Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κομποτίου
Ημερομηνία Δευτέρα, Οκτώβριος 05 @ 09:39:11 EEST
Θέμα Δημοτικά Νέα


Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1609/Β/5-8-1609 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την οποία "...το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Κομποτίου, Νομού ¶ρτας, που έχει υπαχθεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) ¶νω Καλεντίνης του Γ.Ν. ¶ρτας, με την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 5961/1994 Υπουργική Απόφαση, χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ)."


Επίσης, με την ίδια Απόφαση "...συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ), ως ακολούθως:
Ι. Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
Δύο (2) θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθαολογίας

ΙΙ. Λοιπό Προσωπικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής - Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής - Μία (1) θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών - Μία (1) θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών - Μία (1) θέση."

Το άρθρο αυτό προέρχεται από www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=202