, 09 @ 13:17:25 EET


Στις 17-11-2008  συνεδρασε η επιτροπ παρακολοθησης  του Ειδικο ναπτυξιακο Προγρμματος για την  Τοπικ υτοδιοκηση «Θησας» και ο Δμος Κομποτου εξασφλισε την οριστικ  νταξη αλλ και την προνταξη αρκετν ργων χωρς να κινδυνεει να χσει πλον οτε μια δραχμ.
Το συνολικ ποσ του προγρμματος εναι:
π την Τυπικ Κατανομ (45%): 1.098.498,73 €
Προγραμματικ Κατανομ (35%): 850.655,89 €
Διαδημοτικ: 170.000 €
Στον παρακτω πνακα φανεται η  κατανομ του συνλου των  πιστσεων αν Δημοτικ Διαμρισμα που γινε με πληθυσμιακ κριτρια.

Κτοικοι αν Δημοτικ Διαμρισμα
 Δ/ΔΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΜΠΟΤΙ2.35767,63%
ΣΕΛΛΔΕΣ75421,64%
ΦΩΤΕΙΝΟ37410,73%
ΣΥΝΟΛΟ3.485100%

Πστωση  αν Δημοτικ Διαμρισμα
ΚΟΜΠΟΤΙ: 67,63%
Τυπικ κατανομ  45%: 742.915,50
Προγραμματικ κατανομ 35%: 575.298,57
Σνολο: 1.318.214,07

ΣΕΛΛΔΕΣ: 21,64%
Τυπικ κατανομ  45%: 237.715,38
Προγραμματικ κατανομ 35%: 184.081,94
Σνολο: 421.797,32

ΦΩΤΕΙΝΟ: 10,73%
Τυπικ κατανομ  45%: 117.869,04
Προγραμματικ κατανομ 35%: 91.275,38
Σνολο: 209.144,42
Τα ργα θα δημοπρατηθον μεσα και με το νο τος θα αρχσει η υλοποηση τους.

Το ναπτυξιακ Πργραμμα Τοπικς υτοδιοκησης «Θησας» καταρτστηκε στις 5 Οκτωβρου 2004 με  το Νμο 3274, ΦΕΚ 195’/19.10.2004.
Εξειδικεεται σε πντε κεφλαια   με στχο  να ενισχσει τον κοινωνικ ρλο της Τοπικς υτοδιοκησης και να δημιουργσει τις προποθσεις εκενες που θα επιτρψουν τη σταθερ βελτωση της ποιτητας των δημοτικν υπηρεσιν και την αποτελεσματικ συμβολ τους στην τοπικ πολιτιστικ και κοινωνικ ζω.
Η λλειψη μως ολοκληρωμνων τεχνικν υπηρεσιν και η παρξη γραφειοκρατικν διαδικασιν (παλλαγς απ ρχαιολογα , Δ/ση Δασν, ΠΕΧΩ κτλ),  δυσκλεψαν το ργο των ΟΤ.
Η απορρφηση σε πανελλαδικ εππεδο δεν ξεπερν το 40% και γινε ορατς ο κνδυνος απλειας πρων.
Οι συνεχες επαφς Δμου και Περιφρειας οι γκυρες παρεμβσεις του Δημρχου και οι συναντσεις  του με τον Γενικ Γραμματα της  Περιφρειας κ. Πανοζχου φεραν το επιθυμητ αποτλεσμα και λα τα ργα πραν το δρμο της υλοποησης. 
Εξασφαλστηκαν τσι οι απαιτομενες εγκρσεις και τα προγραμματισμνα ργα θα αρχσουν να υλοποιονται. Σημαντικ και ουσιαστικ ταν η παρμβαση του Γενικο γραμματα Ηπερου δνοντας λσεις στις γραφειοκρατικς δυσκολες που παρουσιστηκαν.
Ολοκληρνεται λοιπν η υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος  για την Τοπικ υτοδιοκηση «Θησας» για το Δμο Κομποτου χωρς καμα απλεια πρων, με την αξιοποηση  του συνλου του Προγρμματος.
Υλοποιε επσης και την προμθεια δυο μηχανημτων ργου (JCB) απ  διαδημοτικ ργα με φορα υλοποησης τον Δμο Κομποτου δεχνοντας τσι το δρμο της ανπτυξης.

Προχωρ λοιπν στην:
1) γορ δυο  μηχανημτων ργου (JCB)
Η αγορ των μηχανημτων γνεται  μσα απ το  Ειδικ Πργραμμα Τοπικς «Θησας» και το συνολικ κστος ανρχεται στο πσο των 170000 ευρ και θα παραδοθον σμφωνα με εκτιμσεις μας στο πρτο εξμηνο του 2009.
Με την αγορ αυτ ο δμος μας  δνει λση στο σοβαρ πρβλημα της βελτωσης της αγροτικς οδοποιας  εκσυγχρονζεται και προπντων  θτει στην διθεση των δημοτν μηχανματα για οποιαδποτε χρση και κυρως την κοπ χρτων ιδιαιτρα κατ την περοδο που η φση οργιζει και παρεμποδζει ακμη και την κνηση των οχημτων στους αγροτικος δρμους.

2)  Επκταση ηλεκτροφωτισμο ΔΔ Κομποτου
Προπολογισμς ργου: 90.000 €
Εργασες: Εσοδος Κομποτου. Παραποτμιος Δρμος. Τοχος απ Παιδικ Χαρ προς Γαλαζολα

3)   Εσωτερικ οδοποια Κομποτου

Προπολογισμς ργου: 152.262,88 €
Εργασες: Διαπλτυνση δρμων με κατασκευ τοχων αντιστριξης στις θσεις απ Καραχρστο μχρι Μπλνη, απ Οικονμου ριστεδη  μχρι Νεκροταφεο, Στην Βρλα ναντι οικα Τζονη. Στα  Χρυσουλκα στα οικπεδα Νικου Ελευθερου, Κρδα Γεωργου. Στη στψη των τοχων θα κατασκευασθε πτρινο πεζολι και θα τοποθετηθον σιδηρ κιγκλιδματα.
Κατασκευ τοιχων στο νεκροταφεου του ΔΔ Κομποτου.
Τεχνικ μβριων υδτων απ Καραχρστο μχρι  Φργκο.

4) Διευθτηση  μβριων - Τεχνικ μβριων Κομποτου
Προπολογισμς ργου: 100.000 €
Εργασες: Κατασκευ εγκιβωτισμνου σωληνωτο οχετο ,απ Βρλα μχρι το ποτμι, απ Χσουλκα μχρι Τσιατσιανκα, απ Βρεφονηπιακ  μχρι Βρδια και πσω απ την Παλαι Εκκλησα.

5)  ντικαταστσεις επεκτσεις δικτου δρευσης
Προπολογισμς ργου: 37.737,12 €
Εργασες: Κατασκευ δικτου απ οικισμ γιου Νικλαου προς Καρις, απ οικα Νικου προς οικα Χρυσολη, απ Γφυρα Κομποτου προς Συνεταιρισμ. Η σωλνα που θα χρησιμοποιηθε θα εναι πολυαιθυλενου τρτης γενες διαμτρου φ. 63 16 και φ. 90 16 ατμοσφαιρν.

6) ναψυκτριο  – Παιδικ χαρ
Προπολογισμς ργου: 100.000 €
Εργασες: Διαμρφωση Χρου - Φωτισμς

7) Μελτες
) Συγκοινωνιακ μελτη ΔΔ Κομποτου.
Προπολογισμς ργου: 9.000 €
Β) Μελτη εγκιβωτισμο Κατσαρλου
Προπολογισμς ργου: 20.000 €

8) Συντρηση γροτικς Οδοποιας
Προπολογισμς ργου: 60.000 €
Εργασες: Τεχνικ και  Χαλικοστρσεις σε διφορα σημεα του ΔΔ Κομποτου.               

9) ναπλσεις

Προπολογισμς ργου: 101.486,83 €
Εργασες: Τεχνικ, σφαλτοστρσεις και αναπλσεις  σε διφορα σημεα πως στην Θση Κορδκα, με κατασκευ περιμετρικο πτρινου τοχου και διαμρφωση του μνημεου πεσντων, στο χρο παλιν σφαγεων Κομποτου κτλ.

10)  Κατασκευ αγωγο μβριων και πεζοδρομου  εισδου ΔΔ Σελλδων
Προπολογισμς ργου: 100.000 €
Κατασκευ πεζοδρομου μσου πλτους 1,20μ. καθς και αποχετευτικο αγωγο Φ60 κατ μκος του πεζοδρομου απ διασταρωση Κομποτου-Σελλδες μχρι Ιερ Να Παναγας.

11) Εσωτερικ οδοποια Σελλδων
Προπολογισμς ργου: 105.539,93 €
Διαπλτυνση δρμου και κατασκευ πτρινου τοχου αντιστριξης στις περιοχς των οικοπδων  Τσκου-Κουτρομπα Δημ.  Λλου γαθς, Παπαπνου Θ.- Ννου ν., Κων-νου Παπαπνου και απ πλατεα μχρι λγα Παπαπνου.

12) Μελτη ανπλασης περιοχς Παναγας  ΔΔ Σελλδων-Καζνια
Προπολογισμς ργου: 9.000 €

13) Εσωτερικ οδοποια Φωτεινο
Προπολογισμς ργου: 76.377,69 €
φορ την κατασκευ και βελτωση του εσωτερικο δικτου.
Συγκεκριμνα θα γνουν οι παρακτω εργασες:
Θα γνει ασφαλτστρωση του δρμου απ Κοινοτικ Γραφεο και περιμετρικ της εκκλησας συνολικς επιφνειας 600  m2.
Κατασκευ αποχετευτικο αγωγο Φ60 εγκιβωτισμνου με σκυρδεμα απ καφενεο εκκλησας προς Ευ. Σ. Κασσελορη.
Διαπλτυνση δρμου και κατασκευ τοχου αντιστριξης απ ιδιοκτησα Ελ. Δρολια προς  θ. Τριαντφυλλου.
Διαμρφωση δρμου προς Νεκροταφεο Διαμρφωση χρου και επκτασης του Νεκροταφεου.
Διαπλτυνση του δρμου στην περιοχ Τσουρουγκνα και στη θση Σικα Ελπδα.
Επσης θα γνει πεζοδρμηση της οδο Λ.Χ. Κασελορη μκους 40 μτρων. Θα τοποθετηθον Φυσικς μαρες πλκες.

14) ντικατσταση Δικτου δρευσης
Προπολογισμς ργου: 30.000 €
Θα κατασκευασθε δκτυο δρευσης για την δρευση των κατοκων της περιοχς στη θση ιδιοκτησας ποστλου Κασσελορη και με κατεθυνση της θση ιδιοκτησας Λμπρου Σικα Επσης απ την θση ιδιοκτησας Κων/νου Κασσελορη με κατεθυνση Δημ. Παντα
Κατ μκος του αγωγο θα κατασκευασθον και φρετια μετ των σχετικν δικλεδων και η σωλνα που θα χρησιμοποιηθε θα εναι πολυαιθυλενου τρτης γενες διαμτρου φ.90 16 ατμ.

κμη ολοκληρθηκε η μελτη του Πολεοδομικο Σχεδιασμο του Δμου
καθορζοντας τις χρσεις γης και τους βασικος καννες δμησης, δνοντας τλος στην ναρχη δμηση που επικρατε, ανογοντας τσι το δρμο για απκτηση σχεδου πλεως του Δμο μας.

Ο Δμαρχος
Γιαννολης Ευστθιος


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=171