, 26 @ 08:12:02 EET


Πρσθετη ενσχυση θα χορηγεται στους παραγωγος ελαιολδου και επιτραπζιων ελιν ως στρεµµατικ ενσχυση σε ετσια βση σε ορισµνους τπους γεωργας και ιδως πιστοποιηµνες καλλιργειες. Ως πιστοποιηµνες καλλιργειες νοονται οι βιολογικς καλλιργειες ελις, οι ελαιοκαλλιργειες ολοκληρωµνης διαχερισης και οι καλλιργειες ελις σε οριοθετηµνες περιοχς Προστατευµενης Ονοµασας Προλευσης (ΠΟΠ) προστατευµενης Γεωγραφικς νδειξης (ΠΓΕ) τα προντα των οποων προορζονται για παραγωγ προντων ΠΟΠ ΠΓΕ. Η εν λγω πρσθετη ενσχυση θα καταβλλεται, µε σκοπ τη βελτωση της ποιτητας των παραγµενων προντων, την προστασα και τη βελτωση του περιβλλοντος.


ΚΥ 256494 ΦΕΚ 152Β/9-2-2006 (αρχεο pdf)
ΘΕΜ
: «Συµπληρωµατικ µτρα εφαρµογς του ρθρου 69 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλου, και του ρθρου 48 του κανονισµο (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπς στον τοµα του ελαιολδου και των επιτραπζιων ελιν

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

χοντας υπψη:
Τις διατξεις :
1. Του ρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περ οργανσεως των διοικητικν υπηρεσιν για την Εφαρµογ της Συνθκης Προσχρησης της Ελλδος εις τας Ευρωπακς Κοιντητας και ρθµισης συναφν θεσµικν και οργανωτικν θεµτων» ( 280). 2. Του ρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρµογ του Κοινοτικο Δικαου» ( 34), πως η παργραφος 1 τροποποιθηκε µε τη διταξη του ρθρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συµµετοχ της Ελλδος στο κεφλαιο, στα αποθεµατικ και στις προβλψεις της Ευρωπακς Τρπεζας Επενδσεων, στο κεφλαιο της Ευρωπακς Κοιντητας νθρακος και Χλυβος και του Οργανισµο Εφοδιασµο EURATOM» ( 70), του ρθρου 65 του Ν. 1892/1990 ( 101).
3. Του ρθρου 90 του "Κδικα Νοµοθεσας για την Κυβρνηση και τα Κυβερνητικ ργανα", που κυρθηκε µε το ρθρο πρτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποηση της Νοµοθεσας για την Κυβρνηση και τα Κυβερνητικ ργανα» ( 98).
4.
Το ρθρο 28 του νµου 2520/1997 (A 173), πως ισχει.
5. Του ν. 2632/1995 «Περ Δηµσιου Λογιστικο Ελγχου Δαπανν του Κρτους και λλες διατξεις» ( 247).
6.
Την αριθ. 50637/29.8.2000 κοιν πφαση των Υπ. Εσωτερικν, Δηµσιας Διοκησης και ποκντρωσης και Γεωργας περ «γκρισης κανονισµο οργανωτικς διρθρωσης και λειτουργας των υπηρεσιν του Οργανισµο Πληρωµν και Ελγχου Κοινοτικν Ενισχσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΠΙΔπως ισχει (Β 1104).
7. Την αριθ. 394555/23.10.2000 κοιν πφαση των Υπουργν Εσωτερικν, Δηµσιας Διοκησης και ποκντρωσης και Γεωργας, «νθεση σκησης αρµοδιοττων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νοµαρχιακς υτοδιοικσεις της χρας (Β 1324).
8.
Την αριθ. 292464/27.07.2005 κοιν πφαση των Υπουργν Οικονοµας και Οικονοµικν και γροτικς νπτυξης και Τροφµων, «Συµπληρωµατικ διοικητικ µτρα εφαρµογς και υπολογισµο του αριθµο και της αξας των δικαιωµτων στους δικαιοχους της ενιαας ενσχυσης σε εφαρµογ των Κανονισµν (Ε.Κ.) 1782/2003 του Συµβουλου και 795/2004 της Επιτροπς» (Β 1122).
9. Τους Κανονισµος (Ε.Κ.):
α) 1257/1999 του Συµβουλου, «για τη στριξη της αγροτικς ανπτυξης απ το Ευρωπακ Γεωργικ Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποηση και κατργηση ορισµνων κανονισµν» (L 160).
β) 1290/2005 του Συµβουλου, «για τη χρηµατοδτηση της κοινς γεωργικς πολιτικς» (L 209).
γ) 1782/2003 του Συµβουλου (L 270) «περ θσπισης κοινν καννων για τα καθεσττα µεσης στριξης στα πλασια της κοινς γεωργικς πολιτικς και θσπισης ορισµνων καθεσττων στριξης για τους γεωργος και τροποποησης των κανονισµν (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2019/1993, (Ε.Κ.) αριθ. 1452/2001, (Ε.Κ.) αριθ. 1453/2001, (Ε.Κ.) αριθ. 1454/2001, (Ε.Κ.) αριθ. 1868/1994, (Ε.Κ.) αριθ. 1251/1999, (Ε.Κ.) αριθ. 1254/1999, (Ε.Κ.) αριθ. 1673/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 2358/1971, και (Ε.Κ.) αριθ. 2529/2001», πως ισχει και ειδικτερα το ρθρο 69 αυτο.
δ) 795/2004 της Επιτροπς (L 141) «περ θσπισης λεπτοµερν καννων εφαρµογς του καθεσττος ενιαας ενσχυσης που προβλπεται στον Καν. (Ε.Κ.) αριθµ. 1782/2003 του Συµβουλου για τη θσπιση κοινν καννων για τα καθεσττα µεσης στριξης στα πλασια της κοινς γεωργικς πολιτικς και για τη θσπιση ορισµνων καθεσττων στριξης», πως ισχει και ειδικτερα το ρθρο 48 αυτο.
10.
Το γεγονς τι απ την εφαρµογ της παροσης δεν προκαλεται δαπνη σε βρος του κρατικο προπολογισµο.

ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ

ρθρο 1
Σκοπς
Με την παροσα απφαση καθορζονται τα αναγκαα συµπληρωµατικ µτρα εφαρµογς του ρθρου 69 του κανονισµο (Ε.Κ.) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλου και του ρθρου 48 του κανονισµο (Ε.Κ.) υπ αριθ. 795/2004 της Επιτροπς πως αυτο ισχουν.
Ειδικτερα η κατανοµ του παρακρατµατος 4% στον τοµα του ελαιολδου και των επιτραπζιων ελιν, χει ως σκοπ τη βελτωση της ποιτητας των ελαιοκοµικν προντων και την προστασα και τη βελτωση του περιβλλοντος.

ρθρο 2
Τρπος χοργησης του ποιοτικο παρακρατµατος
Το ποσ, που προκπτει απ το ποσοστ παρακρτησης του τοµα του ελαιολδου και των επιτραπζιων ελιν, πως αυτ καθορζεται στο ρθρο 16 της αριθ. 292464/27.07.2005 (Β’ 1122) κοινς υπουργικς απφασης, θα χορηγεται, στους δικαιοχους του ρθρου 3 της παροσης, ως στρεµµατικ ενσχυση σε ετσια βση σε ορισµνους τπους γεωργας και ιδως πιστοποιηµνες καλλιργειες. Ως πιστοποιηµνες καλλιργειες νοονται οι βιολογικς καλλιργειες ελις, οι ελαιοκαλλιργειες ολοκληρωµνης διαχερισης και οι καλλιργειες ελις σε οριοθετηµνες περιοχς Προστατευµενης Ονοµασας Προλευσης (ΠΟΠ) Προστατευµενης Γεωγραφικς νδειξης (ΠΓΕ) τα προντα των οποων προορζονται για παραγωγ προντων ΠΟΠ ΠΓΕ. Η εν λγω πρσθετη ενσχυση θα καταβλλεται, µε σκοπ τη βελτωση της ποιτητας των παραγµενων προντων, την προστασα και τη βελτωση του περιβλλοντος.

ρθρο 3
Δικαιοχοι
Δικαιοχοι της πρσθετης ενσχυσης εναι οι γεωργο σµφωνα µε το ρθρο 48 παργραφος 2, του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπς.

ρθρο 4
Επιλξιµες δρσεις για χρηµατοδτηση
Επιλξιµες για χρηµατοδτηση δρσεις εναι οι τποι γεωργας που αφορον πιστοποιηµνες καλλιργειες πως:
) βιολογικς καλλιργειες ελις,
Β) καλλιργειες ελις ολοκληρωµνης διαχερισης,
Γ) καλλιργειες ελις σε περιοχς που χουν χαρακτηρισθε ως Προστατευµενης Ονοµασας Προλευσης (ΠΟΠ) Προστατευµενης Γεωγραφικς νδειξης (ΠΓΕ), µε σκοπ την παραγωγ ελαιοκοµικν προντων (ελαιολδου /και επιτραπζιων ελιν) ΠΟΠ ΠΓΕ.

ρθρο 5
ψος ενσχυσης
Το συνολικ ετσιο ποσ που µπορε να διατεθε για την ενσχυση των δρσεων του ρθρου 4 ανρχεται σε 22,2 εκατ. ευρ, εν η αν στρµµα ενσχυση θα ανλθει µχρι 65 €.
Το ακριβς ψος της στρεµµατικς ενσχυσης θα καθορισθε µε απφαση του Υπουργο γροτικς νπτυξης και Τροφµων, µετ την υποβολ και αξιολγηση των αιτσεων.

ρθρο 6
Υποβολ ατησης
Οι δικαιοχοι γεωργο, προκειµνου να τχουν της προβλεπµενης χοργησης της πρσθετης ενσχυσης δηλνουν, την πρθεση συµµετοχς τους στην εν λγω ενσχυση, στην αρµδια Νοµαρχιακ υτοδιοκηση, Διεθυνση γροτικς νπτυξης / Γεωργας.
Η Διεθυνση γροτικς νπτυξης / Γεωργας παρακολουθε και ελγχει την τρηση των διαδικασιν που προβλπονται για τους ειδικος τπους γεωργας / πιστοποιηµνες καλλιργειες και χορηγε µετ απ προσκµιση και λεγχο των σχετικν πιστοποιητικν σχετικ γγραφο µε το οποο βεβαινεται τι εφαρµστηκε ο συγκεκριµνος τπος καλλιργειας.
Οι ενδιαφερµενοι δικαιοχοι γεωργο αιτονται την πρσθετη ενσχυση στο πλασιο υποβολς της ενιαας ενσχυσης, συνυποβλλοντας φκελο µε τα ανωτρω δικαιολογητικ.
Κθε δικαιοχος υποβλλει µια ατηση καττος.

ρθρο 7
Υποχρεσεις δεσµεσεις δικαιοχων
Οι δικαιοχοι γεωργο, προκειµνου να τχουν της πρσθετης ενσχυσης, υποχρεονται να:
1. Δχονται και διευκολνουν λους τους προβλεπµενους ελγχους απ τα αρµδια εντεταλµνα εθνικ και κοινοτικ ργανα.
2. Προσκοµζουν οποιοδποτε συµπληρωµατικ στοιχεο πληροφορα τους ζητηθε εντς της προβλεπµενης προθεσµας.

ρθρο 8
Εξουσιοδοτεται ο Υπουργς γροτικς νπτυξης & Τροφµων µε αποφσεις του να καθορζει τις τεχνικς και λλες λεπτοµρειες εφαρµογς της παροσας.

ρθρο 9
ναρξη ισχος
Η παροσα απφαση ισχει για αιτσεις που υποβλλονται απ την περοδο εµπορας 2005/2006.
Η απφαση αυτ να δηµοσιευθε στην Εφηµερδα της Κυβερνσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γ
. ΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ - Ε. ΜΠΣΙΚΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=78