, 15 @ 10:38:51 EET


Την Κυριακ 13 Δεκεμβρου πραγματοποιθηκαν με κθε επισημτητα τα εγκανια του νου Βρεφονηπιακο Σταθμο Κομποτου παρουσα αρχν και φορων του τπου μας.
Ο νος Βρεφονηπιακς Σταθμς, νας σγχρονος χρος αγωγς και διαμονς για τα παιδι βρεφικς και προσχολικς ηλικας, αποτελε σημαντικ κοινωνικ παροχ για να ζευγρια που θα μπορον να αφσουν σε ασφαλς μρος τα παιδι τους και να εργαστον καλπτοντας τσι τις ανγκες της οικογνειας.
ποτελε σημαντικ στριγμα για τις εργαζμενες μητρες, αλλ και προθλαμο κοινωνικοποησης των παιδιν και της εισαγωγς τους στη μθηση και τη γνση.

Ομιλα Δημρχου Κομποτου κ. Ευσταθου Γιαννολη στα εγκανια του νου Βρεφονηπιακο Σταθμο Κομποτου

Σεβασμιτατε
Σεβαστο Πατρες
Κριε Γενικ Γραμματα της Νομαρχιακς υτοδιοκησης  
Κριε πρεδρε του Διοικητικο Συμβουλου
Κριε πρεδρε του Δημοτικο Συμβουλου
Κριοι ντιδμαρχοι
Κριοι Δημοτικο Τοπικο και Νομαρχιακο  Σμβουλοι
Φλοι εκπαιδευτικο  
Κυρες και κριοι
γαπητ παιδι
  -

Η δρυση ενς παιδικο σταθμο, ενς χρου αγωγς και διαμονς για τα παιδι προσχολικς ηλικας, αποτελε σημαντικ κοινωνικ παροχ για να ζευγρια που θα μπορον να αφσουν σε ασφαλς μρος τα παιδι τους και να εργαστον καλπτοντας τσι τις ανγκες της οικογνειας.

ποτελε σημαντικ στριγμα για τις εργαζμενες μητρες, αλλ και προθλαμο κοινωνικοποησης των παιδιν και της εισαγωγς τους στη μθηση και τη γνση.

Εγκαινιζουμε και παραδδουμε σμερα στους συνδημτες μας και κυρως στα παιδι τον σγχρονο Βρεφονηπιακ Παιδικ Σταθμ του Δμου μας.

Εγκαινιζουμε σμερα και γιορτζουμε μαζ με τους γονες των παιδιν που φιλοξενονται σε αυτν τη λειτουργα ενς πργματι υποδειγματικο βρεφονηπιακο σταθμο, ψιστης σημασας για την τοπικ κοινωνα, ενς βρεφονηπιακο σταθμο ασφαλ και λειτουργικ, κτιριακ ρτιο που δη εξυπηρετε δεκδες οικογνειες του δμου μας.

Η ανγερση αυτο του κτηρου, ικανοποιε μια βασικ ανγκη του Δμου μας .
Ταυτχρονα, διευκολνει το ργο των εκπαιδευτικν και του βοηθητικο προσωπικο, αφο δημιουργε τις απαρατητες προποθσεις για πολλαπλ αξιοποησ του.

Δεν υπρχει καμι αμφιβολα τι με το κτριο που σμερα εγκαινιζουμε, με τις ευλογες της εκκλησας μας,  και λες γενικ τις εγκαταστσεις που διαθτει ο Δμος μας, τα σχολεα μας θα εναι σε θση να εκπληρσουν ακμα καλτερα και αποτελεσματικτερα την αποστολ τους,  στα παιδι της περιοχς μας.
Η αναγκαιτητα ενς ιδικτητου βρεφονηπιακο σταθμο για το Δμο μας  ταν δεδομνη και γνωστ για την περιοχ μας.

τσι, δεν εχαμε παρ να το προγραμματσουμε ως ργο και με την πρτη ευκαιρα να το εντξουμε στο 3ο ΚΠΣ και ειδικ στα περιφερικ προγρμματα.  

Το ργο  ολοκληρθηκε μσα στο καλοκαρι, κστισε περπου 700.000 ευρ και ρχισε να λειτουργε απ τη να χρονι και φυσικ περιλαμβνει , τι πιο σγχρονο μπορε να διατεθε.

Σμερα φιλοξενονται σ αυτν σε καθημεριν βση 24 νπια και παρχουν υπηρεσες 6 τομα προσωπικο, εκ των οποων τσσερις εναι μνιμοι και δο συμβασιοχοι με stage.

Η ηλικα των παιδιν που φιλοξενονται φτος αρχζει με βση τη διακοπ των πανν (2,5 ως 5), αλλ απ τον επμενο χρνο ευελπιστομε τι θα προσληφθε το απαρατητο προσωπικ οπτε θα δχεται και θα φιλοξενε νπια απ 8 μηνν μχρι 3 ετν.

Με το απαιτομενο λοιπν προσωπικ ο νος βρεφονηπιακς θα χει λη τη σγχρονη υποδομ και για νεογννητα. λλωστε στο χρο αυτ εξυπηρετονται λες οι ανγκες των παιδιν, απ το φαγητ μχρι το μπνιο και τον πνο.

Να τονσουμε δε  το ανττιμο συμμετοχς των γονων για την εν λγω παροχ εναι καθαρ συμβολικ και στις περιπτσεις αγροτν και γονων χαμηλο οικογενειακο εισοδματος σχεδν μηδαμιν.

π πλευρς υποδομς και τεχνικς υποστριξης ο βρεφονηπιακς σταθμς διαθτει λες τις προδιαγραφς για να χαρακτηριστε σγχρονος και λειτουργικς  τοποθετημνος κατ τον καλτερο τρπο με πολλαπλ εππεδα στο οικπεδο.

Εναι γεγονς τι κατασκευαστικ υπρξαν κποιες δυσκολες αλλ το αποτλεσμα μπορε να χαρακτηριστε ριστο λειτουργικ, ποιοτικ και αισθητικ και ευχαριστομε τον μελετητ κ. Μπανταλοκα Νκο, τους επιβλποντες το ργο, την κ. Μπμπορη που εναι κοντ μας  και τις Τεχνικς Υπηρεσες Δμων Κοινοττων καθς επσης και τον ανδοχο για την επιμλεια που δειξαν στε να χουμε το αποτλεσμα που βλπετε.

Να συμπληρσω τι δημοπρατεται αυτς τις μρες και η αναμρφωση του περιβλλοντος χρου με πστωση 35.000 ευρ.

Το οικπεδο στο οποο κατασκευστηκε  βρσκεται σχεδν στο κντρο του οικισμο και χει εμβαδν 1.018,34τ.μ. Μρος αυτο παραχωρθηκε στην κοιντητα Κομποτου απ τον Πολιτιστικ Σλλογο  και το υπλοιπο αγορστηκε αργτερα. 
Το κτριο αποτελεται απ υπγειο, ισγειο και πρτο (’) ροφο.
Το εμβαδν του υπογεου εναι 197,28τ.μ. και οι χρσεις εναι αποθηκευτικς χρος, λεβητοστσιο, λινοθκη- πλυντριο- σιδερωτριο, αποδυτρια και w.c. προσωπικο.
Το εμβαδν του ισογεου εναι 289,69τ.μ. και χρησιμοποιεται ως  νηπιακς σταθμς. Διαθτει δο αθουσες απασχλησης νηπων, μα αθουσα πνου νηπων, γραφεο διεθυνσης, χρου προσωπικο, w.c. προσωπικο και επισκεπτν, w.c. και νιπτρες νηπων, κουζνα για το ζσταμα και το σερβρισμα φαγητο και κεντρικ χρο τραπεζαρας.
Το εμβαδν του πρτου (’) ορφου εναι 108,72τ.μ., και οι χρσεις του εναι βρεφικς σταθμς και αποτελεται απ μια αθουσα απασχλησης βρεφν, αθουσα πνου βρεφν, χρος αλλαγν – λουτρν βρεφν, χρος παρασκευς γλατος και w.c. προσωπικο- επισκεπτν.
Τα εξωτερικ κουφματα  εναι αλουμινου με διπλ θερμομονωτικ τζμια και τα εσωτερικ κουφματα εναι ξλινα πρεσαριστ σε μεταλλικ κσα.
Η θρμανση  γνεται με σματα καλοριφρ εν για το καλοκαρι  με κλιματιστικ.
Το κτριο χει τοποθετηθε λειτουργικ στο οικπεδο, στε να υπρχει χρος εξωτερικς για τις ανγκες των νηπων.

Κυρες και κριοι
Τα χρνια που πρασαν γιναν πολλ. Τα μεγλα ργα ρχισαν στο δμο μας, το κομμτι της Ινιας Πτα – Κομπτι σχεδν ολοκληρνεται, εν το λλο κομμτι Κομπτι - Κουβαρς χει δη αρχσει, τα εγγειοβελτιωτικ της πεδιδας του Κομποτου το διο, και εμες οι Κομποταοι οι Σελλαδτες και οι Φωτεινιτες, εμαστε ιδιατερα ικανοποιημνοι και σε συνδυασμ με τα  μεγλα ργα που προγραμμτισε και εκτλεσε ο δμος μας μσα απ  προγρμματα της ΕΕ και της Περιφρειας Ηπερου πως:  
Η κατασκευ Βρεφονηπιακο Σταθμο που εγκαινιζουμε σμερα
Η  κατασκευ του αναψυκτηρου, παιδικς χαρς στα Σοκπια  
Η ανπλαση της εισδου του Δμου με πεζοδρμια και φωτισμ με την βοθεια και της Ν,
Η νπλαση της Παραλας Ρμματος,
Ο Πολεοδομικς Σχεδιασμς του Δμου
Η κατασκευ του δρμου Σελλδες-Φωτειν.
Οι αθλητικς μας εγκαταστσεις(γπεδο ποδοσφαρου, δυο γπεδα μπσκετ , να γπεδο 5χ5)
Η αγορ  πορριμματοφρου , Βυτιοφρου, Χωματουργικο αυτοκνητου και η προμθεια λεωφορεου, σκουπιδιρας για τον καθαρισμ των δρμων.  
Η κατασκευ του δρμου ννινος – Κπραινα
Η ασφαλτστρωση των δρμων, Βιβοντες και Βερχια, προς Κπραινα
Το Λαογραφικ Μουσεο Φωτεινο που σντομα θα εγκαινισουμε.
Η δημοπρτηση και ολοκλρωση της μελτης για κατασκευ αποχτευσης και Βιολογικο καθαρισμο,
Η κατασκευ θουσας Πολλαπλν Χρσεων  στο Γυμνσιο και Λκειο Κομποτου με την βοθεια και της Ν.
Η κατασκευ θουσας Πολλαπλν Χρσεων  στο ισγειο του Δμου μας.
Η κατασκευ πολλν ζαρζαντ στους χεμαρρους και  πολλς αναπλσεις και τεχνικ και στα τρα Δημοτικ Διαμερσματα απ την Κπραινα ως το Φωτειν αλλζουν το Δμο μας μετατρποντας τον σ’ να δμο μορφο, καθαρ ,σγχρονο και λειτουργικ.

Ωστσο πολλ απ’ τα προβλματα παραμνουν και εξακολουθον να απαιτον λση και αποτελον ββαια τις  μεσες προτεραιτητες καθς και τους μελλοντικος στχους  για τους οποους απ τρα εργαζμαστε συστηματικ και εμαστε σγουροι πως  στην προσπθεια μας αυτ θα σας χουμε συμπαρασττες.
Η προσπθει μας δεν σταματει εδ.
Ενωμνοι και μακρι απ αγκυλσεις του παρελθντος, αγωνιζμαστε  καθημεριν, παλεουμε για τη βελτωση του σε λα τα  εππεδα,

κοραστοι συνεχζουμε  με διθεση για προσφορ, ρεξη για δουλει, φιλδοξους στχους και καθημεριν αγνα για το καλ του Δμου μας. 

Κυρες και κριοι
Περιφερμενοι στο κτριο θα χετε την ευκαιρα τις ρες αυτς, να γνωρσετε και απ κοντ το σγχρονο αυτ χρο.
Να ακοσετε τις φωνς των μικρν παιδιν  να αισθανθετε υπερφανοι και να χαρετε να δμο που αναπτσσει λη τη δυναμικ του, για να κατακτσει στχους και προοπτικς εφμιλλες με τη σοβαρτητα και την ποιτητα των κατοκων.

Θα νισετε, ωστσο, κι εσες, πσο ανγκη χει αυτς ο τπος, αλλ και ταυτχρονα πσο δικαιοται το μπρακτο ενδιαφρον της Πολιτεας, τη συμβολ της στους αγνες που κνουμε για να καταστε ο δμος  μας, χι στα λγια αλλ στην πρξη, νας σγχρονος Ευρωπακς Δμος, με οικονομικ, διοικητικ και τεχνικ αυτοτλεια.

Τελεινοντας θλω να ευχαριστσω τον πρεδρο και το Διοικητικ Συμβολιο του Δημοτικο Παιδικο και Βρεφ/κο Σταθμο  καθς και την υπεθυνη του Παιδικο και Βρεφ/κο Σταθμο , κ. Ντινα Μπαλατσοκα και το προσωπικ του Σταθμο για την βοθεια τους στη γργορη και επιτυχ ολοκλρωση των εργασιν, καθς επσης και τον  κ. Τσιρογιννη Γιννη και τα ΤΕΙ για την βοθεια τους στην   εκπνησης μελτης του εξωτερικο χρου.

Εχομαι σε λα τα παιδι να χαρον αυτ την αθουσα, να την αγαπσουν, και να γνει ο προθλαμος  τους, για να μπορσουν να προοδεουν εκπληρσουν στο ακραιο τα δικ τους νειρα και τις προσδοκες των γονιν και των δασκλων τους.

Το γλιο και η χαρ των παιδιν που θα παζουν με ασφλεια σ αυτ το σγχρονο χρο θα εναι για μας η μεγαλτερη ανταμοιβ».
                                                                                       Σας ευχαριστwww.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=211