, 08 @ 06:55:04 EET


Κατ τη συζτηση επ των προγραμματικν δηλσεων της κυβρνησης στη Βουλ ο Υπουργς εσωτερικν  κ. Ραγκοσης εν ψη Διοικητικς Μεταρρθμισης απεθυνε κλεσμα συστρτευσης σε λους τους πολτες, τον  κσμο της αυτοδιοκησης, και τους θεσμικος φορες της, που εναι οι φυσικο πρωταγωνιστς και η κινητρια δναμη  της μεγλης προσπθειας, για αλλαγ της διοικητικς δομς του κρτους.

  -  Προχωρμε επε, πως επε ο Πρωθυπουργς, στη θσπιση της Νας ρχιτεκτονικς μσα στο 2010 και την εφαρμογ της στις επμενες αυτοδιοικητικς εκλογς.

λοι συμφωνον τι η διοικητικ αναδιρθρωση της Τοπικς υτοδιοκησης εναι αναγκαα σο ποτ.

Εναι επεγουσα σο ποτ.

Εναι ριμο ατημα που θα πρπει να  αποτελε μρος της συνολικς μεταρρθμισης  του πολιτικο και διοικητικο μας συστματος.

Oι τολμηρς αλλαγς καλονται να δσουν λσεις στα χρονζοντα προβλματα της Τοπικς υτοδιοκησης και να οδηγηθομε σ’ να σγχρονο κρτος με αποκεντρωμνους θεσμος, το οποο θα  μπορε να ανταποκρνεται στις προκλσεις και τα να δεδομνα.

Η περοδος που διανουμε εναι μια κρσιμη για το μλλον του θεσμο της υτοδιοκησης.
Κοιν διαπστωση λων εναι τι οι ΟΤ εναι ανγκη να καταστον πιο λειτουργικο, διοικητικ και οικονομικ αυτνομοι, χρσιμοι και αποτελεσματικο για τους πολτες και ταυτχρονα να εναι σε θση να επιτελον ουσιαστικ ρλο στην ανπτυξη της περιοχς.

τσι ο βαθμς της Τ.. πρπει να σχεδιαστε με τρπο που ο ρλος της θα εναι ουσιαστικς και αποτελεσματικς.

Οι τοπικς κοινωνες εναι πλον ριμες να δεχθον περαιτρω συνενσεις και νες μορφς Τοπικς υτοδιοκησης πο θα προκψουν να εναι προς φελος των πολιτν  και να λβουν υπψην  την μεγλη εμπειρα του Καποδστρια Ι.

χοντας ως δεδομνα τη σαφ κφραση της βολησης του Πρωθυπουργο και της κυβρνησης, αλλ και τις δεσμεσεις της μεγλης πλειοψηφας των πολιτικν κομμτων, εναι η ρα να προχωρσουμε σε ρξεις με κατεστημνες νοοτροπες και να προχωρσουμε στις μεταρρυθμσεις εκενες, διοικητικ, πολιτικ και οικονομικ, που θα αναδεξουν τον ρλο της Τοπικς υτοδιοκησης.

Η Να ρχιτεκτονικ δομ της αυτοδιοκησης πρπει να ξεκινσει με  γνμονα τις ανγκες της χρας και των τοπικν κοινωνιν.

Δεν πρπει να υπρξει καμα μα καμα κομματικ σκοπιμτητα, να προχωρσει και να ολοκληρωθε μνο με γνμονα το συμφρον της χρας, το εθνικ συμφρον και τποτα λλο.

Εναι αυτονητο τι ο ισχυρς δμος θα προκψει απ την εξασφλιση της πραγματικς οικονομικς αυτοτλεις του, με φορολογικ αποκντρωση και την ενσχυση των διοικητικν μηχανισμν του.

Η ΚΕΔΚΕ στο συνδριο της, στο Κστρο Κυλλνης, δωσε τη δικ της πρταση. Μια ολοκληρωμνη πρταση που θα αναβαθμσει τον πρτο βαθμ Τοπικς υτοδιοκησης με την δημιουργα μεγλων, ισχυρν και οικονομικ ανεξρτητων  Δμων.

Προτενει δο βαθμος υτοδιοκησης και καθιστ το κρτος «στρατηγεο» που θα ασκε τις αρμοδιτητες κρατικο χαρακτρα και λεγχο νομιμτητας στους δυο βαθμος υτοδιοκησης.

Για τον πρτο βαθμ προτενει συνενσεις δμων με στχο την ισχυροποησ τους και την εξασφλιση της βιωσιμτητας του.

Οι νοι Δμοι θα πρπει να συγκροτηθον τσι στε να μην επαναληφθον τα λθη που γιναν κατ την εφαρμογ του Καποδστρια Ι σε τι αφορ την χωροταξα και της συνενσεις ανμοιων γεωγραφικ περιοχν. Πρπει να υπρχει συνοχ και να ληφθε υπψη το γεωγραφικ ανγλυφο των υπ συνανεση περιοχν γιατ μνο τσι μπορον να εξασφαλζουν την βιωσιμτητα, τις δυναττητες παροχς ικανοποιητικν υπηρεσιν και αναπτυξιακν παρεμβσεων, την προστασα του αστικο και αγροτικο και φυσικο περιβλλοντος, την ισρροπη  ανπτυξη και τελικ την συγκρτηση του πληθυσμο στην παιθρο.

Η ΚΕΔΚΕ προτενει την καθιρωση του Β Βαθμο υτοδιοκησης σε εππεδο Περιφρειας με αιρετος Περιφερειρχες και Περιφερειακ Συμβολια, με βασικ αρμοδιτητα να σχεδιζει, να προγραμματζει και να υλοποιε Περιφερειακς ναπτυξιακς Πολιτικς με εξασφαλισμνους πρους για αυτνομη χραξη πολιτικν.

Σ’ αυτ το πλασιο, πιστεω πως δεν πρπει να θξουν τις Νομαρχες και τα Νομαρχιακ Συμβολια τα οποα μπορον να λειτουργσουν ως αποκεντρωμνοι μονδες σε κθε Νομ,  με αιρετ ργανα και αρμοδιτητες.   

Στην Ελλδα υπρχαν πριν απ τον Καποδστρια Ι 6.000 Δμοι και κοιντητες που συνενθηκαν σε 1033.

Στο Νομ ρτας σμερα υπρχουν 13 Δμοι και τρες κοιντητες.

Η πρταση που υπρχει μιλει για μεωση των Δμων απ 1033 σε 350 με 400 και με βση αυτ στον Νομ μας θα δημιουργηθον 5 6 Δμοι.

Θεωρ το νομερο αυτ ικανοποιητικ και συμπληρνω πως αφο λβουμε υπψη το γεωγραφικ ανγλυφο της περιοχς θα μποροσαν κλλιστα να δημιουργηθον 5 Δμοι. Δο στον ορειν γκο του Νομο μας , δο στον πεδιν και ο Δμος  ρταων ως δρα του Νομο. Παρλληλα θα πρπει να στηρξουμε τις αποφσεις του Δημοτικο Συμβουλου Μενιδου και την βοληση της τοπικς κοινωνας που επιθυμε να αλλξει Περιφρεια και να μεταπηδσει στην πειρο και στον νομ ρτας.

Θα πρπει μως να εμαστε προσεκτικο, να μην επαναληφθον τα λθη που γιναν κατ την εφαρμογ του Καποδστρια Ι σε τι αφορ την χωροταξα και της συνενσεις ανμοιων γεωγραφικ περιοχν. Θα πρπει να υπρχει συνοχ των υπ συννωση περιοχν και η συννωση να γνει με κριτρια:
α) Χωροταξικ
β)Γεωγραφικ
γ)Ιστορικ
δ)Πληθυσμιακ
ε) πσταση απ την δρα, σνδεση και επικοινωνα.

Να αξιοποισουμε την εμπειρα των παλαιτερων σχεδιασμν και να αποφευχθον συνενσεις που θα υπαγορεονται απ κομματικ και μικροπολιτικ κριτρια τα οποα σε αρκετς περιπτσεις ναρκοθτησαν τον Καποδστρια Ι.

Η αναδιοργνωση της Πρωτοβθμιας Τοπικς υτοδιοκησης δεν πρπει να εξαντληθε στην θσπιση ενς μνο νμου που θα καταλγει σε μικρτερο αριθμν Δμων.

παργκλιτοι ροι για την επιτυχα των συνενσεων εναι η σνταξη και υλοποηση ενς προγρμματος υποστριξης των Δμων το οποο θα τους χρηματοδοτε ανεξρτητα απ τους ΚΠ και αυτ γιατ λοι  χουμε εμπεδσει το γεγονς τι καμα μεταρρθμιση δεν μπορε να υλοποιηθε χωρς τους απαρατητους και αναγκαους πρους.

Εναι σχετικ νωρς για τους δμους να εκφρσουν την βοληση τους, να προτενουν λσεις και να δημοσιοποισουν  την επιθυμα τους  με ποιον με ποιους Δμους θα πρτειναν η θα επιθυμοσαν να συνενωθον.

Πρα απ κθε διαπραγμτευση, που σγουρα  σντομα θα αρχσει και  ανεξρτητα απ το ποια θα εναι η πρταση της Κυβρνησης, εμες βλαμε το θμα σε δημσια διαβολευση. χουμε δικι μας  ολοκληρωμνη πρταση για τον Νομ, η οποα διαμορφθηκε μσα απ διλογο και αφο λαβε υποψιν της το ανγλυφο και τα προβλματα της ευρτερης περιοχς  αποτυπθηκε με απφαση  του Δημοτικο μας Συμβουλου και την οποα θα στηρξουμε, γιατ πιστεουμε πως εναι ρεαλιστικ και γινε με γνμονα το συμφρον του Δημτη, της  τοπικς μας κοινωνας και τποτα λλο.

νεξρτητα μως λων αυτν και ανεξρτητα με το εν προχωρσει ο Καποδστριας ΙΙ ο πρτος Βαθμς της Τοπικς υτοδιοκησης θα πρπει να αποκτσει διοικητικ, οικονομικ και τεχνικ αυτοτλεια.

Για να γνει αυτ θα πρπει να προχωρσουμε:
. Φορολογικ αποκντρωση
Θα πρπει να γνει μια συνολικ φορολογικ μεταρρθμιση χωρς νους φρους, που θα αποσκοπε στον εκδημοκρατισμ του φορολογικο συστματος που η διανομ του φορολογικο προντος θα ενισχσει τους ΟΤ.
τσι οι Δμοι θα αποκτσουν χι απλς επρκεια πρων αλλ και διοικητικ αυτοτλεια.
Οι Δμαρχοι χουμε εκλεγε για να υπηρετσουμε τους πολτες, να προσφρουμε υπηρεσες ποιτητας, να δημιουργσουμε υποδομς, να σχεδισουμε και να υλοποισουμε αναπτυξιακ προγρμματα που θα αναζωογονσουν την παιθρο.
Γι’ αυτ μας εμπιστετηκαν οι συνδημτες ο ρλος μας να εναι αυτς και χι να γυρζουμε απ γραφεο σε γραφεο και να ζητμε τα αυτονητα.

Β.    πδοση των παρακρατηθντων 

π τους Δμους χουν παρακρατηθε μχρι το 2003, σμφωνα με υπολογισμος του Γενικο Λογιστηρου του κρτους 1,4 δις €.
π το 2003 μχρι σμερα το ποσ αυτ χει υπερδιπλασιαστε και ξεπερν τα 2,9 δις €.
Χρειζεται λοιπν δσμευση με σαφς χρονοδιγραμμα για την επιστροφ τους, στω και με την μορφ ομολγων που δεσμετηκε η προηγομενη Κυβρνηση.

Γ.   Η μεταφορ αρμοδιοττων να συνοδεεται και με τη μεταφορ των αντστοιχων πρων.

Δ.
Να χρηματοδοτσει ο τακτικς προπολογισμς τις δαπνες για τη λειτουργα του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» και να μονιμοποιηθον οι υπλληλοι.

Ε.
Να διασφαλιστε η συμμετοχ λων των ΟΤ, ετε πιστοποιηθον ετε χι, στον προγραμματισμ των επιχειρησιακν προγραμμτων.

Ζ.
   Δημοτικ στυνομα
Να γνει ουσιαστικ αστυνμευση των Καποδιστριακν Δμων με την τοποθτηση Δημοτικς στυνομας στις δρες των Δμων.

Τελεινοντας πρπει να επισπευστε η υλοποηση της Δ προγραμματικς  περιδου (ΕΣΠ) γιατ εν καθυστερσουμε ακμη, θα τελεισει η δημοτικ θητεα μας και εμες θα εμαστε ακμη στη φση της ωρμανσης των ργων.
   
 
Γιαννολης Ευστθιος
Δμαρχος Κομποτου


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=207