Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα περιοχής Πέτα - Κομποτίου
Ημερομηνία Τετάρτη, Ιανουάριος 25 @ 08:12:28 EET
Θέμα Δημοτικά Νέα


Αρδευτικά δίκτυαΈνα μεγάλο έργο αίτημα πολλών ετών άρχισε να υλοποιείται σήμερα στο δήμο μας.
Το συγκεκριμένο έργο είναι προϋπολογισμού 12.600.000 ευρώ και ανάδοχος είναι οι Αδελφοί  Κυρομίτη ΑΤΕ.
Το έργο προβλέπει την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων που θα αξιοποιήσουν συνολική έκταση 37.650 στρεμμάτων τα οποία θα τροφοδοτούνται με νερό από το Πουρνάρι μέσω των έργων μεταφοράς. Η κατασκευή των έργων θα γίνεται σταδιακά και θα κατασκευαστούν έργα μεταφοράς απ’ το Πουρνάρι μέχρι τις δεξαμενές των αρδευτικών αντλιοστασίων, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο της ζώνης 8 που αφορά το Δήμο μας.
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή της υδροληψίας και των έργων μεταφοράς από το Πουρνάρι μέχρι το αρδευτικό δίκτυο του Κομποτίου.
Το άρθρο αυτό προέρχεται από www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=30