, 28 @ 11:12:17 EEST


Ομιλα Προδρου Συνδσμου Διαχερησης πορριμμτων ρτας κ. Ευστθιου Γιαννολη

 Το ζτημα της διαχερισης των απορριμμτων εναι θμα ζως για λους τους πολτες,  να κυριολεκτικ εθνικ θμα, σοβαρ και περπλοκο  το οποο χρειζεται σωστ προσγγιση και μεθοδικτητα.
Η σωστ διαχεριση  και η αποτροπ ρπανσης του περιβλλοντος,  επιτυγχνεται  με την συνεχ συνεργασα πολιτν και δμων, με  αμοιβαες υποχρεσεις και δικαιματα.
Εγκαινιζουμε σμερα  να ργο ζωτικς σημασας για την περιοχ της ρτας, της Πρβεζας και γενικτερα της Ηπερου.

Εγκαινιζουμε το Χρο Υγειονομικς Ταφς πορριμμτων, τον ΧΥΤ της Βλαχρνας, που αποτελε το πρτο ολοκληρωμνο ργο διαχερισης απορριμμτων στην πειρο,  δνοντας σαφς προβδισμα σε περιβαλλοντικ ζητματα και σε ργα που εγγυνται την προστασα της υγεας των πολιτν και την βελτωση του περιβλλοντος χρου τους.

Η Τοπικ υτοδιοκηση  επιτλους σ’  να θμα που καει την πατρδα μας αναλαμβνει τις ευθνες της.
Εναι υποχρωσ μας να αντιμετωπσουμε το πρβλημα των σκουπιδιν.
Υποχρωσ μας απναντι στα παιδα μας  στον τπο μας  στο περιβλλον, αλλ υποχρωσ μας και απναντι στην Ευρωπακ νωση,
να ργο, που θα δσει οριστικ λση στο πρβλημα της διαχερισης των στερεν αποβλτων και θα συμβλλει στην αναβθμιση της ποιτητας ζως των κατοκων και στην προστασα του περιβλλοντος.
Ο ΧΥΤ Bλαχρνας χει κατασκευαστε σμφωνα με την Ευρωπακ και την Εθνικ Νομοθεσα οι οποες  επιβλλουν αυστηρς προδιαγραφς  περιβαλλοντικ αποδεκτς και προβλπουν διαρκ περιβαλλοντικ παρακολοθηση.
Ο σχεδιασμς χει γνει με ττοιο τρπο στε να εξαλεφονται οι περιβαλλοντικς επιπτσεις που παρουσιζονται απ την ανεξλεγκτη διθεση των απορριμμτων, οπτε, οι επιπτσεις στο δαφος, στην ποιτητα των υδτων και του αρα εναι μηδενικς.
Τα ργα στεγανοποησης της λεκνης  εξασφαλζουν αποδεκτος  και ασφαλες τρπους  συλλογς  των στραγγιδων. 
υτ συλλγονται απ διτρητους αγωγος, και οδηγονται στην Μονδα Επεξεργασας Στραγγισμτων, που επεξεργζονται καταλλλως.
σον αφορ τους επιφανειακος υδτινους αποδκτες, χει προβλεφθε η κατασκευ ειδικν ργων διευθτησης των μβριων υδτων, μσω των οποων τα μβρια τα οποα συλλγονται οδηγονται στην μονδα επεξεργασας των στραγγισμτων που και επεξεργζονται για να επιστρψουν  στο κτταρο και να βοηθσουν στην σψη των απορριμμτων η το πτισμα των λουλουδιν.
Επιπλον, ο σχεδιασμς περιλαμβνει και την   πλρη μελτη  του   ολοκληρωμνου δικτου διαχερισης του βιοαερου, στε να μην υπρχουν εκπομπς στον αρα με αποτλεσμα να  προστατεεται η ποιτητα του.
Η κταση που καλπτει ο χρος ανρχεται σε 94,5 στρμματα.
Περιλαμβνει την λεκνη απθεσης των απορριμμτων, και τα ργα υποδομς, δηλαδ τα κτρια και τις εγκαταστσεις που υποστηρζουν τη λειτουργα του ΧΥΤ, πως το κτριο της διοκησης, το κτριο συντρησης οχημτων, το κτριο ελγχου, τη γεφυροπλστιγγα, τη δεξαμεν εξισορρπησης, τη δεξαμεν βροχοσταλδων, την εγκατσταση βιολογικο καθαρισμο με δεξαμεν καθζησης και λο το μηχανολογικ εξοπλισμ.
Θα εξυπηρετε 100000 πολτες περπου και θα δχεται 34000 τνους σκουπδια ετησως.
Το κστος κατασκευς των βελτιωτικν παρεμβσεων του ργου ανρχεται σε 5.223.198,51 ευρ εν με την ολοκλρωση και των Σταθμν Μεταφρτωσης θα φτσει  τα 9-10 εκατομμρια ευρ.
χει ενταχθε στα ργα του ΠΕΠ με χρηματοδτηση απ την Ευρωπακ νωση κατ 75% και απ Εθνικος πρους κατ 25%, με φορα υλοποησης τον Σνδεσμο Διαχερισης πορριμμτων.
Το ργο, θα εξυπηρετε λους τους Δμους του Νομο ρτας  καθς επσης και τους  Δμους Φιλιππιδας ,Θεσπρωτικο, νωγεου, και κοιντητα Κρανις απ την Πρβεζα με διρκεια ζως 20 χρνια και  με προοπτικ κατασκευς μονδας προεπεξεργασας που θα αυξσει τον χρνο απθεσης απορριμμτων.
Την ευθνη για τη λειτουργα του χει ο Σνδεσμος Διαχερισης πορριμμτων, ως φορας λειτουργας.
Κυρες και κριοι,
Τα σημεριν εγκανια του ΧΥΤ της Βλαχρνας, αποτελον την καλτερη απντηση σε σους σπευδαν να προεξοφλσουν τι δεν πρκειται να προχωρσουν τα ργα.
Εναι η απντηση σε σους προεξοφλοσαν τι  δεν πρκειται να γνει τποτα.
Τα σημεριν εγκανια, εναι η απντηση προς λους εκενους, που ακμη και σμερα καταφεγουν στην ευκολα της κινδυνολογας επιχειρντας να εκμεταλλευτον για μικροκομματικ και ευκαιριακ οφλη το ζτημα της διαχερισης των απορριμμτων.
Να εστε σγουροι τι αν εχαμε ακολουθσει την δια τακτικ  τποτα δεν θα εχε γνει, ο σχεδιασμς δεν θα εχε προχωρσει, και το πρβλημα θα διαιωνιζταν, σε βρος ββαια του περιβλλοντος και της ποιτητας ζως των πολιτν.
 γαπητο πολτες της ρτας και της ευρτερης περιοχς,
Τα αστικ απορρμματα αποτελον να γενικ και ντονο πρβλημα στον ελλαδικ χρο.
Με τους οργανωμνους ΧΥΤ αποφεγονται τα περιβαλλοντικ προβλματα και οι κνδυνοι για τη δημσια υγεα που προκαλονται απ την ανεξλεγκτη διθεση των απορριμμτων.
ποφεγεται η ρπανση των υπογεων και επιφανειακν υδτων, η ανπτυξη ιν και μικροβων με κνδυνο μετδοσης μολυσματικν ασθενειν σε ευρτερους πληθυσμος ανθρπων και ζων, θμα που εναι μεζονος σημασας.
κμα αποφεγονται οι θλιβερς συνπειες στη δασικ οικονομα και τον τουρισμ καθς και στην αισθητικ υποβθμιση του τοπου και η διασπορ των απορριμμτων με τον νεμο.
ποφεγουμε επσης τον κνδυνο εκδλωσης πυρκαγιν και εκρξεων, την ατμοσφαιρικ ρπανση απ το βιοαριο και τις δυσοσμες απ ορισμνα αρια που παργονται στις χωματερς, αλλ και ο καπνς και η σκνη που περιχουν επικνδυνα για τους φυτικος και ζωικος οργανισμος, στερε σωματδια.
ντιλαμβανμαστε λοι λοιπν, ακμη και οι πλον δσπιστοι, τι η ορθολογικ διαχεριση των απορριμμτων με σγχρονα μσα, εναι επιλογ για το μλλον μας, επιλογ για την υγεα μας, επιλογ για τον τπο μας.
Εμες θα επιμενουμε. Θα διεκδικσουμε για την ρτα αυτ που δικαιοται, θα προωθσουμε σε λα τα εππεδα λσεις για το περιβλλον και θα ενισχσουμε την ισρροπη ανπτυξη σε λο το Νομ.
 Κριε Υπουργ
Η σωστ διαχεριση των απορριμμτων και στερεν αποβλτων και γενικ η λψη αναγκαων μτρων  χουν κστος που οι δμοι αναλαμβνουν.
Δσκολα μως μπορον να εφαρμοστον, ταν στο Νομ μας,  υπρχουν ακμη  Δμοι και Κοιντητες που στερονται μηχανολογικο εξοπλισμο.
Για  Ολοκληρωμνη λοιπν Διαχεριση πρπει μεσα λοι οι Δμοι να προμηθευτον με τον απαρατητο  Μηχανολογικ Εξοπλισμ να προχωρσει η κατασκευ Μονδας προεπεξεργασας Στερεν αποβλτων
Να εγκριθε η Σμπραξη Δημοσου και Ιδιωτικο Τομα για την δημιουργα Μονδας προ-επεξεργασας φυτικν και ζωικν αποβλτων δνοντας λση στο ντονο πρβλημα κυρως της φλοδας του πορτοκαλιο που λειτουργε  αποτρεπτικ σε οποιαδποτε επνδυση χυμοποησης των πορτοκαλιν.
Και σ’ αυτ το σημεο  να σας ευχαριστσω ιδιατερα κ. Υπουργ για την πστωση που εγκρνατε απ το πργραμμα Θησας με σκοπ την ετοιμασα φακλου για πρταση ΣΔΙΤ.
Τλος να εγκριθε η πστωση για την Διαχεριση της παραγμενης βιολογικς ιλος (λυματολσπη) με βση την μελτη που ετομασε ο Σνδεσμος μας.
Τελεινοντας θλω να ευχαριστσω λους του συνεργτες μου μελ του ΔΣ παλαιος και νους.
Τον Γενικ Γραμματα κ. Πανοζχο για το μεγλο του ενδιαφρον ιδιατερα σε θματα που αφορον το περιβλλον.
Να ευχαριστσω και να συγχαρ τις Τεχνικς υπηρεσες (ΤΥΔΚ) για την επιστημονικ τους επρκεια και το μεγλο τους ενδιαφρον για την ολοκλρωση του ργου. Την ΔΕΗ που κατφερε σε σντομο χρονικ διστημα να μας συνδσει με το δκτυο.
Τους Δημρχους του Δμου Βλαχερνν και τους δημτες
που με  την στση υπευθυντητας  συνβαλαν καθοριστικ στην υλοποηση του ργου.
Κριε υπουργ διερμηνεοντας το κοιν ασθημα των ρτινν σας εκφρζω τις θερμς ευχαριστες λων για την στριξη και χρηματοδτησ αυτο του σημαντικο ργου  απ την Πολιτεα. Σας διαβεβαινω, πως η διαχεριση του ργου - με την υπευθυντητα που χαρακτηρζει τις ρχς της Τοπικς υτοδιοκησης της ρτας, θα βρσκεται σε καλ χρια.  Να εστε ββαιος πως τσο το ργο, σο και η διαχεριση του  θα αποτελον παρδειγμα προς μμηση και για τους λλους Νομος.

Ο Πρεδρος του Συνδσμου Διαχερησης πορριμμτων ρτας
Ευστθιος Γιαννοληςwww.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=153