Πρόγραμμα ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Δήμου Ηρακλείας
Ημερομηνία Τρίτη, Δεκέμβριος 08 @ 08:05:21 EET
Θέμα Δημοτικά Νέα


Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Κομποτίου (Α.Δ.Ε.Κ.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων  για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για τη υλοποίηση του προγράμματος “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια” του Δήμου Ηρακλείας.


Κατανομή θέσεων:
Α. Κοινωνικού  Λειτουργού ΠΕ ή ΤΕ – 1 θέση
Β. Νοσηλευτής/τρια (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ – 1 θέση
Γ.  Οικογενειακός βοηθός (ΥΕ) – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο Κομποτίου, Πλατεία Νικολάου Σκουφά, Κομπότι ¶ρτας, εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από τις Τετάρτη 9/12/2009 έως Παρασκευή 18/12/2009, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού   καταστήματος του Δήμου Ηρακλείας.


Συνημμένα αρχεία για κατέβασμα (σε .doc)
1. Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
2. Αίτηση
3. Υπόδειγμα Αίτησης

Το άρθρο αυτό προέρχεται από www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=209