, 27 @ 09:55:25 EEST


Σεβασμιτατε
Κριε υπουργ
Κριοι βουλευτς
Κριε Δμαρχε θηναων
Κριοι δμαρχοι
Κυρες και κριοι

Υπρχουν γεγοντα και πρσωπα που στη μακρ πορεα του θνους μας διαδραμτισαν σοβαρ ρλο και τιμθηκαν ανλογα απ’ την εθνικ μας Ιστορα και φυσικ κατχουν αξιοζλευτη θση στις σελδες της.
Δεν λεπουν ωστσο οτε τα γεγοντα οτε τα πρσωπα που μολοντι συνβαλαν τα μγιστα στη διαμρφωση του ιστορικν γεγοντων κποια χρονικ στιγμ, εν τοτοις δεν τυχαν της αρμζουσας αναγνρισης απ την ιστορα, που ετε αφιερνει λγα γι’ αυτ ετε και τα αγνοε κιλας.
Σ’ αυτν ακριβς την περπτωση κατατσσεται η Φιλικ Εταιρεα με τους Πρωτεργτες της.

Ο Νικλαος Σκουφς, γεννημνος στο Κομπτι  ρτας, Δμος που εκπροσωπ, αν και ανλαβε να πολ σοβαρ ργο, εκενο της ιδεολογικς προετοιμασας του υπδουλου γνους για τον ξεσηκωμ και τον αγνα,   δεν εχε ανλογη καταξωση απ’ την Εθνικ μας Ιστορα.
Λιγοστ η γνση και για τον συνωμοτικ Οργανισμ και τους Πρωταγωνιστς. Κτι ωστσο που χει ελογη εξγηση, αφο η Φιλικ Εταιρεα ταν Μυστικ Οργνωση και τα κθε εδους γγραφα για λγους ασφλειας διατηρονταν για πολ λγο χρνο.
Εξλλου ο ηρωικς ξεσηκωμς, ο γνας για τη λευτερι αλλ κι αυτ η πολυπθητη νεξαρτησα που κερδθηκε μσα σε μια δεκαετα απ την ναρξη της επανστασης και την δρση της εταιρεας εχαν σαν αποτλεσμα ο φακς της Ιστορας να στραφε στα χτυπητ, στα εντυπωσιακ εκενα γεγοντα, και τι προηγθηκε να περσει σε δευτερεουσα μορα.
Και αυτ το λλειμμα της Εθνικς μας Ιστορας ανλαβαν να το αναπληρσουν οι Τοπικς μας Κοινωνες ..
νλαβαν να ανασρουν απ’ την αφνεια σχεδν, τους Λαμπρος Πρωτεργτες της Φιλικς Εταιρεας και να τους κνουν γνωστος στον Ελληνικ χρο.
Το Κομπτι Κριες και Κριοι εναι η γεντειρα του Νικολου Σκουφ και αυτ εμς τους συγχωριανος του, τους συνδημτες του, μας γεμζει υπερηφνεια.
Στα 1926 εντοιχσαμε πλκα για την γννηση του. Γρω στα 1990 γινε προσπθεια διατρησης της . πτυχε μως και απ ττε ευσεβς πθος της Δημοτικς ρχς μεινε η γορ κοντ στο σημεο αυτ τμματος το οποο θα μετατρεπταν σε χρο επσκεψης και προσκυνματος για το Τκνον του Κομποτου Νικλαο Σκουφ.

Την δια δεκαετα οι Κομποταοι  συνστησαν Ερανικ Επιτροπ με σκοπ την συγκντρωση Χρημτων που θα ταν αναγκαα για να γνει ο ανδριντας του Νικολου Σκουφ.
Την επιτροπ πλαισωναν Κομποταοι ιδιατερα αποδεκτο απ το κοινωνικ σνολο και μσα σε μια πενταετα φεραν σε ασιο πρας την λεπτ τους  αποστολ καθς κινθηκαν χι μνο σ’ λα τα σημεα της Ελληνικς Επικρτειας που ζοσαν Κομποταοι αλλ και στην Ευρπη, την μερικ ,την υστραλα, που ξενιτετηκαν κποιοι συγχωριανο μας.
Το αποτλεσμα το εδαν οι Κομποταοι στα μσα του 1931.
νας λαμπρτατος μνημειακς ανδριντας ργο του μεγλου και δισημο γλπτη, και καδημακ αργτερα ,του Βασιλεου Φαληρα, με περικαλλς βθρο που οι μορφς και των τριν Φιλικν μαζ και απ κτω να εκπληκτικ επγραμμα του λγιου ιερωμνου Ζαχαρα Ενινα.
Ελλς Σζου
Φνοικος  δ’ απτου
Και ον Κυπρισσον
Εγερον ως Τχιον
Σζεσθε φλοι.
Μ αυτν τον εκφραστικ τρπο οι Κομποταοι εκπλρωναν την ηθικ τους υποχρωση απναντι στο Κομποτπουλο Νικλαο Σκουφ  πρωτεργτη της Φιλικς Εταιρεας.
Την  δεκαετα του 1970 με προεδρικ Διταγμα καθιερθηκαν ετσιες γιορτς προς τιμν του Νικολου Σκουφ την τελευταα Κυριακ του Ιουλου που κορυφνονται με να απ’ τα πιο μορφα τελετουργικ που γνονται στο Νομ μας, με παραδοσιακ συγκροτματα και κυρως με χορευτικ συγκροτματα απ’ την Ελλδα και το εξωτερικ, μεταξ των οποων κυραρχη θση χουν τα συγκροτματα της Οδησσο.
Με την Οδησσ τα τελευταα χρνια διατηρομε στεν επαφ και συνεργασα μσω του παραρτματος του Ελληνικο Κντρου Πολιτισμο.
Μια πλη που και σμερα ο κθε επισκπτης θα εντοπσει Ελληνικτατα στοιχεα καθς θα την περιδιαβανει.
Με την επαφ και την επικοινωνα μας με την Οδησσ ευελπιστομε πως θα εμαστε τοιμοι κποια στιγμ να οργανσουμε την αποστολ που ευελπιστομε στο μορφο αυτ κομμτι της Κριμαας και να προσεγγσουμε τα ρχεα της Οδησσο, να ερευνσουμε τις πγες που θα μας δσουν πληροφορες για την δρση της Φιλικς Εταιρεας και των πρωταγωνιστν της.
Γιατ εναι κοιν πεποθηση τι ο χρος που δρασε μετ το 1814 η Φιλικ Εταιρεα , δεν χει ερευνηθε επαρκς και προφανς χει πολλ να μας πει, αρκε να τα αναζητσουμε.
Η Δημοτικ ρχ στην προσπθεια της πντα ν’ αναδεξει το θμα Φιλικ Εταιρεα και να τιμσει στο βαθμ που το αξζει χει προβε σε σειρ δραστηριοττων με στχο την οργνωση ενς συνεδρου η μιας, στω, Επιστημονικς Ημερδας για να μπορσουμε τσι να συγκεντρσουμε σ’ να τμο τι πιο αντιπροσωπευτικ υλικ υπρχει, ξεφεγοντας τσι απ’ την απλ διγηση και μεταφορ της προφορικς παρδοσης, στω και αν κ’ αυτ χει την δικ της ξια.
Σ’ αυτ μας την προσπθεια χουμε μαζ μας σημαντικος πανεπιστημιακος πως ο σημερινς ομιλητς κριος Παπαιωννου, απλος ανθρπους ,πολιτιστικος Συλλγους  μα κυρως αυτος που συνλαβαν και την ιδα τοποθτησης της προτομς για την οποα εδ και αρκετ χρνια αγωνιζταν την δελφτητα πανταχο Κομποταων περοσα σμερα εδ με παρ πολλ μλη της.
Κυρες και κριοι
Ο μικρς μας Καποδιστριακς Δμος κνει μια φιλτιμη προσπθεια να ανεβσει στο πιο ψιλ σκαλοπτι της ιστορας την Φιλικ Εταιρεα και το δικ μας το Σκουφ
τσι φτσαμε ως την πλη σας και αισθανμαστε ιδιατερη συγκνηση γιατ χι απλ εμαστε παρντες στη σημεριν διαδικασα αλλ γιατ συνεργσαμε στο βαθμ που μποροσαμε να γνουν οι προτομς των συμπατριωτν μας και να φτσουμε αισως  ως την σημεριν εκδλωση.
Οι κτοικοι του Κομποτου, οι απανταχο Κομποταοι και λοι οι δημτες του μικρο μας Δμου, νιθουμε περφανοι γιατ απ’ τα σπλχνα του ξεπδησε νας απ του πρωταγωνιστς της Φιλικς Εταιρεας ο Νικλαος Σκουφς.
Ευχαριστομε το δμο θηναων και απευθνουμε τα θερμ μας συγχαρητρια σ σους εργστηκαν για το αποτλεσμα της σημερινς ημρας .
Εκφρσουμε δε την απλυτη ευαρσκεια μας γιατ εμαστε και εμες ,ο Δμος Κομποτου, «παρντες» σ’ αυτ τη γιορτ.
Σας ευχαριστ.www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=57