, 13 @ 13:58:09 EEST


Δμος Κομποτου: Τρα χρνια νας Δημοτικς ρχς

γαπητο συνδημτες,

Πρασαν δυο χρνια και εννα μνες απ ττε που η παρταξη μας «Ενωτικ Πορεα» με την δικ σας ψφο αναδεχτηκε δημοτικ αρχ.

Βανουμε προς την συμπλρωση του τρτου τους της θητεας μας και με την ευκαιρα αυτ, αισθνθηκα την ανγκη κνοντας παρλληλα αυτοκριτικ να αναφερθ σε σα γιναν αυτος τους μνες.

Περσαμε μια γενικτερη οικονομικ καχεξα της Τοπικς υτοδιοκησης.

γιναν αλλαγς των Γενικν Γραμματων της Περιφρειας, ( Τρεις στον αριθμ στα χρνια της θητεας μας).

Εχαμε φρενρισμα λων των Ευρωπακν προγραμμτων λγω Ολυμπιακν γνων, αλλαγ της κυβρνησης, και προσπθεια εφαρμογς μιας της δικς της πολιτικς.

ρθε καθυστερημνη, αλλ ευτυχς με περισστερους πρους η εφαρμογ του νου ναπτυξιακο Νμου «Θησας» και οι λιγοστς επσης προκηρξεις Ευρωπακν προγραμμτων, αποτλεσαν ευτυχς για μας την κυριτερη πηγ πρων.

Σ' αυτς τις δυσλειτουργες και την γενικτερη οικονομικ αδυναμα της Τοπικς υτοδιοκησης, αν προστεθε και το βρος παλαιτερων υποχρεσεων, μπορετε να φανταστετε την μεγλη προσπθεια που απαιτθηκε, για να αισθνομαι ικανοποιημνος γι' αυτ που καταφραμε μχρι σμερα.

λα αυτ δεν αποτελον, βεβαως, εκολες δικαιολογες.
Κινομενοι, συνεπς, μσα σε αυτ το γενικ περιβλλον, κτω απ συνθκες που λλοι διαμρφωσαν, οφελαμε να λειτουργσουμε με τον πιο δυναμικ και τον πιο αποτελεσματικ τρπο.

Δεν εναι υπερβολ να λεχθε πως ο Δμος Κομποτου τα τελευταα χρνια χει κατορθσει να ενσει τους φορες και τους πολτες του Δμου απναντι στις μεγλες προκλσεις, τα μεγλα προβλματα.

Πρωτοπροι στη να εποχ.

λλζουμε τη ζω μας.

Προχωρμε με μεγλα ργα, καινοτμες υπηρεσες, πρωτοποριακ προγρμματα (συμμετοχ στα Ευρυζωνικ Δκτυα και στο Δκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ), φροντδα για τον πολτη. Μετατρψαμε το δμο μας σ' να δμο φιλικ, ελεθερο, ασφαλ, μορφο και λειτουργικ.

Ενωμνοι κερδζουμε το μλλον με σιγουρι.

λλζουμε τον Δμο. χουμε πλον λγο και δεν εναι τυχαο πως στο δμο μας εξελσσονται και δημοπρατονται μεγλα ργα πως η μεταφορ νερο για ρδευση του Κμπου μας απ την λμνη του Πουρναρου ποσο 12,7 εκ. ευρ.

Επιτυχα μας εναι:

•  Η αναδιοργνωση των υπηρεσιν του Δμου με σγχρονο οργανγραμμα.

•  Η ανασυγκρτηση και σνταξη του νου Οργανισμο Εσωτερικς Υπηρεσας.

•  Η Ταμειακ υπηρεσα (εξυπηρτηση στην δρα του Δμου και χι στην ρτα).

•  Το Διπλογραφικ Λογιστικ Σστημα, η αποτμηση της περιουσας του δμου και ο λεγχος απ Ορκωτος λογιστς.

•  Η σνταξη και ψφιση καινοργιων κανονισμν (δρευσης, Καθαριτητας, Λειτουργας πλατειν και πεζδρομων).

•  Η επλυση των σοβαρν προβλημτων δρευσης και στα τρα Δημοτικ Διαμερσματα.

•  Η ιδιατερη φροντδα των αγροτικν δρμων , η κατασκευ πολλν σαρζαντ στα ποτμια και ο καθαρισμς των ορσδων, δεχνουν την ευαισθησα μας προς την αγροτι.

•  Η υποβολ πολλν προτσεων στα Περιφερειακ Επιχειρησιακ Προγρμματα Ηπερου και η γκριση χρηματοδτησης πολλν προτσεων που πολλο αμφισβητοσαν, πως:


•  Χλοοτπητας Γηπδου Κομποτου, Κερκδες Γηπδου Κομποτου, ποδυτρια Γηπδου Κομποτου , Κατασκευ δυο γηπδων μπσκετ (Φωτειν και Κομπτι) (390 000 €).

•  γκριση χρηματοδτησης για την δημιουργα Λαογραφικο Μουσεου στο Φωτειν απ το πργραμμα LEANDER PLUS ( 190.000 €) .

•  γκριση χρηματοδτησης για την δημιουργα ιστοσελδας του δμου απ το πργραμμα LEADER + ( 20.000 €).

•  γκριση χρηματοδτησης για την νπλαση της Παραλας Ρμματος, η διαμρφωση της οποας θα βοηθσει στην προβολ του Δμου, την προσλκυση τουριστν και στην προσφορ εργασας ( 150.000 €) . Το ργο ολοκληρνεται τον επμενο μνα.

•  γκριση χρηματοδτησης για την νπλαση περιβλλοντος χρου Κπραινας (300.000 €) με τον Δμο ρχθου.

•  γκριση χρηματοδτησης απ το πργραμμα ΕΠΤ για την αγορ πορριμματοφρου, Βυτιοφρου Πυροσβεστικο και Χωματουργικο αυτοκιντου ( 320.000 €) . Τα οχματα αγορστηκαν, γινε η παραλαβ τους και μπκαν σε λειτουργα.

•  Δωρεν παραχρηση στο Δμο μας απ τα Ολυμπιακ κνητα ενς ΜΙΝΙ BUS (9θ) και εξοπλισμο του δμου.

•  γκριση χρηματοδτησης για την νπλαση κοινχρηστων χωρν με κατασκευ αναψυκτριου και παιδικς χαρς στην εσοδο Κομποτου στα Τσιωνκα ( 100.000 €). Το ργο υλοποιεται.

•  γκριση χρηματοδτησης ( 110. 000 €) απ τα ΠΕΠ Ηπερου του Γ' ΚΠΣ της Ευρωπακς νωσης για τον Πολεοδομικ Σχεδιασμ του Δμου μας, πολτιμο πλο, θα λειτουργσει ως εφαλτριο για την ανπτυξη της περιοχ μας, με τερστιο φελος της τοπικς κοινωνας. Υπογρφτηκε σμβαση και ρχισαν οι εργασες.

•  γκριση χρηματοδτησης απ τα ΠΕΠ Ηπερου του Γ' ΚΠΣ της Ευρωπακς νωσης για κατασκευ και ασφαλτστρωση του δρμου Σελλδες -Φωτειν (500.000 €). ργο μεγλης σημασας για το δμο μας. ργο που θα μεταφρει μεγλο μρος του ορεινο γκου στο δμο, θα βγλει απ την απομνωση το μορφο Δημοτικ Διαμρισμα Φωτεινο δνοντας παρλληλα εκολη πρσβαση των Σελλαδιτν στα κτματα τους και δυναττητα αξιοποησης της περιοχς. Υπογρφτηκε σμβαση και ρχισαν οι εργασες.

•  γκριση χρηματοδτησης απ τα ΠΕΠ Ηπερου του Γ' ΚΠΣ της Ευρωπακς νωσης για κατασκευ Βρεφονηπιακο Σταθμο (800.000 €). νειρο πολλν δεκαετιν. Δημοπρατεται σε λγες μρες.

•  γκριση χρηματοδτησης απ τα ΠΕΠ Ηπερου του Γ ΚΠΣ της Ευρωπακς νωσης για κατασκευ του δρμου νννου-Κπραινας (370.000 €). Δημοπρατεται σε λγες μρες.

•  γκριση Χρηματοδτησης για την συντρηση λων των σχολικν αλειων χρων και κτιρων (140.000 €). Βελτωση θρμανσης σε λα τα σχολεα, με τοποθτηση κλιματιστικν, λβητα και σωμτων ανλογα με τις ανγκες. Το ργο εναι σε εξλιξη .

•  γκριση Χρηματοδτησης (40.000 €) για την αλλαγ στγης στο Δημοτικ Σελλδων. Δημοπρατεται σε λγες μρες.

•  γκριση Χρηματοδτησης 200 000 ευρ για την κατασκευ Κλειστο Γυμναστηρου στο Λκειο Κομποτου. Δημοπρατεται σε λγες μρες.

•  γκριση Χρηματοδτησης για την ανπλαση των Πλατειν απ το ΥΠΕΧΩΔΕ (140.000 €).

•  π το πργραμμα «Θησας» δημοπρατομε αυτς τις μρες τσσερα μεγλα ργα:
•  Εσωτερικ οδοποια Φωτεινο (50.000 €)
•  Εσωτερικ οδοποια Κομποτου (130.000 €)
•  Εσωτερικ οδοποια Σελλδων (100.000 €)
•  ναμρφωση εισδου Κομποτου (200.000 €)

•  π το διο πργραμμα εγκρθηκαν για τις κτακτες ανγκες μας:
•  100.000 € στο Σνδεσμο Πτρας - Δισελου για αντικατσταση κεντρικο αγωγο δρευσης Φωτεινο
•  50.000 € για υδροδτηση του Δμου
•  15.000 € για κδους πορριμμτων

 - Φροντσαμε το νοικοκρεμα γενικ του Δμου. Με φιλικ εξυπηρτηση και καλτερη ποιτητα ζως μετατρπεται σε να συγκροτημνο ικαν και αποτελεσματικ Δμο ο οποος συμβλλει καθοριστικ στην Τοπικ νπτυξη.

- Προχωρσαμε σε διανοξεις δρμων και κατασκευ τοιχων με σεβασμ στην φυσιογνωμα του τπου μας.

- Κατασκευ τεχνικν και ασφαλτοστρσεις σε κθε γωνι του Δμου.

- Στσεις λεωφορεων, παγκκια, κτοπτρα, προστατευτικ κγκελα, συντρηση και δημιουργα παιδικν χαρν, κδοι σκουπιδιν, καθαριτητα, καλτερος φωτισμς, μεταφορ βαρων αντικειμνων αποτελον την μεση και δραστικ παρμβαση του Δμου σε λους τους τομες της καθημεριντητας, και σε λη την κταση και των τριν Δημοτικν Διαμερισμτων.

Και λα αυτ χωρς καμα αναπροσαρμογ τελν η πρσθεση φρων.

- Η συνεχς κοινωνικ πολιτικ μας, με την παροχ κθε εδους υποστριξης σε λες τις ευπαθες πληθυσμιακς ομδες, η συμπαρσταση και εξυπηρτηση σων συνδημοτν βρσκονται σε μειονεκτικ θση και κυρως των εξαρτημνων απ τα ναρκωτικ και λλων παρεμφερ ουσιν.

- Η λειτουργα του προγρμματος «Βοθεια στο Σπτι» , το νο Περιφερειακ Ιατρεο Κομποτου σε συνεργασα με την Εκκλησα και η αναβθμιση των ιατρεων των Δ.Δ. Σελλδων και Φωτεινο αποδεικνουν την ευαισθησα μας στην παροχ υποστριξης προς την Τρτη Ηλικα και τις ομδες με ειδικ προβλματα.

- Η ψογη συνεργασα με λους τους Τοπικος Φορες, τους Επιστημονικος, Επαγγελματικος, Κοινωνικος( ΟΚΝ κτλ), Πολιτιστικος, Εκκλησιαστικος, θλητικος και λλους Συλλγους, και η ενθρρυνση, στριξη και ενσχυσ τους εκ μρους του Δμου.

- Συνεχες επιτυχημνες παρεμβσεις μας, για αυξημνη χρηματοδτηση συντρησης των σχολεων, μετατρπουν τους σχολικος χρους σε νετους, μορφους, λειτουργικος και κυρως ασφαλες για τα παιδι μας.

- Η διοργνωση ιδιατερα επιτυχημνων Πολιτιστικν Εκδηλσεων, που γνρισαν πρωτοφαν απχηση και αυθρμητη λακ συμμετοχ και επιβρβευση.

- Η προσπθεια για την ξοδο απ την οικονομικ κρση και την ανεργα που μαστζει την περιοχ μας με την γκριση χρηματοδτησης δυο προτσεων «Τοπικς Πρωτοβουλες για την πασχληση», «Μερικ πασχληση» με διαφαν τρπο πρσληψης μσω του ΣΕΠ.

- Η πανμορφη αυτ αθουσα πολλαπλν χρσεων μας προδιαθτει και ενθαρρνει την δημιουργα πολλν και μορφων εκδηλσεων.

- Η αποτελεσματικ αντιμετπιση των μικρν, αλλ και των μεγαλτερων προβλημτων, η διαρκς επαγρπνηση και η γκαιρη πρληψη και επμβαση στα κτακτα γεγοντα και καταστσεις ανγκης, απτρεψαν τα χειρτερα.

Για τρτη συνεχ χρονι, ο Δμος μας φροντζει να ανταποκριθε σε λες τις υποχρεσεις του, βελτινοντας την ποιτητα των υπηρεσιν του, χωρς να επιβαρνει τους δημτες. 

Μπανουμε στη να εποχ με δυναττητες και πλεονεκτματα με ετοιμτητα και αξιοπιστα, με δναμη και ευαισθησα. λα αυτ μας εξοπλζουν με την απαιτομενη ετοιμτητα, για την ανληψη πρωτοβουλιν και την αξιοποηση ευκαιριν, που οπωσδποτε θα παρουσιασθον. Παρλληλα πρπει να διαμορφωθον και οι μεσες προτεραιτητες καθς και οι μελλοντικο στχοι για τους οποους απ τρα πρπει να εργασθομε συστηματικ πως: Βιολογικς Καθαρισμς, ρδευτικ, Δρμος Σελλδες-Μεγρχη, Δρμος Κομπτι-Δημαρι, η καλλιργεια της πολιτιστικς μας παιδεας, η ανδειξη της τοπικς μας ιστορας, η ανδειξη των Τορκικων Φυλακων (Κολιες) και τα ρια του πρτου Ελληνικο κρτους, η οργνωση ημερδας για την ανδειξη του Νικολου Σκουφ, η δημιουργα Ιδρματος για το Σκουφ.

Η προσπθει μας δεν σταματει εδ.

κοραστοι συνεχζουμε με διθεση για προσφορ, ρεξη για δουλει, φιλδοξους στχους και καθημεριν αγνα για το καλ του Δμου μας.

Ο Δμαρχος

Γιαννολης Ευστθιοςwww.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=19