2003-2009
, 21 @ 07:10:57 EET


ΟΡΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
· ναδιοργνωση υπηρεσιν του Δμου
· Νο οργανγραμμα.
· Σνταξη νου Οργανισμο Εσωτερικς Υπηρεσας
· Συγκρτηση Ταμειακς Υπηρεσας
· Συγκρτηση Οικονομικς Υπηρεσας
· Εφαρμογ του Διπλογραφικ Λογιστικο Συστματος και ετσιο λεγχο απ ορκωτος Λογιστς.
· ποτμηση περιουσας του Δμου και αξιοποησ της
· Δημιουργα Συνεδριακο Κντρου για μαγνητοφνηση και απομαγνητοφνηση των πρακτικν του Δημοτικο Συμβουλου.
· νταξη στο πργραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ με δωρεν σνδεση Internet και δωρεν κλσεις τηλεφνου.
· νταξη στο πργραμμα «Κοινωνα της πληροφορας με δωρεν  Internet για λους σχεδν τους Δημτες
· Σνταξη κανονισμο δρευσης
· Σνταξη κανονισμο καθαριτητας
· Σνταξη κανονισμο λειτουργας πλατειν και πεζοδρμων.
· νταξη στο Εθνικ Δημοτολγιο.


                  
ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ   
· Κατασκευ γηπδου ποδοσφαρου στο Δ.Δ Κομποτου – χλοοτπητας, κερκδες με καθσματα, επκταση και ανακανιση αποδυτηρων.
· Κατασκευ γηπδου  μπσκετ στο Δ.Δ Κομποτου
· Κατασκευ γηπδου 5 επ 5 στο Δ.Δ Σελλδων
· Κατασκευ γηπδου μπσκετ στο Δ.Δ Φωτεινο
· θουσα πολλαπλν χρσεων (κλειστ γυμναστριο) στο Γυμνσιο-Λκειο Κομποτου
· Εργασες συντρησης γηπδων Κομποτου και Σελλδων
· Προγρμματα μαζικο αθλητισμο (Παιδικ ποδοσφαρου Γυνακα και αθλητισμς κτλ )
· Δημιουργα αθλητικο σχολεου. 

ΠΙΔΕΙ
· Κατασκευ Βρεφονηπιακο Σταθμο
· Ολοκληρωμνες παρεμβσεις και συντρηση λων των διδακτηρων του Δμου με συνεχες χρηματοδοτσεις.
Μερικς απ τις εργασες εναι
Γυμνσιο: ντικατσταση παραθρων, συντρηση τουαλετν και γενικς   χρωματισμς τοποθτηση κλιματιστικν κλπ.
Λκειο: Συντρηση τουαλετν,  τοποθτηση κλιματιστικν, γενικς χρωματισμς, αλλαγ Λβητα και καυστρα, συντρηση αυλειου χρου κλπ.
Νηπιαγωγεα: Γενικς χρωματισμς, συντρηση, κατασκευ παιδικν χαρν κλπ.
Δημοτικ Κομποτου: Κατασκευ τοιχων και προστασα του αυλειου χρου ,ανακατασκευ των μπνιων και κατασκευ τουαλετν για τους δασκλους ,αλλαγ λβητα και καυστρα με παρλληλη τοποθτηση σωμτων, συντρηση κτιρου και γενικς χρωματισμς κλπ.
Δημοτικ Σελλδων: Συντρηση και χρωματισμς λου του κτηρου, αλλαγ περφραξης κλπ.
· Πεζοδρμηση οδο μπροσθεν Λυκεου
· ντικατσταση στγης Δημοτικο Σχολεου Σελλδων
· θουσα πολλαπλν χρσεων στο Γυμνσιο-Λκειο Κομποτου.
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
· δρυση Λαογραφικο Μουσεου στο Φωτειν.
· Μελτες για αποκατσταση-ανδειξη ιστορικν χρων-μνημεων του Δμου
· ναβθμιση «Σκουφακν» και γενικτερα των πολιτιστικν εκδηλσεων
· Μελτη κατασκευς υπαθριου θετρου στο Δ.Δ Σελλδων με εξασφαλισμνη πστωση κατασκευς.
· Τοποθτηση προτομς Νικολου Σκουφ στην Πλατεα Φιλικς Εταιρας στο Κολωνκι της θηνς .
· Τοποθτηση προτομς Γεωργου Καρασκκη στην Πλατεα Καπετνιου και ανακατασκευ της πλατεας.
· θουσα πολλαπλν χρσεων στο Δημαρχεο Κομποτου που γνονται καθημεριν πολλς εκδηλσεις πολιτιστικο περιεχομνου.

ΥΓΕΙ
· Δημιουργα νου αγροτικο ιατρεου στο Δ.Δ Κομποτου
· Μετατροπ του αγροτικο ιατρεου σε πολυδναμο ιατρικ κντρο με πολλς θσεις εργασας
· ναβθμιση ιατρεων Σελλδων και Φωτεινο
· Καθημεριν παρουσα ιατρο στο Δμο μας
· Πλρης φροντδα ηλικιωμνων με το πργραμμα «Βοθεια στο σπτι»
· Συμμετοχ στην πανελλνια λαμπαδηδρομα εθελοντν αιμοδοτν
· Προληπτικς λεγχος σακχαροδιαβτη και χοληστερνης
· Συχνς επισκψεις  κινητς μονδας ελγχου γυναικεων νοσημτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙ
· Διανοξεις δρμων και στα τρα Δ.Δ του Δμου
Κομπτι: Παπαχρστου, Τατσιπουλο, Γκομα, Βρλα, Δημοτικ, Ζαχαρκη, Παραποτμιος Δρμος και δεκδες λλοι.                                                   
Σελλδες: Κουτρομπα, Τσουπρ Ναταλα, Πολου, γιος Γεργιος, Κουτροπγαδο, Καλαμποκκα, Παπαπνου, π Σαπρκη προς Μπελ κτλ., απ πλατεα προς Καλαμπουκακα, απ Παπαπνο Νκο προς οικα Τζουβρα κλπ.  
Φωτειν: Τριανταφιλκα, Δημοτικ, Σ. Σικα, Κεντρικς Δρμος, Θ Παντα, Πανραμα κτλ.
· Τσιμεντοστρσεις-ασφαλτοστρσεις στο σνολο σχεδν των δρμων και στα τρα Δημοτικ Διαμερσματα.
· νπλαση εισδου Δ.Δ Κομποτου, κατασκευ πεζοδρομων με φωτισμ.
· Διαγραμμσεις δρμων και σηματοδτηση αυτν.
· Τοποθτηση στεγστρων στις στσεις.
· Εκατοντδες μτρα τεχνικν για την διευθτηση των μβριων υδτων.
· Τοποθτηση και αντικατσταση δεκδων σκαρν

ΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΕΜΒΣΕΙΣ

· Συνεχες  χαλικοστρσεις των αγροτικν δρμων
· Τσιμεντοστρσεις δσβατων αγροτικν σημεων
· Δινοιξη και ασφαλτστρωση δρμου ννινου-Κπραινας
· Δινοιξη και ασφαλτστρωση δρμου Σελλδες - Φωτειν
· Δινοιξη και ασφαλτστρωση δρμου  απ εθνικ οδ προς Κπραινα(Ββοντες)
· Δινοιξη και ασφαλτστρωση δρμου  απ γιο Νικλαο προς οικα Παπαδπουλο και δρμο προς Κπραινα(Βερχια)
· γορ χωματουργικο αυτοκιντου
· γορ μηχανισμο αποψλωσης αγροτικν δρμων
· Δεκδες τεχνικ για την διευθτηση των μβριων υδτων κυρως στις ορεινς περιοχς.
· ργα μεταφορς νερο απ Πουρνρι(ρδευτικ)
· Καθαρισμς ποταμν ορσδων και ρεμτων
· ποκατσταση των αγροτικν δρμων 

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Διανοξεις και σφαλτοστρσεις δρμων)
· Δινοιξη και ασφαλτστρωση Δρμου Σελλδες-Φωτειν
· Δινοιξη και ασφαλτστρωση Δρμου ννινος – Κπραινα
· Σνδεση οικισμο γιου Νικολου με οικισμ Κπραινας με δινοιξη και ασφαλτστρωση Δρμου μσω Βερχια και Ββοντες.

ΚΘΡΙΟΤΗΤ
· Σγχρονο απορριμματοφρο για αποκομιδ απορριμμτων
· Σγχρονο βυτιοφρο για εκκνωση βθρων και μεταφορ λυμτων
· Μελτη βιολογικο καθαρισμο με επιχοργηση 350000 ευρ
· Σγχρονοι κδοι απορριμμτων και καλαθκια.
· νακκλωση Ηλεκτρικν και Ηλεκτρονικν Συσκευν.
· Τακτικ καθαριτητα και ευπρεπισμς δρμων και κοινχρηστων χρων
· Σνταξη καινοργιου κανονισμο καθαριτητας

ΘΛΣΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
· νπλαση και κατασκευ ξυλοδιδρομου στην παραλα «Ρμματος»
· Οριοθτηση ιγιαλο και παραλας
· Τακτικς καθαρισμς της παραλας
· νπλαση Κπραινας
· νπλαση περιοχς λιμανιο της Κπραινας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ
· Μελτη πολεοδομικο σχεδιασμο δνοντας λση στην ναρχη δμηση.
· Οριοθτηση κοτης χειμρρου Κομποτακος.
· Συγκοινωνιακ μελτη

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
· Δημιουργα ιστοσελδας στο διαδκτυο
· Συμμετοχ σε τουριστικ νθετα.
· Συμμετοχ στο νθετο της διαφημιστικς καμπνιας της Περιφρειας Ηπερου με φωτογραφα της Κολιας.
· Κυριακ στο Χωρι.
· νταξη στο πργραμμα Κοινωνα της πληροφορας με το ργο ο «Δμος σας να κλικ μπροστ».

ΧΩΡΟΙ ΝΨΥΧΗΣ
· νπλαση χρων  και στα τρα Δ.Δ του Δμου
· Κατασκευ παραποτμιου αναψυκτηρου στα «Τσιωνκα»
· Παιδικ χαρ στο Κουτρολι
· Σνταξη κανονισμο λειτουργας πλατειν και πεζοδρμων
· Βρση Σαλτο
· Βρση Σκνρας Μλλιου
· Παιδικ χαρ στο Νηπιαγωγεο Σελλδων

ΝΕΚΡΟΤΦΕΙ
· Εργασες συντρησης και ευπρεπισμς στο Νεκροταφεο Κομποτου
· γορ αγροτικς κτασης και διαμρφωση για δημιουργα νου Νεκροταφεου στο Δ.Δ Σελλδων
· Εργασες συντρησης, καθαρισμς και ευπρεπισμς Νεκροταφεου Σελλδων
· Επκταση, εργασες συντρησης και ευπρεπισμς Νεκροταφεου Δ.Δ Φωτεινο

ΥΔΡΕΥΣΗ
· Επλυση προβλημτων υδροδτησης και στα τρα Δ.Δ – επρκεια νερο
· Τοποθτηση πιεστικν στο Δ.Δ Κομποτου.
· Να γετρηση με διπλσια παροχ νερο στο Κομπτι και παρλληλη αλλαγ αντλιοστασου.
· λλαγ αντλιοστασου, χωρισμς δικτου σε δυο ζνες  και τοποθτηση πιεστικν στο Δ.Δ Σελλδων
· ντικατσταση  δικτου δρευσης, χωρισμς δικτου σε δυο ζνες  στο Δ.Δ Φωτεινο και τοποθτηση πιεστικν.
· ντικατσταση αγωγο απ την κεντρικ δεξαμεν στη δεξαμεν Φωτεινο.
· Σνταξη καινοργιου κανονισμο δρευσης
λα χωρς καμα αξηση τελν τα τελευταα επτ χρνια

MHXA
ΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
· πορριμματοφρο
· Βυτιοφρο
· Μνι-μπας
· υτοκνητο για το πργραμμα «Βοθεια στο Σπτι»
· Πυροσβεστικ 4 επ 4
· Φορτηγ αυτοκνητο (χωματουργικ)
· Μηχανισμς αποψλωσης αγροτικν δρμων
· Χρος στθμευσης αυτοκιντων του Δμου

ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΚΤΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΕΡΓΙΣ
· Πργραμμα Μερικς πασχλησης στο οποο εντχτηκαν 30 εργαζμενοι
· Τοπικς πρωτοβουλες απασχλησης στο οποο εντχτηκαν 60 εργαζμενοι

ΠΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΣ
· Κατασκευ παιδικς χαρς στα «Τσιωνκα».
· Κατασκευ παιδικς χαρς στο «Κουτρολι»
· Εξωρασμς παιδικς χαρς Νηπιαγωγεου Σελλδων
· Συντρηση λων των παιδικν χαρν του Δμου
           
ΝΡΚΩΤΙΚ
· Διοργνωση Ημερδας σε συνεργασα με τον ΟΚΝ με θμα τα Ναρκωτικ.
· Διοργνωση Διημερδας σε συνεργασα με τον ΟΚΝ με θμα τα Ναρκωτικ.
· Ομιλα Μμη Παπαιωννου στα Σχολεα με θμα τα Ναρκωτικ σε συνεργασα με το Γραφεο Φυσικς γωγς του Νομο ρτας.
· νταξη πολλν εξαρτημνων σε προγρμματα απεξρτησης.
· Δημιουργα πολλν αθλητικν εγκαταστσεων για την αποτροπ των νων απ τα Ναρκωτικ
(Χλοοτπητας γηπδου, Γπεδο 5χ5, Γπεδα Μπσκετ, Γυναικεος αθλητισμς, θλητικ Σχολεο κτλ).

Ο Δμαρχος
Ευστθιος Γιαννολης


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=212