, 18 @ 20:56:22 EEST


Θεματικς ντιπεριφερειρχης, ο περιφερειακς σμβουλος Γιννης Κατρης, με ντονη παρουσα στα τοπικ πργματα, για  θματα της επικαιρτητας που απασχολον τους ρτινος και του Ηπειρτες.

«Πρπει να επισημνω, τι καννα ργο απ φορα της ρτας που ταν ριμο δεν μεινε εκτς ΕΣΠ. Και αυτ δεχνει το ενδιαφρον της Περιφερειακς ρχς» απαντ ο κ. Κατρης μιλντας για το ενδιαφρον του λ. Καχριμνη για το νομ μας, εν σε τι αφορ τις προτεραιτητες τονζει πως ο πρωτογενς τομας εναι εκενος που πρπει να στηριχθε, αφο αποτελε το μλλον χι μνο της Ηπερου αλλ και της χρας γενικτερα.
1.Ποια εναι η εκτμησ σας για την εφαρμογ του Καλλικρτη; πδωσε τα αναμενμενα;

π. Εναι γεγονς τι διαφορετικ τον περιμναμε και διαφορετικς μας προκυψε. Για την ακρβεια, με διαφορετικ τρπο προωθθηκε απ την κεντρικ εξουσα, η οποα νωρς φρντισε να τον απονευρσει, να αφαιρσει αρμοδιτητες και να καθυστερσει – ακμη και μχρι σμερα- την απδοση λλων που προβλπονταν. Το δετερο μεγλο και ουσιαστικτερο ζτημα αφορ αναμφισβτητα τους πρους. χι μνο δεν δθηκαν επιπλον, πως εχε διατυπωθε κατ τη δημιουργα του «Καλλικρτη», αλλ οι Περιφρειες στερθηκαν και αυτ που ελμβαναν συνολικ οι πρην νομαρχιακς αυτοδιοικσεις. Για δο χρνια δεν λαμβνουν οτε τους θεσμοθετημνους Κ..Π. και χρειστηκε μεγλος αγνας και απ την Περιφερειακ ρχ Ηπερου, για να δσει η Πολιτεα να μρος των χρημτων μσω του προγρμματος Δημοσων Επενδσεων. πως αντιλαμβνεστε κινηθκαμε τα τρα αυτ χρνια σε να πολ δσκολο οικονομικ και θεσμικ πεδο.

2.Ως Θεματικς ντιπεριφερειρχης, ποιες εναι οι αρμοδιτητς σας;

Η τοποθτησ μου ως θεματικο ντιπεριφερειρχη,  εναι πρτα απ λα τιμητικ. Οι τποις αρμοδιτητς μου, εναι αυτς των μεταφορν και επικοινωνιν. Ωστσο αυτς δεν εναι αποτρεπτικς παργοντας, στε να ασχολομαι με ευρτερα ζητματα που αφορον τους πολτες της Ηπερου και μιας και απευθυνμαστε στο ρτιν αναγνωστικ κοιν, των ρτινν πολιτν, αναλαμβνοντας πρωτοβουλες και κνοντας παρεμβσεις, που αυτ εναι δυνατ.

3.Για την ρτα θα μποροσε να γνει κτι παραπνω απ την Περιφερειακ ρχ;

Πντα υπρχουν περιθρια για κτι καλτερο απ σα γιναν γνονται. Πρπει μως να αναλογιστομε και τι γινε τα τρα χρνια που μεσολβησαν με λες τις δυσκολες που υπρχουν. γιναν αποστραγγιστικ ργα, ργα στριξης του πρωτογενος τομα, οδικ, αποκαταστθηκαν ζημις, εν προωθθηκαν και αρκετ ργα στο ΕΣΠ. γινε επσης μεγλη προσπθεια για την νταξη του θαμνιου στα Ενεργειακ χωρι. Πρπει να επισημνω, τι καννα ργο απ φορα της ρτας που ταν ριμο δεν μεινε εκτς ΕΣΠ. Και αυτ δεχνει το ενδιαφρον της Περιφερειακς ρχς.

4.Λγους μνες πριν τις εκλογς συζητον ξαν για την αλλαγ του εκλογικο νμου. Εσες τι λτε;

Νομζω τι ο εκλογικς νμος εναι δευτερεουσας σημασας, αλλ απ τη στιγμ που νοιξε το θμα, πρπει να δομε με νηφαλιτητα ποια σημεα χρζουν βελτωσης. Εναι θμα πντως που οι ποιες συζητσεις γνονται σε εππεδο νωσης Περιφερειν.

5.Ποια εναι η εκτμησ σας για τη γενικτερη λειτουργα της Περιφρειας;

Η Περιφρεια Ηπερου σε αρκετ ζητματα ταν και εναι παρδειγμα και για λλες της χρας. ταν η πρτη σως που οργνωσε γργορα τις υπηρεσες της,  ταν εκενη η οποα δωσε πρτη το στγμα της σε παρεμβσεις και δρσεις που απαιτονταν για τη στριξη του νου θεσμο. Η θητεα της ξεκνησε με προβλματα, που οφελονταν στην ασυνπεια του κρτους. Θυμστε τι κριτικ εχαμε δεχτε απ την ντιπολτευση, για οφειλς κλπ. Τελικ αντιμετωπστηκαν λα αυτ και πολλ λλα.

6.λοι μιλνε για τον πρωτογεν τομα. Εσες τι θα λγατε τι πρπει να γνει, που προρχεστε απ αυτν;

Η πρωτογενς παραγωγ χαρακτηρζει την Περιφρεια Ηπερου ως κατ βση αγροτικ Περιφρεια. Η απασχληση στον πρωτογεν τομα ανρχεται σε 25% ναντι 16% του μσου ρου της χρας και η συμβολ στο ΕΠ του τομα ανρχεται στην πειρο στο 13% ναντι 8% της χρας. Η Περιφρεια Ηπερου,  χει  σημαντικος κλδους: την κτηνοτροφα με εξχουσα θση τα προντα της αιγοπροβατοτροφας, την πτηνοτροφα, την χοιροτροφα αλλ και την αλιεα και τις υδατοκαλλιργειες. Εξγει εκτς Περιφρειας το 60% των κτηνοτροφικν προντων, το 90% του κρατος πουλερικν, το 80% του χοιρινο κρατος αλλ και το 75% των γαλακτοκομικν προντων.  Η φυτικ παραγωγ δεν υστερε αναλογικ με λλες Περιφρειες της χρας με σημαντικτερα προντα τα εσπεριδοειδ, την ελι και το λδι, τα ακτινδια, τα κηπευτικ, το κρασ αλλ και των παραγωγ ζωοτροφν.  Ως Περιφερειακ ρχ χουμε θσει ως προτεραιτητα την ανπτυξη του πρωτογενος τομα στην Περιφρεια Ηπερου. Εναι απαρατητη η βοθεια των αγροτν με μεσους και μμεσους τρπους αλλ και η σνδεση της παραγωγς με τις επιδοτσεις. Θλουμε οι αγρτες να καλλιεργσουν και πλι τα χωρφια τους για αυτ και θλουμε οι επιδοτσεις να συνδονται με την παραγωγ προντων. Ειδικτερα στην πρωτογεν παραγωγ χρειζονται:

* Η ανπτυξη και εφαρμογ καλλιεργητικν μεθδων

* Η ενσχυση της παραγωγς τοπικν παραδοσιακν προντων ποιτητας για την κατοχρωση υψηλς προστιθμενης αξας.

* Η ανπτυξη τεχνογνωσας στη συντρηση προντων

* Η αξιοποηση υποπροντων

Για να γνουν λα αυτ απαιτεται οι Περιφρειες να χουν πρωτεονται και αποφασιστικ ρλο στη διαχεριση των κοινοτικν πρων και αυτς εναι ο λγος που ο Περιφερειρχης κ. Καχριμνης, πως και η νωση Περιφερειν στο σνολ της ζητ την διαχεριση του νου αγροτικο προγρμματος απ τις Περιφρειες.

7.Θα εστε ξαν υποψφιος;

Ναι, θα εμαι, γιατ πιστεω τι με τις ποιες δυνμεις χω μπορ να προσφρω στους πολτες της Π.Ε. ρτας που με χουν τιμσει με την ψφο τους.

Πηγ: ΗΧΩ της ΡΤΣwww.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=287