, 13 @ 09:00:00 EET


ΕΛΓ
Ο ΕΛΓ εναι ιδιωτικς μεν ασφαλιστικς οργανισμς, εποπτεεται δε απ το Υπουργεο γροτικς νπτυξης και Τροφμων (Υπουργεο Γεωργας). Στο υποκατστημα των Ιωανννων υπγεται ο Νομς ρτης, ο Νομς Ιωανννων, ο Νομς Πρεβζης, ο Νομς Θεσπρωτας και η Κρκυρα. ποζημινει μνο μεσες ζημις που καλπτονται ασφαλιστικ και αποδεδειγμνα προκαλονται απ τα καλυπτμενα ζημιογνα ατια (φυσικο κνδυνοι) πως το χαλζι, παγετς, ανεμοθελλα, πλημμρα, κασωνας, υπερβολικς καιρες βροχοπτσεις και χινι επ της φυτικς παραγωγς (στον καρπ) της καλλιεργητικς περιδου που συνβη η ζημι.


Επσης, η ζημα που προκλεσε το ζημιογνο ατιο πρπει να εναι μεγαλτερη του 30% της παραγωγς που αναμνεται να συγκομισθε αλλ ποτ δεν αποζημινεται ο παραγωγς 100% (μγιστη αποζημωση:65%) απ τον ΕΛΓ. Ειδικς μως τα καρποφρα δντρα που ζημινονται απ παγετ εναι δυνατ η καταβολ αποζημωσης σης προς ποσοστ 88%.

Πρπει να σημειωθε ιδως για τους συνδημτες μας που δεν κατοικον στο Δμο Κομποτου αλλ διατηρον γεωργικς εκμεταλλεσεις στο Δμο μας, τι ταν συμβανουν ακραα καιρικ φαινμενα πρπει να ενημερνονται απ τους ανταποκριτς του ΕΛΓ των αντστοιχων δημοτικν διαμερισμτων στα τηλφωνα του Δμου για την αναγγελα ζημις και την χρονικ προθεσμα υποβολς δηλσεων που εναι πντα 12 ημρες απ την επομνη της ημρας που συνβη η ζημα. Οι παραγωγο για να υποβλουν δλωση ζημας στον ανταποκριτ του ΕΛΓ προσκομζουν αντγραφο της ταυττητς τους (ΔΤ), κποιο εκκαθαριστικ λλο που φανεται ο ΦΜ, αντγραφο του βιβλιαρου αγροτικς τραπζης (της πρτης σελδας) και πληρνουν τλη εκτμησης που για τα καρποφρα δντρα αντιστοιχον σε 10 λεπτ το δντρο. Για τις ενστσεις που ενδεχομνως υποβλουν σοι δεν συμφωνον με το πρισμα εκτμησης μετ την κοινοποησ του, το χρονικ περιθριο υποβολς τους εναι αυτ των 10 ημερν και τα τλη επανεκτιμσεως εναι διπλσια των τελν εκτμησης χωρς μως να καταθσουν εκ νου τα προαναφερμενα δικαιολογητικ.

ΠΣΕ
Ο ΕΛΓ τα τελευταα τη χει αναλβει τα προγρμματα ΠΣΕ (Πολιτικ Σχεδασης κτακτης νγκης) πως FROGY, RAGBY, FAR, FROST και το νο ΖΕΥΣ. Σε αυτ τα προγρμματα οι ζημες φυτικο-ζωκο και παγου κεφαλαου δεν καλπτονται ασφαλιστικ απ τον ΕΛΓ, αλλ αναλαμβνει την διεκπεραωσ τους (διοικητικς λεγχος, εκτιμητικς λεγχος και καταβολ κρατικν οικονομικν ενισχσεων στους δικαιοχους). Τα εδη των ζημιν για την επανρθωση των οποων επιτρπεται η καταβολ κρατικν οικονομικν ενισχσεων ταξινομονται σε
1)«Θεομηνες» και εναι: σεισμο, χιονοστιβδες, κατολισθσεις, πλημμρες και σε
2)«Δυσμενες καιρικς συνθκες» πως: παγετς, χαλζι, ανεμοθελλα, υπερβολικς βροχοπτσεις, υψηλς θερμοκρασες, χιονοπτσεις, ξηρασα. Για να εγκριθον ττοια προγρμματα πρπει το ψος της ζημας να ξεπερν το 30% της κανονικς παραγωγς και να εναι κποιας γεωγραφικς κτασης. υτ αναφρεται διτι προσφτως ορισμνοι ελαιοπαραγωγο που πργματι ζημιθηκαν αρκετ στο φυτικ και πγιο κεφλαιο απ παγετ υπβαλαν αιτσεις για οικονομικ ενσχυση προς αποκατσταση των ζημιν, που πως φανεται δεν εναι δυνατ η γκριση ενς ττοιου προγρμματος λγω της μικρς γεωγραφικς του κτασης που φυσικ εκτιμθηκε απ κλιμκιο του ΕΛΓ. Το ψος των κρατικν οικονομικν ενισχσεων, οι ροι και οι προποθσεις για να καταστε κποιος δικαιοχος προγρμματος ΠΣΕ, καθορζονται κθε φορ απ τον Υπουργ γροτικς νπτυξης και Τροφμων και τον Υπουργ Οικονομας και Οικονομικν με ανλογη ΚΥ.

Εδικτερα για το πργραμμα FROST που καλπτει μεγλης γεωγραφικς κτασης ζημες (σε εππεδο περιφερειν) που προκλθηκαν απ τους παγετος των 12-15/2/2004, η διεκπεραωσ του εναι αρκετ δσκολη αν λβει κανες υπψη την κταση των ζημιν, τον αριθμ των προαναφερμενων νομν για τους οποους εναι αρμδιο το υποκατστημα των Ιωανννων, τον λιγοστ αριθμ διοικητικν υπαλλλων καθς και των εκτιμητν γεωπνων σε σχση με το μεγλο αριθμ δικαιοχων, αλλ και τις αρκετς ζημες που σημειθηκαν απ χαλζι και παγετ. Συνεπγεται λοιπν σημαντικ καθυστρηση στο διοικητικ λεγχο και κοινοποηση των πορισμτων. Σημειωτον τι πρπει εντς του τους 2007 να χουν ολοκληρωθε λες οι εργασες ανασστασης και αποκατστασης της ζημιωθεσας γεωργικς εκμετλλευσης.

Οι τελευταες πληροφορες που χουμε σχετικ με τα πορσματα των δηλσεων ζημας απ χαλζι και παγετ σε ελις και πορτοκλια εναι τι θα καθυστερσουν κπως να ανακοινωθον, εκτιμται γρω στο τλος πριλου. Τα ανλογα πορσματα για τις καλλιργειες ακτινιδου και αμπελιο χουν αναρτηθε εδ και αρκετ καιρ, καθς και τα πορσματα των επανεκτιμσεων που υποβλθηκαν.
σον αφορ το FROST, για αρκετος δικαιοχους βρισκμαστε ακμη στο στδιο επαναληπτικο διοικητικο ελγχου, και για λλους σ’ εκενο της αναμονς των πληρωμν αφο εχαν δηλσει εργασες ανασστασης απ το μνα Οκτβριο του περασμνου τους.

Τλος να υπενθυμσουμε στους αγρτες συνδημτες μας ξαν και σ’ αυτ το τεχος της εφημερδος μας, τι πρπει να ενημερνονται τακτικ και ιδως ταν πρκειται για τις πληρωμς του FROST, που χουν παρατηρηθε λανθασμνες πληρωμς (πληρνονται για λιγτερες εργασες απ’ αυτς που εγκρθηκαν απ το γεωπνο εκτιμητ) αφο υπρχει η δυναττητα μεσης και πλρους πληροφρησς τους μσω του διαδικτου (Internet). Τα τηλφωνα του ΚΕΠ που θα ενημερνεστε εναι πντα στη διθεσ σας.

ΝΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=89