Αναγκαστική απαλλοτρίωση για κατασκευή αρδευτικών έργων περιοχής Πέτα-Κομπότι
Ημερομηνία Πέμπτη, Δεκέμβριος 18 @ 08:08:46 EET
Θέμα Νέα Γενικότερου Ενδιαφέροντος


Ύστερα από κατάθεση αιτήσεως της ορισθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο δικηγόρου στις 12/12/2008 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ¶ρτας, ορίστηκε δικάσιμος στις
3 Απριλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
για τη συζήτηση περί προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων προκειμένου να κατασκευαστούν αρδευτικά έργα στην περιοχή Πέτα - Κομπότι.

Με την υπ’ αριθ. 109962/8998/Δ0010/5.01.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11/14-1-05 τεύχος Δ’, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ και με δαπάνη Δημοσίου για την κατασκευή αρδευτικών έργων περιοχής Πέτα – Κομπότι (Διώρυγα Δ1 – Δ2) έκτασης συνολικού εμβαδού 121.863 τ.μ.. Η ανωτέρω απαλλοτρίωση χαρακτηρίζεται δε ως κατεπείγουσα.

Η πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου κατέθεσε δικόγραφο στο Πρωτοδικείο ¶ρτας και ορίστηκε δικάσιμος ως ανωτέρω, προκειμένου να συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση και να προσδιοριστεί η αποζημίωση των απαλλοτριωμένων ακινήτων και επικειμένων όπως έδαφος, κατασκευές, περιφράξεις και δένδρα.

Στο κατάστημα του Δήμου Κομποτίου έχει αναρτηθεί προς ενημέρωση των δημοτών μας την 16/12/2008 σχετική ανακοίνωση με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ.: 4615/16.12.08 προαναφερόμενη αίτηση της δικηγόρου καθώς και τα στοιχεία των φερόμενων ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων με τους κτηματολογικούς πίνακες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ Δ. Κομποτίου στην αρμόδια γι’ αυτό υπάλληλο Νάκου Πηνελόπη ή να καλείτε στο 26813-60332.


Το άρθρο αυτό προέρχεται από www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=173