, 15 @ 13:01:33 EEST


  -  Συνδημτισσες  και συνδημτες,
Φλες  και  φλοι,

   Σας εναι δη γνωστ η απφασ μου να εμαι υποψφιος Δμαρχος στις επερχμενες εκλογς του Νοεμβρου. Μια απφαση στην οποα βραινε πολ η αγπη και η εμπιστοσνη που δεχνετε καθημεριν στο πρσωπ μου, σε συνδυασμ με την πστη και την ελπδα τι θα ξεκινσουμε μαζ μια δημιουργικ τετραετα με ραμα και προοπτικ για την ανπτυξη του νου Δμου μας.
   Δεν σας κρβω τι στην αρχ της προσπθεις μου για την συγκρτηση του συνδυασμο μας προβληματστηκα πολ κατ πσο θα μποροσα να δημιουργσω να πολυσυλλεκτικ ψηφοδλτιο, που να το απαρτζουν-πρα απ κομματικς ταυττητες-τομα ικαν και καταξιωμνα στην τοπικ μας κοινωνα. Σμερα αισθνομαι ιδιατερα ευτυχς, εφσον ο συνδυασμς μας αποτελεται απ ττοια τομα, τα οποα κατλαβαν τι δεν χουμε την πολυτλεια να μετατρψουμε το νο μας Δμο σε πεδο γονων κομματικν αντιπαραθσεων και συστρατετηκαν στην κοιν προσπθεια για το καλ του, για το καλ λων μας. Πρα απ αυτ διαπστωσα με ευχαρστηση τι οι συνδημτες μας που μας στηρζουν προρχονται απ λο το πολιτικ φσμα, χοντας τα δια ενδιαφροντα και την δια αγωνα και προσφρονται να συνδρμουν με οποιοδποτε τρπο για την επιτυχα αυτο του συνδυασμο.


  -

Φλες  και  φλοι

  
Οι εκλογς της 7ης Νοεμβρου δεν εναι η ρα των πειραματισμν . Εναι η ρα της Τοπικς υτοδιοκησης, η δικ μας ρα, εναι η ρα των ενεργν πολιτν, η ρα των μικρν μας κοινωνιν που ελπζουν και στηρζονται σε λους εμς για να ορθοποδσουν, να λσουν τα προβλματ τους, να πορευτον στο απαιτητικ μλλον που ανογεται μπροστ μας. Και το μλλον μς θλει λους μαζ, ενωμνους, με τλμη και αποφασιστικτητα, με διθεση για προσφορ, χωρς κομματικος εναγκαλισμος, οι οποοι χρνια τρα …απαγορεουν τη συνεργασα σε πολλος ικανος και αξιλογους συνδημτες μας, που τσο χουμε ανγκη λοι μας. ταν επιτακτικ ανγκη κποιοι να τολμσουν την υπρβαση, εμες το κναμε και ξεκινμε μαζ να κνουμε το ραμα πρξη!

    Το ψηφοδλτι μας εναι ψηφοδλτιο δουλεις, στελεχωμνο με ανθρπους που νοιζονται για τον τπο μας, που ο καθνας μας ξεχρισε και ξεχωρζει για την προσφορ και το ργο του σε πολλος και διαφορετικος τομες. νθρπους που διακρθηκαν και διακρνονται, εκπροσωπντας τους χρους κθε δραστηριτητας ,κθε ηλικας και των δο φλων. Οι περισστεροι απ μας δσαμε και δνουμε «δεγματα γραφς» σε συλλγους, φορες και Τοπικ υτοδιοκηση λων των Τοπικν και Δημοτικν κοινοττων, χρνια τρα. Η επιλογ των υποψηφων βζει στην πρτη γραμμ ανθρπους νους και συγχρνως μπειρους, με ραμα, μεθοδικτητα και θληση να ικανοποισουν τις σγχρονες απαιτσεις στο χρο της Τοπικς υτοδιοκησης. Σας διαβεβαινω τι βλαμε τον πχη ψηλ και δε θα λσουμε τα προβλματα του Δμου μας με κινσεις αποσπασματικς και εντυπωσιασμο, αλλ με σχεδιασμ, οργνωση και σκληρ δουλει. Διαθτουμε την εμπειρα, την επιστημονικ επρκεια και τεχνογνωσα, που θα αποτελσουν πολτιμα εφδια στο δσκολο ργο που θα αντιμετωπσουμε. Ξεκινμε μια πορεα με μοναδικ προσανατολισμ και στχο την αξιοποηση λων των δυνατοττων του τπου μας και την προσπιση των κοινν συμφερντων μας. πλα μας θα εναι η σοβαρτητα η εντιμτητα, η αγπη για τον τπο μας, η γνση των προβλημτων που μας απασχολον , η σχση εμπιστοσνης και ειλικρνειας με τους συνδημτες μας, η διαφνεια και η αποτελεσματικτητα. Θα κνουμε στο νο Δμο μας  λα σα πρπει να γνουν, ταν πρπει να γνουν, για να εξασφαλσουμε να καλτερο  μλλον για μας και τα παιδι μας.

   ισθανμαστε δυνατο! Και καθημεριν γινμαστε πιο δυνατο, αντλντας απ τη δικ σας δναμη. Γι’ αυτ και δε θα παρασυρθομε σε μικροπρπειες,  μικρψυχες αντιπαραθσεις και λασπολογες Δε ταιριζουν αυτ σε μας. Θα δσουμε ναν τμιο και αξιοπρεπ αγνα, με σεβασμ προς λους τους συνδημτες μας και εμαστε σγουροι τι η ετυμηγορα σας τον Νομβριο θα τον δικαισει απλυτα.

Συνδημτισσες  και συνδημτες,

    Η Τοπικ υτοδιοκηση εναι χρος πρκλησης και δημιουργας. Το νο θεσμικ πλασιο που θα ισχει απ την 1/1/2011 της δνει πολλς δυναττητες και κυρως τη δυναττητα για ολοκληρωμνο σχεδιασμ με σκοπ την τοπικ ανπτυξη. Και εναι μονδρομος να εκμεταλλευτομε αυτς τις δυναττητες, αλλ και να παλψουμε για διερυνσ τους σε κεντρικ εππεδο.
Ερχμαστε για να δουλψουμε με τους παρακτω ξεκθαρους στχους:
· Την σγχρονη οργνωση του Νου Δμου και των νων υπηρεσιν του για ουσιαστικ ποιτητα ζως λων μας, για καλτερες  υπηρεσες στους συνδημτες μας.

· Την προθηση και στριξη των τοπικν μας προντων
· Την δημιουργα υποδομν σε κθε εππεδο
· Την αξιοποηση των προγραμμτων της Ευρωπακς νωσης
· Την προστασα του περιβλλοντος, της οικιστικς φυσιογνωμας του τπου μας και ιδιατερα  την προστασα του μβρακικο
· Την ανδειξη της Κπραινας και της λμνης Πουρναρου
· Την ανδειξη της πλοσιας πολιτιστικς μας κληρονομις
· Την πλρη διαφνεια σε λα τα εππεδα του Δμου
· Την συνδρομ στο ργο  λων των τοπικν φορων
· Την μεση και αποτελεσματικ λση των προβλημτων της καθημεριντητας
· Την παροχ ποιτητας ζως στους νους μας και στην τρτη ηλικα
· Φροντδα για την εργαζμενη Γυνακα
· Την γενικτερη αναβθμιση της τοπικς κοινωνας μας στα εππεδα του πολιτισμο, της παιδεας, της υγεας, του αθλητισμο
· Ουσιαστικ παρμβαση του δμου στην μχη κατ των ναρκωτικν.
· 
Ενεργοποηση λων των δημοτν και συμμετοχ για την επλυση των προβλημτων.
· Την ουσιαστικ συννωση και ση μεταχεριση των νων Δημοτικν και Τοπικν Κοινοττων.

Συνδημτισσες και συνδημτες,
Φλες  και  φλοι,

  Σας περιγραψα σε γενικς γραμμς τους στχους μας, που εναι στχοι και επιδιξεις λων μας. Στο αναλυτικ πργραμμα του συνδυασμο μας θα αναπτυχθον οι ειδικτερες παρεμβσεις μας που θα αφορον λες τις Τοπικς και Δημοτικς κοιντητες του Δμου, λα τα χωρι, λες τις συνοικες.

  Δε δνουμε υποσχσεις που θα μενουν υποσχσεις.  Υποσχμαστε τι η σχση εμπιστοσνης και σεβασμο μεταξ μας θα εναι μια σχση διαρκς, χωρς ημερομηνα λξεως το βρδυ των εκλογν. Εμαστε νας νος  Δμος και πρπει να δυναμσουμε. Και θα γνουμε πιο δυνατο αν δσουμε λοι μαζ τα χρια και συνεργαστομε για να κνουμε το νο Δμο μας τον καλτερο του νομο μας, τον καλτερο της Περιφρειας.

   χοντας απλυτη εμπιστοσνη στην κρση σας, σας καλομε να συστρατευτετε μαζ μας για να διαμορφσουμε να σγχρονο Δμο, ναν ενωμνο Δμο, ναν Δμο που δεν θα αποκλεει κανναν και θα εναι ανοιχτς σε λους. Τρεις Δμοι και μια κοιντητα βρισκμαστε ακμα στο ξεκνημα, νιθουμε μως καθημεριν να ερχμαστε κοντ ο νας στον λλον, να σφυρηλατομε την τσο πολτιμη συνεργασα των χωριν μας, να πετυχανουμε την αναγκαα ψυχικ επαφ των συνδημοτν μας. Εμες βλαμε να στοχημα που θα κερδσουμε. Με τη δικ σας στριξη να εστε σγουροι τι το αριο που μας περιμνει θα εναι καλτερο!

Σας ευχαριστ λους!


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=243