-
, 18 @ 20:47:53 EEST


π τη Γενικ Διεθυνση νπτυξης της Περιφρειας Ηπερου, ανακοιννονται τα εξς:

Με στχο την προστασα του καταναλωτ κατ την διακνηση του πετρελαου θρμανσης απ πιθαν ελλειμματικς παραδσεις κτι που επιβαρνει περισστερο την τσπη μας, αναφρουμε: 

Δεν απαιτονται ειδικς γνσεις οτε πολπλοκα και δαπανηρ συστματα αρκε ο καταναλωτς :
Να γνωρζει ακριβς τις διαστσεις της δεξαμενς στε να γνεται σωστς υπολογισμς του γκου του καυσμου αν εκατοστ ψους της δεξαμενς. Ο υπολογισμς της χωρητικτητας εναι εκολος εφσον η δεξαμεν χει σχμα ορθογωνου παραλληλεπιπδου και γνεται με πολλαπλασιασμ των τριν διαστσεων (μκος, πλτος, ψος) σε μτρα. Το αποτλεσμα εναι ο γκος της δεξαμενς σε κυβικ μτρα που ταν πολλαπλασιαστε επ (Χ) 1.000 μας δνει την χωρητικτητα της δεξαμενς σε λτρα και να μην μας διαφεγει τι το λτρο εναι μονδα χωρητικτητας και χι βρους. ντιστοιχε περπου σε1.000 κυβικ εκατοστ νερο.

Καθαρισμς της δεξαμενς: Πριν ανψουμε το καυστρα μας θα πρπει να τον καθαρσουμε και να τον ρυθμσουμε στε να εναι πιο αποδοτικς και λιγτερο ρυπογνος. Επσης εξαερισμ σε λα τα σματα για καλλτερη απδοση.

Να ζητσει απ τον συντηρητ τον υδραυλικ της πολυκατοικας να εγκαταστσει να αξιπιστο και ασφαλς σστημα ενδεξεων του αποθματος της δεξαμενς.

Να ζητσει απ τον μεταφορα να γρψει το ψος της δεξαμενς πριν και μετ την παρδοση στην απδειξη παραλαβς.

Παραποιημνος μετρητς βυτιοφρου: Εναι μα μορφ κλοπς του καταναλωτ κατ την παρδοση. Φυσιολογικ ο μετρητς εναι κατασκευασμνος τσι που να μετρ μνο την ρο του πετρελαου. Ο μεταφορας μως μπορε να επμβει στον μετρητ κατ τρπο που να μετρει εκτς απ την ρο του καυσμου και την ταυτχρονη ρο του αρα που με κανονικς συνθκες ο αρας πρπει να φεγει απ μια βαλβδα εξαρωσης προτο φθσει στον μετρητ. τσι μπορε να παραδδεται μαζ με το πετρλαιο θρμανσης και αρας.

Παρδοση με προμτρηση και επιμτρηση: Να εστε παρντες στην παρδοση και να ελγχετε λες τις λεπτομρειες της παρδοσης. Βεβαιωθετε τι τσο στην προμτρηση σο και στην επιμτρηση το μτρο να μην λυγζει να τοποθετεται κατακρυφα μσα στην δεξαμεν και στο διο περπου σημεο τσο κατ την προμτρηση σο και κατ την επιμτρηση.

ν η επιφνεια του πετρελαου δεν χει ηρεμσει μετ την παρδοση ττε γνεται λανθασμνη επιμτρηση, καθς οι αναταρξεις δεχνουν υψηλτερη στθμη απ την πραγματικ.

Παραποιημνη βργα μτρησης: Να χετε δικ σας βργα μτρησης καθς και να σωστ μτρο. Στην ανγκη μια απλ σια ξλινη μεταλλικ βργα και να μτρο για την ογκομτρηση της δεξαμενς.

Το χρμα του πετρελαου θρμανσης εναι κκκινο και περιχει κατλληλο ιχνηθτη στε να μπορε νανιχνεεται εκολα η τυχν παρουσα του στο πετρλαιο κνησης και στις βενζνες.

Μπορε ο καταναλωτς εφσον υπρχει αμφισβτηση να γρψει πνω στην απδειξη παραλαβς τις λξεις «ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ» και να ζητσει την επμβαση της αρμδιας υπηρεσας.

ξζει κποιος να ψξει για καλλτερη τιμ λοι πωλον το διο?: Βεβαως αξζει. Η τιμ του πετρελαου μπορε να διαμορφνεται ελεθερα απ πρατριο σε πρατριο και να εναι συνρτηση των διεθνν τιμν και των τιμν των διυλιστηρων, συνεπς μπορε να υπρχει διαφορ ανλογα με τα κοστολογικ στοιχεα που χει ο κθε πωλητς, τον τρπο αγοραπωλησας(μετρητος επ πιστσει), συνεπς ψχνοντας και ερευνντας την αγορ σως πετχετε καλλτερη τιμ απ αυτ του σημερινο προμηθευτ σας.

Πρπει να επιλγεται πντα ο φθηντερος προμηθευτς?: χι απαρατητα. Τα περιθρια κρδους εναι χαμηλ ειδικτερα στο πετρλαιο θρμανσης και ο ανταγωνισμς μεγλος. τσι οι τιμς διαφρουν ελχιστα μεταξ τους, εν μια πολ χαμηλ τιμ μπορε να υποκρπτει λαθραο αφορολγητο πετρλαιο(ναυτιλιακ για παρδειγμα) παρδοση μικρτερων ποσοττων με διφορα κλπα.

Οι πωλητς πετρελαου θρμανσης πρπει να εναι εφοδιασμνοι με την προβλεπμενη δεια πωλητ υγρν καυσμων απ την αρμδια Δ/νση νπτυξης της Περιφρειας Ηπερου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Διακινητς πετρελαου θρμανσης θα πρπει να ογκομετρσουν και ρυθμσουν τις σωληνσεις στα βυτιοφρα αυτοκνητα σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα. Δεν επιτρπεται να μεταφρει πετρλαιο θρμανσης βυτιοφρο που δεν χει υποστε την ογκομτρηση και δεν τηρε τις προποθσεις που χουν τεθε.

Με την ευκαιρα υπενθυμζουμε τα παρακτω:

Με την ψφιση και εφαρμογ των καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) οι ατομικς επιχειρσεις και τα νομικ πρσωπα που ασκον διαχεριση πολυκατοικιν, υποχρεονται να αναρτον στον πνακα ανακοινσεων εκτς απ τον πνακα κοινοχρστων και αντγραφα παραστατικν και δαπανν. Η παρλειψη οδηγε σε διοικητικ πρστιμο ψους 2.000 ευρ.

Η λιανικ πληση καυσξυλων γνεται σε γκο και η χρησιμοποιομενη μονδα μπορε να εναι ετε το «χωρικ κυβικ μτρο στοιβαχτο» (m3 στοιβαχτο) το «χωρικ κυβικ μτρο χδην» (m3 χδην).

«Χωρικ κυβικ μτρο στοιβαχτο» νοεται ο γκος του κυβικο μτρου που καταλαμβνεται απ ταχτικ στοιβαγμνα καυσξυλα συμπεριλαμβανομνων των ενδιμεσων κενν αρα.

«Χωρικ κυβικ μτρο χδην» νοεται ο γκος του κυβικο μτρου που καταλαμβνεται απ χδην καυσξυλα συμπεριλαμβανομνων των ενδιμεσων κενν αρα

Οι λιανοπωλητς δηλνουν σε εμφανς σημεο στο χρο της επιχερησης, αν εδος ξλου, την τιμ ετε σε €/m3 στοιβαχτο σε €/m3 χδην καθς και τον γκο των περιεκτν (κλωβος, παλτες, σκους, μεγασκους κ..) που, ενδεχομνως, χρησιμοποιον για τη διθεση των καυσξυλων.

Οι λιανοπωλητς οφελουν να διαθτουν κατλληλο εξοπλισμ μτρησης μκους, για τον υπολογισμ του γκου.

Οι λιανοπωλητς εξασφαλζουν με κθε πρσφορο τρπο την προστασα των καυσξυλων απ δυσμενες καιρικς συνθκες, που ενδχεται να αλλοισουν τα χαρακτηριστικ του προς διθεση προντος και την ανμιξη των ειδν διαφορετικς προλευσης, ποιτητας και τιμς.

Δεν επιτρπεται η πληση δωρεν διθεση οποιασδποτε ξυλεας εμποτισμνης με πισσλαιο (κομμνη ξυλεα απ παλιος στλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), «πρσινης» ξυλεας (εμποτισμνης με λατα), οποιασδποτε τεχνητς ξυλεας συγκολλημνου ξλου (κντρα−πλακ, νοβοπν, ινοσανδων/MDF κ.α.) για καση.

 

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙ ΕΚΠΤΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Με την να ρθμιση περ εκπτσεων-προσφορν, επιτρπεται η πληση προντων με μειωμνες τιμς τσσερις(4) φορς τον χρνο:

Τακτικς εκπτσεις

1.π την 2η Δευτρα Ιανουαρου μχρι τλος Φεβρουαρου και

2.π την 2η Δευτρα Ιουλου μχρι το τλος του υγοστου.

Ενδιμεσες εκπτωτικς περοδοι

1.Το 1ο Δεκαμερο του Μαου και

2.το 1ο Δεκαμερο του Νοεμβρου

 

Επιτρπονται πραν των παραπνω:

Οι προσφορς συγκεκριμνων προντων (η ποστητα να μην υπερβανει το 50% των προντων που διαθτει η επιχερηση) μχρι 10 μρες με την αναγραφ της παλαις και νας τιμς στα σημεα που εκτθενται προς πληση τα προντα. Να προσφορ των διων ειδν επιτρπεται μετ την προδο 60 ημερν απ την 1η προσφορ.

Η ανακονωση των προσφορν γνεται πλον στο Παρατηρητριο Τιμν (Γενικ Γραμματεα Καταναλωτ του Υπουργεου νπτυξης) στο ΦΞ: 210/3815314  Email:prosfores @ e-prices.gr

Πηγ:Περιφερειακ Εντητα ρταςwww.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=285