Αποτελέσματα ανακοίνωσης προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Δήμου Ηρακλείας
Ημερομηνία Δευτέρα, Μάρτιος 08 @ 13:15:04 EET
Θέμα Νέα Γενικότερου Ενδιαφέροντος


Αναρτήθηκαν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κομποτίου ¶ρτας (τέως Α.Δ.Ε.Κ.) τα προσωρινά αποτελέσματα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Ηρακλείας.Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κομποτίου ¶ρτας (τέως Α.Δ.Ε.Κ.) του Δήμου Κομποτίου, της Επαρχίας ¶ρτας, του Νομού ¶ρτας κα Μιχέλη Σοφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την απασχόληση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησης Δήμου Κομποτίου ¶ρτας (τέως Α.Δ.Ε.Κ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εποχικού προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Ηρακλείας των:

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥΜΑΡΙΝΕΤΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
2ΧΟΥΣΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΕΣΤΟΡΑΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
3ΚΑΠΑΡΟΥΒΑΪΑΗΛΙΑΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

Συνημμένο αρχείο για κατέβασμα: Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων (.pdf)ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
(ΚΤΙΡΙΟ ZEDA)
570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, δηλ. μέχρι 18/3/2010.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.


Το άρθρο αυτό προέρχεται από www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=224