..
, 21 @ 10:48:29 EET


            Ο Σλλογς μας με ιδιατερη χαρ και ικανοποηση βρσκεται στην ευχριστη θση να κοινοποισει σε λους τους συγχωριανος μας τα αποτελσματα της πρτης φσης των εργασιν, διαμρφωση του περιβλλοντος χρου και καθαρισμο της τοιχοποιας του παλαιο και ιστορικο μας ναο του γου Γεωργου.
            Οι εργασες γιναν βσει της εγκεκριμνης απ την αρχαιολογικ υπηρεσα μελτης που υποβλλαμε και βρσκονται δη στο τελικ στδιο. γιναν εκσκαφς, πεσε το μπετν, μεταφρθηκε κατλληλο χμα για τη δημιουργα του ανθκηπου, διαμορφθηκαν οι σκλες του καμπαναριο, στις οποες γινε δη και η πλακστρωση, και γενικ διαμορφνεται σταδιακ ο περιβλλον χρος του μνημεου.            υτ μως που αποτελε πραγματικ αποκλυψη και προκαλε συγκνηση και θαυμασμ εναι ο καθαρισμς της τοιχοποιας του ναο και η ανδειξη λης της ομορφις της πτρας αλλ και η ψηλφηση πνω σ’ αυτ της ιστορας του μνημεου.
            Με την ολοκλρωση της αμμοβολς, την αφαρεση των αρμολογημτων και των στεγστρων, επιβεβαισαμε κποια πρτα στοιχεα απ την αρχικ κατασκευ του ναο, αλλ και απ τις μετπειτα μεταβολς που διαφανονται στο σμα του αρχιτεκτονματος και οι οποες σημδεψαν στο χρνο την ιστορικ του παρουσα. Παρλληλα διαπιστσαμε και τα προβλματα που υφστανται σμερα στο κτριο και τα οποα πρπει μεσα να αντιμετωπιστον.
    ..
 
     ..
 
     ..
 
     ..
 

            ρχικ επιβεβαινεται, απ τον τρπο της οικοδομς και το βεβιασμνο κτσιμο, τι ο νας κτστηκε πργματι σε ελχιστο χρονικ διστημα, σαρντα μρες κατ την παρδοση. Τα υλικ που χρησιμοποιθηκαν ταν ντπια, πτρες απ το ποτμι και απ τους πλησιχωρους λφους, τα οποα κατ τμματα κτστηκαν χωρς ιδιατερη μαστορι που απαντται σε λλα μνημεα της περιδου στην περιοχ της Ηπερου. Φανεται, τι παρλληλα με κποιους μπειρους κτστες που δολεψαν στην ανγερση του ναο και η τεχνικ τους φανερνεται σε κποια σημεα, δολεψαν και λλοι ανειδκευτοι εργτες με σκοπ να τελεισει γργορα το ργο μσα στην πιεστικ προθεσμα των σαρντα ημερν.
            Μια δετερη διαπστωση αποτελε η επιβεβαωση της αρχικς παρξης στις μακρς πλευρς του ναο, βρεια και ντια, στεγασμνων χαγιατιν κτω απ τα μικρ αρχικ παρθυρα. Κατλοιπα των δοκν της στγης των χαγιατιν σζονται στις αρχικς τους θσεις και επιβεβαινουν ακμα, απ τα καμνα χνη που διασζουν, την πυρπληση του ναο κατ τα πολεμικ γεγοντα της επανστασης του 1821-22 και του 1854. Ο νας σ’ αυτς τις περιδους, λγω της θσες του και σμφωνα με τις μαρτυρες των αγωνιστν της περιδου, μετατρπηκε σε προμαχνα με αποτλεσμα να υποστε πυρπολσεις και σημαντικς καταστροφς. Τα χνη της φωτις αποτυπθηκαν σποραδικ ακμα και πνω στην τοιχοποια.
            Τρτη σημαντικ διαπστωση αποτελε η κταση των εργασιν που γιναν στο αρχιτεκτνημα μετ την απελευθρωση του χωριο (1881). Πραγματικ εκπλσσει το τλμημα των προγνων μας, οι οποοι με τα μσα που διθεταν το 1898 χι μνο ανακανισαν το να, αλλ με τις επεμβσεις τις οποες καναν μεττρεψαν την αρχικ αρχιτεκτονικ του μορφ. Ο νας «κπηκε» κυριολεκτικ στη μση και στις δο μακρς πλευρς, ντια και βρεια, και ανοχτηκαν πλον μεγαλπρεπες ορθογνιες πλες με μεγλα πελεκητ περιθυρματα. Το μονοκμματο υπρθυρο διακοσμθηκε με σκλισμα διακοσμητικο σταυρο ανμεσα σε φλλωμα και τη χρονολογα κατασκευς 1898. Πνω απ τις νες πλες διαμορφθηκαν τα σημεριν μεγλα ορθογνια παρθυρα. Δετερη επσης μοια μεγλη τομ γινε στη ντια πλευρ του Νρθηκα. Οι μικρς αψιδωτς πλες, χαρακτηριστικ στη ναοδομα της περιδου της τουρκοκρατας, τοιχστηκαν, πως φανονται στη βρεια πλευρ. Πιστεουμε τι οι μικρς πλες της ντιας πλευρς συνπεσαν στα ανογματα των υφισταμνων σμερα μεγλων θυρν. π τα μικρ αρχικ παρθυρα του ναο, πνω απ τις στγες των χαγιατιν, σζονται τοιχισμνα σε αντιστοιχα τα δο στο χρο του Ιερο. Ερτημα παραμνει αν τα αρχιτεκτονικ αυτ κατλοιπα παρμειναν κατ τχη φρντισαν κποιοι απ τους πρωτεργτες της μεταποησης του ναο, και πολ σοφ και τους χρωστμε γι’ αυτ ευγνωμοσνη, να αφσουν μρτυρες για την αρχικ αρχιτεκτονικ του ναο; Πντως, οτιδποτε και να συνβη, η αρχικ τρκλιτη Βασιλικ με χαγιτια, κλασικς τπος των ναν της Ηπερου κατ την περοδο αυτ, μεταποιθηκε σε τρκλιτη απλ ελεθερη Βασιλικ. Οι πεζολες, τελευταα απομεινρια απ τον αρχικ να, καταστρφηκαν τα τελευταα χρνια.
            Εντυπωσιακτερη αποκαλφθηκε η ανατολικ πλευρ του ναο με την κγχη του Ιερο Βματος. Η κγχη εναι διακοσμημνη με ξι τυφλ αψιδματα δομημνα με πωρλιθο. Πνω απ αυτ και σε ολκληρο το ημικκλιο διατρχει τριπλ κεραμοπλαστικ διακσμηση σε ψαροκκαλο και οδοντωτ ταινα. Στο μσον της διακσμησης υπρχει με νθετα μικρ κεραμδια επιγραφ χρονολγησης, η οποα θα μελετηθε. Πνω απ την κγχη στο ανατολικ ατωμα υπρχουν σε διταξη σταυρο ημισφαιρικ βαθουλματα στα οποα κατ τη συνθεια της εποχς τοποθετονταν εφυαλωμνα πινκια (διακοσμητικ πιτα).      
            Τα προβλματα που διαπιστθηκαν κατ τις εργασες, χωρς να εναι πολλ, εναι μως σημαντικ και αφορον τη στατικτητα του μνημεου. Διαπιστθηκαν φουσκματα στην τοιχοποια, ιδιατερα στη νοτιοδυτικ πλευρ, μικρς κατ τπους ρηγματσεις και διασλευση της τοιχοποιας, λγω της επμβασης του 1898, αλλ και της κοπς των εσωτερικν ελκυστρων (δοκν) κατ τα τελευταα χρνια. Στην ανατολικ πλευρ και την κγχη του Ιερο, λγω της κατ καιρος αποχωμτωσης του αρχικο επιπδου του εδφους, φανερθηκε η θεμελωση η οποα και υποστηρχθηκε με την υπδειξη της αρμδιας μηχανικο κ. Μπμπορη. Για την καταγραφ και αντιμετπιση λων των προβλημτων του αρχιτεκτονματος γινε ιδιατερη μελτη απ τον αρχιτκτονα-συντηρητ κ. Μαμαλοκο Σταρο, η οποα υποβλθηκε στην αρμδια αρχαιολογικ υπηρεσα, βσει της οποας θα γνουν, μετ την γκρισ της και την εξερεση του ανλογου χρηματικο κονδυλου, οι υπλοιπες εργασες.
            Να σημεισουμε τι οι εργασες στον περιβλλοντα χρο συνεχζονται και θα γνει να αρμολγηση της τοιχοποιας του ναο. Ελπζουμε τι με τη βοθεια του Θεο και τις πρεσβεες του γου Γεωργου θα χουμε καλ αποτελσματα.
            Επιπλον πρπει να ενημερσουμε λους τι μετ την απλεια!!! μσα στο Υπουργεο Πολιτισμο της μελτης για τον καθαρισμ και τη συντρηση των τοιχογραφιν και του εσωτερικο χρου, υποβλλαμε εκ νου προς γκριση στην αρμδια υπηρεσα αναστλωσης τη σχετικ μελτη. 
            Παρακαλομε και προσκαλομε λους τους αγαπητος συγχωριανος να επισκεφθον το σημαντικτατο και σεβσμιο αυτ μνημεο ιστορας και πολιτισμο που ως βαρτιμη κληρονομι κατχουμε απ τους πατρες μας, να απολασουν την ομορφι του και να αγκαλισουν την προσπθεια που γνεται μχρι να αποκατασταθε πλρως και ανακαινιστε εξωτερικ και εσωτερικ. 
            ξζει να σημεισουμε τι το ργο χρηματοδοτεται απ το πργραμμα "ΕΤΕΡΠΣ" μσω της ναπτυξιακς Δημοτικς Επιχερησης Κομποτου (.Δ.Ε.Κ.).
                                                                                                               
Κομπτι 14-11-2008
Για το Δ. Σ. του Συλλγου
Ο Πρεδρος
Δημτριος Γρ. Γιαννολης
Δρ. Βυζαντινς ρχαιολογας-Θεολγος Μr.
Λκτωρ .Ε.. Ιωανννων


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=169