Ενίσχυση Πολυδραστήριων Αγροτών & Αλιέων για χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής
Ημερομηνία Παρασκευή, Οκτώβριος 13 @ 10:48:59 EEST
Θέμα Νέα Γενικότερου Ενδιαφέροντος


Οι Πολυδραστήριοι Αγρότες και Αλιείς που θα ενταχθούν, θα μπορούν να προμηθευτούν Η/Υ, λογισμικό και διετή συνδρομή στο διαδίκτυο. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 1040 €. Τα γενικά κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών ωφελούμενων των ενισχύσεων είναι τα εξής:
1. Ασκούν γεωργική/αλιευτική δραστηριότητα και παράλληλα άλλη εμπορική/επιχειρηματική δραστηριότητα, ή ελευθέριο επάγγελμα ή είναι μισθωτοί. 
2. Η ποσοστιαία κατανομή του ατομικού εισοδήματός τους για ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη υπόκειται και στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τουλάχιστον 25% του συνολικού τους εισοδήματος προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες (μεταξύ άλλων φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία)
β. Τουλάχιστον 25% του συνολικού τους εισοδήματος προέρχεται από μη αγροτικές δραστηριότητες (μεταξύ άλλων αγροτουρισμός, εμπόριο, αγροβιοτεχνία, παραδοσιακή βιοτεχνία-χειροτεχνία, κλπ). 
3.Έχουν αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχουν υποβάλει μία τουλάχιστον Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr, όπου υπάρχουν και όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=65