, 21 @ 08:00:18 EET


Σμφωνα με τον κανονισμ 1593/2000 του Ερωπακο Συμβουλου, που τροποποησε τον κανονισμ 3508/1992 για τη θσπιση ενς Ολοκληρωμνου Συστματος Διαχερισης και Ελγχου (ΟΣΔΕ) εισγονται οι παρακτω καινοτομες και υποχρεσεις για τα Κρτη-Μλη:
1. Κθε κρτος-μλος οφελει στα πλασια του ΟΣΔΕ να δημιουργσει να Σστημα ναγνρισης γροτεμαχων (LPIS) με βση τις ορθοφωτογραφες και τεχνικς Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν (GIS).
2. υτ το σsτημα αναγνρισης πρπει να εναι λειτουργικ απ 1/1/2005.
Το LPIS εναι στην ουσα να εδος αγροτικο κτηματολογου που δνει μεγλη σημασα σ’ αυτν που εκμεταλλεεται τα αγροτεμχια που εναι και ο δικαιοχος της ενσχυσης παρ στον ιδιοκττη αυτν.

Η δημιουργα του LPIS ρχισε βαθμηδν απ το 2002 πιλοτικ στο Ν. Τρικλων, το 2003 εφαρμστηκε σ’ να μεγλο αριθμ Νομν με στχο, το 2004, να χει καθολικ εφαρμογ, στε απ 1/1/2005 να εναι λειτουργικ το σστημα.

Κτι ττοιο μως δεν γινε και η Ευρωπακ Επιτροπ (ΕΕ) χει επισημνει επανειλημμνως στη χρα μας τι το σστημα εντοπισμο των αγροτικν εκμεταλλεσεων δεν λειτουργε με βση τις ευρωπακς προδιαγραφς, με αποτλεσμα να υπρχουν αμφιβολες αν οι κοινοτικς επιδοτσεις καταλγουν στους πραγματικος δικαιοχους.

τσι, πως αναφρεται στην εγκκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ενεργοποηση των δικαιωμτων του 2009, ο εντοπισμς, η κωδικοποηση και η ταυτχρονη ψηφιοποηση των αγροτεμαχων στο Η/Υ, για πρτη χρονι φτος θα πραγματοποιεται απ τα συνεργεα των ΕΣ (Ενσεις γροτικν Συνεταιρισμν), με βση το νο χαρτογραφικ υπβαθρο που διθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΕΣ με τη χρση συγκεκριμνου
GIS λογισμικο που εγκατστησε στους τοπικος servers των ΕΣ.

Στο πλασιο της συμπλρωσης των αιτσεων ενιαας ενσχυσης 2009 εχε αναπτυχθε αυτ η εφαρμογ της ψηφιοποησης των αγροτεμαχων με στχο τη δημιουργα ενς νου αξιπιστου Συστματος Γεωγραφικν Πληροφοριν που περιλαμβνει λα τα γεωχωρικ δεδομνα τα συνδεμενα με την ενιαα ενσχυση. υτ τα στοιχεα εναι απαρατητα για τον προσδιορισμ της θσης των αγροτεμαχων των σταυλικν εγκαταστσεων και για τη διεξαγωγ λων των απαρατητων ελγχων, πως ορζεται στην Εθνικ και Κοινοτικ Νομοθεσα.

Πρκειται για τις συνηθισμνες αιτσεις ενεργοποησης δικαιωμτων που υποβλλουν κθε χρνο οι συνδημτες μας στο συνεργεο της νωσης που μας επισκπτεται στην αθουσα του Δημαρχεου. Μνο που φτος η ΕΣΦ (η νωση της ρτας) δεν κανε ταυτοχρνως με την ατηση ενιαας ενσχυσης και την ψηφιοποηση των αγροτεμαχων και καλονται μλις τρα (Δεκμβριο 2009) ως και τον Ιανουριο 2010 για την ψηφιοποηση οι συνδημτες μας παραγωγο δικαιοχοι των επιδοτσεων για λγους που θα εξηγσουμε παρακτω.

Υπενθυμζεται τι η Ε.Ε. απατησε απ τη χρα μας να χει ψηφιοποιηθε το 70% τουλχιστον με την κατθεση δηλσεων ΟΣΔΕ στα τλη Μαου του 2009.

τσι στην περπτωση που η χρα μας δεν χει ολοκληρσει τις διαδικασες του ΟΣΔΕ (ψηφιοποηση αγροτεμαχων) μχρι το τλος του χρνου, πργμα αδνατο πως δλωσε και η υπουργς γροτικς νπτυξης και Τροφμων κ. Κ. Μπατζελ, ττε χι μνο απειλεται με πρστιμο αρκετν εκατομμυρων ευρ (το 20% των κοινοτικν επιδοτσεων), αλλ υπρχει και ο κνδυνος να μην καταβληθον οι επιδοτσεις στους δικαιοχους παραγωγος.

λλ γιατ τσο μεγλη καθυστρηση κι απ το 2005 φτσαμε στο 2009 και ψηφιοποηση δεν γινε;

π το Φεβρουριο του 2007 η εταιρεα ΓΡΟΓΗ Ε, η οποα εμππτει στη εποπτικ ευθνη του Υπουργεου γροτικς νπτυξης, εχε προκηρξει διεθν διαγωνισμ για το ργο της ψηφιοποησης των ορθοφωτοχαρτν απ δορυφορικς εικνες με αποτλεσμα το ργο να ανατεθε με σημαντικ καθυστρηση το καλοκαρι του 2008. Η καθυστρηση αυτ οφελεται στη λψη ασφαλιστικν μτρων που ζτησε υποψφια του διαγωνισμο εταιρεα, λγω της αντθετης με τις προβλψεις της νομοθεσας σνθεσης της αρμδιας επιτροπς αξιολγησης, κατακρωσης, παρακολοθησης και παραλαβς του διαγωνισμο, καθς στην εν λγω επιτροπ συμμετεχαν μλη του Δ.Σ. της γρογ Ε. Σμφωνα με τη σχετικ διταξη δεν μπορε να πρσωπο να χει γνωμοδοτικ ιδιτητα σε ναν διαγωνισμ και ταυτοχρνως να αποφασζει για τις γνωμοδοτσεις του εαυτο του.

Τελικ η ηγεσα του ΥπΤ (Υπουργεο γροτικς νπτυξης και Τροφμων) αποφσισε τι, για λγους οικονομας και μεωσης του κστους προκειμνου να καλυφθε το σνολο των αγροτικν γαιν της χρας, θα ληφθον οι Ορθοφωτοχρτες απ την εταιρεα ΚΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ Ε στο πλασιο κατρτισης του Εθνικο Κτηματολογου και βσει Προγραμματικς συμφωνας των δο μερν για ανταλλαγ δεδομνων και κοινν διαδικασιν.

Μπως σας θυμζει κτι ;;;; Εχαμε πρει μια γεση απ τη σσταση Ελαιοκομικο Μητρου του Δμου μας και συγκεκριμνα απ τα αποσπσματα κενν ορθοφωτοχαρτν των ελαιοτεμαχων το Δεκμβρη του 2003.

χι δεν κνουμε λθος………. τσι ακριβς γινε και με τη σσταση του Ελαιοκομικο Μητρου - ργου του οποου η ανθεση γινε και πληρθηκε απ την Ε.Ε. δο και τρες φορς με αποτλεσμα να το αναλβει τελικ το Υπ...Τ που, λγω της λης καθυστρησης αλλ και για λγους οικονομας και μεωσης κστους δεν πραγματοποιθηκε μλλον σε πολ μικρ ποσοστ η ορθοφωτογρφηση των αγροτεμαχων σμφωνα με τις προδιαγραφς που ριζε η ΕΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμς Πληρωμν Κοινοτικν Επιδοτσεων) επιρρπτει τις ευθνες στις ΕΣ (Ενσεις γροτικν Συνεταιρισμν) για το ανπαρκτο ως πολ χαμηλ (0-3%) ποσοστ ταυτοποησης και ψηφιοποησης των αγροτεμαχων, γεγονς που πως προαναφραμε θτει σε κνδυνο την καταβολ των κοινοτικν επιδοτσεων στους αγρτες. Για το λγο αυτ ζητ απ τις Ενσεις την επιτχυνση των διαδικασιν ταυτοποησης των αγροτεμαχων, που αναφρονται στις αιτσεις των αγροτν για την ενεργοποηση ατομικν δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης (δηλσεις ΟΣΔΕ), με το Σστημα Ψηφιοποησης γροτεμαχων (
GIS). Συγκεκριμνα ο πρεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ξενοφν Βεργνης σε επιστολ του αναφρει τι πολλς Ενσεις δεν ρχισαν γκαιρα τις σχετικς εργασες τα μσα που χρησιμοποιον (το ανθρπινο δυναμικ, εξοπλισμς) δεν εναι επαρκ και κατλληλα.

σον αφορ τη δικ μας νωση στη ρτα για το τι γνεται αυτς τις ημρες δεν περιγρφεται καθς συνωστζονται οι συνδημτες μας απ το πρω ως το μεσημρι για να προυν σειρ.

Εκτς απ’ αυτ προκυψε και λλο πρβλημα σχετικ με τη ψηφιοποηση των αγροτεμαχων.

Πολλ απ τα αγροτεμχια των συνδημοτν μας δεν εμππτουν στην περιοχ της ευθνης της ΕΣΦ αλλ ανκουν γεωχωρικ στο Ν. ιτ/νας και συνεπς στην περιοχ αρμοδιτητας της νωσης γρινου. σοι ενημερθηκαν απ την νωση της ρτας για την παρξη αγροτεμαχων που εμππτουν στην νωση γρινου πρπει μνο για πρτη φορ να μεταβον στο γρνιο για την καταχρηση της ατησης.
Ευελπιστομε τελικ να πετχει η ψηφιοποηση των αγροτεμαχων, να ψηφιοποιηθον τουλχιστον στο απαρατητο ποσοστ του 70% και να μη χσουν την επιδτηση οι δικαιοχοι συνδημτες μας, να βοθημα γι αυτος στις μρες των Χριστουγννων.

ΚΛ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ με υγεα.

ΝΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=214