μσω του διαδικτου πως γνεται και για τις αποζημισεις του ΕΛΓ, και διαπιστσαμε τι οτε τηλεφωνικ μπορομε να χουμε ττοιου εδους πληροφρηση. Εκενο που γνωρζουμε και ενημερνουμε και εσς τους συνδημτες μας ελαιοπαραγωγος εναι τι χουν κατατεθε οι επιδοτσεις στην αγροτικ τρπεζα απ’ που και τις παραλαμβνετε. ν κποιος για οποιοδποτε λγο διαπιστσει τι δεν χει καταβληθε η επιδτησ του πρπει να επικοινωνσει τηλεφωνικ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (δρα του εναι στα Ιωννινα) στα εξς τηλφωνα:2651045267 και 2651045141 δνοντας ονοματεπνυμο και το ΦΜ. Επσης σχετικ μπορετε να ενημερνεστε απ την ΕΣΦ στο τηλφωνο: 26810-71687.

ΝΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=133