, 28 @ 10:32:18 EEST


Εισγηση Δημρχου Κομποτου

δη πριν απ τις εκλογς του Σεπτεμβρου ξεκνησε νας διλογος μεταξ του διου του πρωθυπουργο και της Τ.. εστιζοντας στην ανγκη μιας συνολικς διοικητικς μεταρρθμισης στη χρα.
λοι συμφωνον τι η διοικητικ αναδιρθρωση της Τ.. εναι ριμο ατημα που θα αποτελε μρος της συνολικς μεταρρθμισης του πολιτικο και διοικητικο μας συστματος.
Oι τολμηρς αλλαγς καλονται να δσουν λσεις στα χρονζοντα προβλματα της Τ.. και να οδηγηθομε σ’ να σγχρονο κρτος με αποκεντρωμνους θεσμος, το οποο θα μπορε να ανταποκρνεται στις προκλσεις και τα να δεδομνα.

Η περοδος που διανουμε εναι μια κρσιμη για το μλλον του θεσμο της υτοδιοκησης.
Κοιν διαπστωση λων εναι τι οι ΟΤ εναι ανγκη να καταστον πιο λειτουργικο, διοικητικ και οικονομικ αυτνομοι, χρσιμοι και αποτελεσματικο για τους πολτες και ταυτχρονα να εναι σε θση να επιτελον ουσιαστικ ρλο στην ανπτυξη της περιοχς.
τσι ο ’ βαθμς της Τ.. πρπει να σχεδιαστε με τρπο που ο ρλος της θα εναι ουσιαστικς και αποτελεσματικς.
  -  Οι τοπικς κοινωνες εναι πλον ριμες να δεχθον περαιτρω συνενσεις και νες μορφς Τοπικς υτοδιοκησης πο θα λβει υπψη της την μεγλη εμπειρα του Καποδστρια Ι.
χοντας ως δεδομνα τη σαφ κφραση της βολησης του Πρωθυπουργο και της κυβρνησης, αλλ και τις προγραμματικς δεσμεσεις της μεγλης πλειοψηφας των πολιτικν κομμτων, εναι η ρα να προχωρσουμε σε ρξεις με κατεστημνες νοοτροπες και να προχωρσουμε στις μεταρρυθμσεις εκενες, διοικητικ, πολιτικ και οικονομικ, που θα αναδεξουν τον ρλο της Τ..
Η ΚΕΔΚΕ στο συνδριο της, στο κστρο Κυλλνης, δωσε τη δικ της πρταση. Μια ολοκληρωμνη πρταση που θα αναβαθμσει τον πρτο βαθμ Τοπικς υτοδιοκησης με την δημιουργα μεγλων, ισχυρν και οικονομικ ανεξρτητων  Δμων.
Προτενει δο βαθμος υτοδιοκησης και καθιστ το κρτος «στρατηγεο» που θα ασκε τις αρμοδιτητες κρατικο χαρακτρα και λεγχο νομιμτητας στους δυο βαθμος υτοδιοκησης.
Για τον πρτο βαθμ προτενει συνενσεις δμων με στχο την ισχυροποησ τους και την εξασφλιση της βιωσιμτητας του.
Οι νοι Δμοι θα πρπει να συγκροτηθον τσι στε να μην επαναληφθον τα λθη που γιναν κατ την εφαρμογ του Καποδστρια Ι σε τι αφορ την χωροταξα και της συνενσεις ανμοιων γεωγραφικ περιοχν. Πρπει να υπρχει συνοχ και να ληφθε υπψη το γεωγραφικ ανγλυφο των υπ συνανεση περιοχν γιατ μνο τσι μπορον να εξασφαλζουν την βιωσιμτητα, τις δυναττητες παροχς ικανοποιητικν υπηρεσιν και αναπτυξιακν παρεμβσεων, την προστασα του αστικο και αγροτικο και φυσικο περιβλλοντος, την ισρροπη  ανπτυξη και τελικ την συγκρτηση του πληθυσμο στην παιθρο.
Η ΚΕΔΚΕ προτενει την καθιρωση του Β Βαθμο υτοδιοκησης σε εππεδο Περιφρειας με αιρετος Περιφερειρχες και Περιφερειακ Συμβολια, με βασικ αρμοδιτητα να σχεδιζει, να προγραμματζει και να υλοποιε Περιφερειακς ναπτυξιακς Πολιτικς με εξασφαλισμνους λγους για αυτνομη χραξη πολιτικν.
Σ’ αυτ το πλασιο, πιστεω πως δεν πρπει να θξουν τις Νομαρχες και τα Νομαρχιακ Συμβολια που χουν εκλεγε με πρσφατη λακ εντολ. Μπορον να λειτουργσουν ως αποκεντρωμνοι σε κθε Νομ, οι Δημοκρατικο Θεσμο της Περιφερειακς υτοδιοκησης με αιρετ ργανα και αρμοδιτητες.   
Στην Ελλδα υπρχαν πριν απ τον Καποδστρια Ι 6.000 Δμοι και κοιντητες που συνενθηκαν σε 1033. Στο Νομ ρτας σμερα υπρχουν 13 Δμοι και τρες κοιντητες.
Η πρταση που υπρχει μιλει για μεωση των Δμων απ 1033 σε 350 με 400 και με βση αυτ στον Νομ μας θα δημιουργηθον 5 6 Δμοι.
Θεωρ το νομερο αυτ ικανοποιητικ και συμπληρνω πως αφο λβουμε υπψη το γεωγραφικ ανγλυφο της περιοχς θα μποροσαν κλλιστα να δημιουργηθον 5 Δμοι. Δο στον ορειν γκο του Νομο μας , δο στον πεδιν και ο Δμος  ρταων ως δρα του Νομο. Παρλληλα θα πρπει να στηρξουμε τις αποφσεις του Δημοτικο Συμβουλου Μενιδου που επιθυμε να αλλξει Περιφρεια και να μεταπηδσει στην ρτα.
Θα πρπει μως να εμαστε προσεκτικο, να μην επαναληφθον τα λθη που γιναν κατ την εφαρμογ του Καποδστρια Ι σε τι αφορ την χωροταξα και της συνενσεις ανμοιων γεωγραφικ περιοχν. Θα πρπει να υπρχει συνοχ των υπ συννωση περιοχν και η συννωση να γνει με κριτρια:
α) Χωροταξικ
β) Γεωγραφικ
γ) Ιστορικ
δ) Πληθυσμιακ
ε) πσταση απ την δρα, σνδεση και επικοινωνα.
Να αξιοποισουμε την εμπειρα των παλαιτερων σχεδιασμν και να αποφευχθον συνενσεις που θα υπαγορεονται απ κομματικ και μικροπολιτικ κριτρια τα οποα σε αρκετς περιπτσεις ναρκοθτησαν τον Καποδστρια Ι.
Η αναδιοργνωση της Πρωτοβθμιας Τοπικς υτοδιοκησης δεν πρπει να εξαντληθε στην θσπιση ενς μνο νμου που θα καταλγει σε μικρτερο αριθμν Δμων.
παργκλιτοι ροι για την επιτυχα των συνενσεων εναι η σνταξη και υλοποηση ενς προγρμματος υποστριξης των Δμων το οποο θα τους χρηματοδοτε ανεξρτητα απ τους ΚΠ και αυτ γιατ λοι  χουμε εμπεδσει το γεγονς τι καμα μεταρρθμιση δεν μπορε να υλοποιηθε χωρς τους απαρατητους και αναγκαους πρους.
Εναι σχετικ νωρς να μιλσουμε με ποιον Δμο με ποιους Δμους θα προτενουμε για συννωση.
Πρπει πρτα να δομε την πρταση της Κυβρνησης, να αποφασσουν τα Δημοτικ Συμβολια και στην συνχεια  να γνουν οι διαπραγματεσεις, που θα πρπει να γνονται πντα με γνμονα το συμφρον του κθε Δμου.
νεξρτητα του Καποδστρια ΙΙ οι με το εν προχωρσει ο Καποδστριας ΙΙ ο πρτος Βαθμς της Τοπικς υτοδιοκησης θα πρπει να αποκτσει διοικητικ και οικονομικ αυτοτλεια.
Για να γνει αυτ θα πρπει να κνουμε:
. Φορολογικ αποκντρωση
Θα πρπει να γνει μια συνολικ φορολογικ μεταρρθμιση χωρς νους φρους, που θα αποσκοπε στον εκδημοκρατισμ του φορολογικο συστματος που η διανομ του φορολογικο προντος θα ενισχσει τους ΟΤ.
τσι οι Δμοι θα αποκτσουν χι απλς επρκεια πρων αλλ και διοικητικ αυτοτλεια.
Οι Δμαρχοι χουμε εκλεγε για να υπηρετσουμε τους πολτες, να προσφρουμε υπηρεσες ποιτητας, να δημιουργσουμε υποδομς, να σχεδισουμε και να υλοποισουμε αναπτυξιακ προγρμματα που θα αναζωογονσουν την παιθρο.
Γι’ αυτ μας εμπιστετηκαν οι συνδημτες ο ρλος μας να εναι αυτς και χι να γυρζουμε απ γραφεο σε γραφεο και να ζητμε τα αυτονητα.
Β.    πδοση των παρακρατηθντων 
π τους Δμους χουν παρακρατηθε μχρι το 2003, σμφωνα με υπολογισμος του Γενικο Λογιστηρου του κρτους 1,4 δις €.
π το 2003 μχρι σμερα το ποσ αυτ χει υπερδιπλασιαστε και ξεπερν τα 2,9 δις €.
Χρειζεται λοιπν δσμευση με σαφς χρονοδιγραμμα για την επιστροφ τους, στω και με την μορφ ομολγων που δεσμετηκε η Κυβρνηση.
Γ.   Η μεταφορ αρμοδιοττων να συνοδεεται και με τη μεταφορ των αντστοιχων πρων.
Δ. Να χρηματοδοτσει ο τακτικς προπολογισμς τις δαπνες για τη λειτουργα του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι».
Ε. Να διασφαλιστε η συμμετοχ λων των ΟΤ, ετε πιστοποιηθον ετε χι, στον προγραμματισμ των επιχειρησιακν προγραμμτων.
Ζ.   Δημοτικ στυνομα
Τελεινοντας πρπει μεσα να αρχσει η υλοποηση της Δ’ περιδου γιατ εν καθυστερσουμε ακμη, θα τελεισει η δημοτικ θητεα μας και εμες θα εμαστε ακμη στη φση της ωρμανσης των ργων.

Γιαννολης Ευστθιος
Δμαρχος Κομποτου


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=152