, 16 @ 14:24:36 EEST


Τα νετερα απ το ………………….. FROST
Για τις πληρωμς του τους 2006 απ το πργραμμα FROST αναφερθκαμε σε προηγομενο φλλο της εφημερδας μας εκτς απ την καταβολ της τρτης ετσιας (για το τος 2006) δσης που καταβλθηκε στις 29/12/2006 σε λους τους δικαιοχους που εχαν κνει εκριζσεις (25%), κορμοτομς (21%) και κοπς πρωτογενν κλδων (24%). Οι ποσοστιαες αυτς δσεις εναι δσεις απ την αντατη συμπληρωματικ ενσχυση που χορηγεται στους δικαιοχους απλειας παραγωγς κι χι απ την αντατη οικονομικ ενσχυση που δδεται για την ανασσταση της καλλιργεις τους (δηλαδ τα μεροκματα), η οποα ενσχυση καταβλλεται εφπαξ. Μχρι στιγμς οι πληρωμς που γιναν απ την αρχ του τους 2007 για το συγκεκριμνο πργραμμα στο Δμο Κομποτου εναι στις εξς ημερομηνες: 2/2, 15/3 και 16/5 /2007...


Ελχιστοι σε αριθμ οι παραγωγο που αποζημιθηκαν σ’ αυτς τις πληρωμς και μλιστα αρκετ καθυστερημνα. Ο λγος αυτς της καθυστρησης οφελεται στον μικρ αριθμ δικαιοχων που δλωσαν τις εργασες ανασστασης των καλλιεργειν τους. πως φανεται τον Ιανουριο και τον πρλιο του 2007 δεν γιναν πληρωμς. Εναι αναγκαα η συγκντρωση αρκετν δηλσεων στε ο γεωπνος - ελεγκτς του ΕΛΓ να αξιοποισει καλτερα το χρνο του καθς τον τελευταο καιρ λγω των αρκετν ζημιν απ χαλζι και παγετος στο Νομ μας ταν ενταλμνος για ελγχους και εκτιμσεις σε λλες περιοχς εκτς του Δμου μας. Τρα μως εναι εδ και θα εναι για αρκετ καιρ μχρι να ελεγχθον λες οι δηλσεις ανασστασης που υποβλθηκαν. Επσης ο διος ο γεωπνος μας διαβεβαωσε για μερικος συνδημτες μας αγρτες που εχαν υποβλει δηλσεις ανασστασης κατ το Νομβριο ως το Δεκμβριο του 2006 και δεν πληρθηκαν, τι διεκπεραιθηκαν οι εκκρεμτητς τους και τα πρακτικ δη χουν σταλε στην Κεντρικ Υπηρεσα του ΕΛΓ στην θνα που θα δοθε και η εντολ για την πληρωμ τους. Εκτιμται τι θα εναι σγουρα στην πληρωμ του μηνς Ιουνου.
Επσης ευελπιστομε τι στην δια πληρωμ θα εναι και οι 27 αιτοντες-δικαιοχοι του Δ.Δ. Φωτεινο, 13 του Δ.Δ. Σελλδων και 20 του Δ.Δ. Κομποτου, των οποων οι δηλσεις ανασστασης εξετστηκαν κατ τον πρλη.
 δη ο γεωπνος χει παραλβει 47 ακμη αιτσεις-δηλσεις για λεγχο στις εργασες που χουν κνει οι αγρτες δικαιοχοι του προγρμματος  FROST. Η υποβολ ττοιων δηλσεων συνεχς αυξνεται με γεωμετρικ προδο φτνοντας μχρι στιγμς τις 70, τοι συνολικ εξετζονται 117 δηλσεις.
Η συμπλρωση μιας ττοιας «απλς» δλωσης εργασιν κοστζει σε χρνο τουλχιστον 10 λεπτ της ρας στον δικαιοχο μχρι να συνεννοηθε με τον υπλληλο για το ποιες ακριβς εργασες χει κνει, τι εδους κλαδματα, καταγραφ των στοιχεων του ΔΤ και ΦΜ, καθς και των αριθμν των τιμολογων που καταθτει ως τελικ την υπογραφ του. Και τουλχιστον 30 λεπτ της ρας κοστζει στον υπλληλο του Δμου που θα την παραδσει στον γεωπνο ελεγκτ συνοδευμενη με φωτοτυπα αυτς, φωτοτυπες του αρχικο πορσματος, του πορσματος στερα απ νσταση διοικητικο επαναληπτικο διοικητικο ελγχου, του πορσματος στερα απ ενδεχμενη επανεκτμηση, καθς και των τιμολογων και πιθανν να συνοδεεται και με διφορες παρατηρσεις προς διευκλυνση του γεωπνου.
Πρσφατα, κυρως λγω της εποχς, που ευνοε την ολοκλρωση των εργασιν στα παγετπληκτα ζημιωθντα δντρα των συνδημοτν αγροτν μας και δευτερευντως λγω της κοινοποησης πολλν αναμενμενων πορισμτων, πως επσης και της συμπλρωσης των προαναφερμενων δηλσεων που απαιτε αρκετ χρνο, παρατηρθηκε κοσμοσυρρο στο ΚΕΠ του Δμου μας, αρκετς φρτος εργασας, γχος και κοραση για την σο τη δυνατ γρηγορτερη εξυπηρτηση των συνδημοτν μας. Για αυτ επικαλομαστε την κατανησ σας και την υπομον σας για τις πιθανς καθυστερσεις στην εξυπηρτησ σας, γιατ το ΚΕΠ δεν ασχολεται μνο με την ενημρωση των αγροτν αλλ προσφρει και λλες κριες και σημαντικς υπηρεσες στους πολτες για τις οποες θα αναφερθομε εκτενστερα σε επμενο φλλο μιας και δεν αποτελε μρος του παρντος θματος.
Επιστρφοντας στις δηλσεις εργασιν που εξετζονται τρα απ το γεωπνο και πως αναφρθηκε εναι σε αριθμ 117, εναι δυνατν να συμπεριλαμβνονται σε αυτς απ 1 ως 3 αγροτεμχια κατ μσο ρο οπτε ο γεωπνος ελεγκτς θα τελεισει τον λεγχο κατ τα μσα ως τλη του μηνς Ιουνου, περ σημανει τι και οι τελευταοι δηλοντες ανασσταση θα πληρωθον μετ τον Ιολιο αρχζοντας στην καλτερη περπτωση απ τα μσα Ιουλου και καταλγοντας τον γουστο.
Παρενθετικ αναφρουμε τι αυτο που δηλνουν φτος τις εργασες τους θα πληρωθον λη την οικονομικ ενσχυση που χορηγεται για ανασσταση (δηλαδ τα μεροκματα) και τις τρεις ετσιες δσεις απ την αντατη συμπληρωματικ οικονομικ ενσχυση λγω απλειας παραγωγς μνοντας τσι η τταρτη δση που εναι μλις το 15% (για νεοφυτεσεις) το 13% (για κορμοτομς) που θα αποπληρωθε στις 29/12/2007. ντιθτως για τα κλαδματα σε πρωτογενες (στα σταυρματα μπρτσα, πως τα λνε οι αγρτες) και δευτερογενες κλδους θα πληρωθον ολκληρα τα χρηματικ ποσ γιατ χορηγονται και οι τρεις ετσιες δσεις με την παρλευση των ετν 2004, 2005, 2006.
Πρπει να σημειωθε τι μετ τον επιτπιο λεγχο που διενεργε ο γεωπνος ελεγκτς, ο γνωστς πια σε λους μας κος Χρστος Λαλκος, το τυπικ της διαδικασας του προγρμματος FROST απαιτε να παρσταται μια φορ την εβδομδα ο γεωπνος στο γραφεο του στον ΕΛΓ που εδρεει στα Ιωννινα για να γραφτον τα πρακτικ, να ελεγχθον και να διεκπεραιωθον τυχν διοικητικς εκκρεμτητες στε τελικ να σταλον στην θνα και να εισαχθον στο τελικ στδιο της πληρωμς.
Προς αποφυγ παρεξηγσεων πρπει να αναφερθε τι η σειρ προτεραιτητας για την καταβολ της οικονομικς ενσχυσης δεν δνεται σμφωνα με τη σειρ που δηλνει κποιος τις εργασες του διτι ο γεωπνος δουλεει κατ περιοχς και εναι πιθαν κποιος που δλωσε τελευταος, να πληρωθε πρτος και αντστροφα. Τα πρακτικ στλνονται κατ ομδες προσπαθντας ο γεωπνος να συμπεριλαμβνονται σο το δυνατ περισστεροι δικαιοχοι και αυτ καταβλλοντας υπερνθρωπες προσπθειες και δουλεοντας υπ την επδραση αυτν των υψηλν θερμοκρασιν (υπερβολικς για την εποχ), εν ταυτοχρνως επισκπτεται και το γραφεο του για την συμπλρωση και αποστολ των πρακτικν.

Επανεκτιμσεις-Ενστσεις του
FROST
☞ ρχς Φεβρουαρου, στερα απ να ολκληρο χρνο κοινοποιθηκαν και τα πορσματα για τους μη δικαιοχους του δ.δ. Φωτεινο που εχαν υποβλει ενστσεις για διοικητικ λεγχο και κατστησαν δικαιοχοι. Σαν φυσικ και επμενο λοιπν σοι δικαιθηκαν δλωσαν και τις εργασες ανασστασης που εχαν εκτελεστε εδ και αρκετ καιρ. υτς τις μρες εξετζονται και εκτιμται τι τλος Μαου θα ελεγχθον και οι τελευταες τους δηλσεις. π’ αυτ τα πορσματα υποβλθηκε μνο μα νσταση επ του πορσματος –επανεκτμηση.

☞ Επσης ανακοινθηκαν και τα πορσματα απ τις επανεκτιμσεις που εχαν αιτηθε 48 δικαιοχοι απ το δ.δ. Κομποτου και 17 απ το δ.δ. Σελλδων.
Μαζ με τα ανωτρω πορσματα ανακοινθηκαν και μερικ λλα στερα απ επαναληπτικ διοικητικ λεγχο  που ζητθηκε απ τους δικαιοχους και επ των πορισμτων αυτν υποβλθηκαν 12 ενστσεις. υτς ταν και οι τελευταες ενστσεις και τα πορσματα αυτν τα τελευταα αναμενμενα.
Τουλχιστον τσι θλουμε να πιστεουμε διτι εκκρεμον οι αιτσεις των νων δικαιοχων μη – κληρονμων των θανντων δικαιοχων που εχαν υποβλει πρωτστως ατηση για το πργραμμα FROST. Επειδ το πργραμμα αυτ λγει με την προδο του τους 2007, εναι απαρατητο να ολοκληρωθον και να δηλωθον οι εργασες ανασστασης που χουν σκοπ να κνουν οι δικαιοχοι εφσον καλπτονται απ το πρισμ τους, εντς του τους 2007. υτ μως καθσταται αρκετ δσκολο, δεδομνου τι χει καθυστερσει σημαντικ η κοινοποηση των πορισμτων για τα οποα γνεται λγος και δεν εναι και σγουρο τι θα ικανοποιον τις απαιτσεις για οικονομικ ενσχυση των ζημιωθντων παραγωγν που κατχουν παγετπληκτες καλλιργειες και ενδεχομνως να υποβληθον ενστσεις-επανεκτιμσεις, ως συνθως διαδικασα επιπλον χρονοβρα. Χρσιμο θα ταν λοιπν οι κληρονμοι – νοι δικαιοχοι εν χουν σκοπ να εκριζσουν και να φυτεσουν να φυτ (κρνοντας απ τις απαιτσεις των αγροτεμαχων τους) να παραγγελουν σντομα τα δενδρλλια απ κποιο πιστοποιημνο φυτριο, γιατ παρατηρθηκε πρσφατα λλειψη στην αγορ, οτως στε να κοπον τιμολγια με ημερομηνα εντς του τους και αργτερα ετε ρθει το πρισμα μετ το τλος του χρνου ετε στις αρχς του επμενου να εναι τοιμοι να δηλσουν τις εργασες τους και να εναι καλυμμνοι χρονικ.
Τλος εναι σημαντικ να σημειωθε τι καταβλθηκε κθε προσπθεια για την ταχτερη εξυπηρτησ σας σχετικ μ’ αυτ το πργραμμα και ευελπιστομε στην πιο ανδυνη για τους συνδημτες μας αγρτες διεκπεραωσ του με το τλος αυτο του τους.
Εκτς απ το ΚΕΠ του Δμου μας που παρχεται κθε σχετικ πληροφορα, μπορετε να επικοινωνετε τηλεφωνικ με τον ΕΛΓ Ιωανννων και να ενημερνεστε ο καθνας ξεχωριστ για την υπθεσ του στα εξς τηλ.: 2651064737 2651064735 2651064730. Για τους προχωρημνους που διαθτουν πρσβαση στο διαδκτυο (Internet) μπορον να αντλσουν κθε πληροφορα απ την ιστοσελδα του Δμου μας (www.kompoti.gr) που υπρχει σχετικς σνδεσμος (link).

ΕΛΓ – ΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟ ΧΛΖΙ ΚΙ ΠΓΕΤΟΥΣ
Κοινοποιθηκαν τα πορσματα των δηλσεων ζημας απ το χαλζι και τους παγετος στον ελαικαρπο και τα εσπεριδοειδ. Πολλο παραγωγο δεν μειναν ικανοποιημνοι με τα πορσματα που δεν τους αποζημινουν λγω ντονης ακαρπας, παρλο που και παραγωγ υπρχε αλλ και σημαντικ καρππτωση λγω της χαλαζπτωσης και των παγετν. Στα εσπεριδοειδ δε οι αποζημισεις ταν ελχιστες ως μηδενικς.
Δικ μας εκτμηση εναι τι επειδ στην πλειοντητ τους οι ελαιοκαλλιεργητς και εσπεριδοκαλλιεργητς του Δμου μας εναι δικαιοχοι απλειας παραγωγς απ το πργραμμα FROST και ενισχθηκαν θα ενισχυθον οικονομικ για την απλεια παραγωγς για τσσερα χρνια: 2004, 2005, 2006, 2007 (υποτθεται τι υπρχει ακαρπα απλεια παραγωγς απ τα αυστηρς κλαδεμνα και νεοφυτεμνα δντρα λγω των παγετν του τους 2004) για αυτ το λγο δεν αποζημιθηκαν απ τον ασφαλιστικ οργανισμ του ΕΛΓ.

Ενεργοποηση των οριστικν δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης
Ο Π Ε Κ Ε Π Ε
Σμφωνα με τη να ΚΠ (κοιν αγροτικ πολιτικ) που τθηκε σε εφαρμογ απ την 1/1/2006 ως το τος 2013, κθε χρνο οι παραγωγο και οι κτηνοτρφοι θα υποβλλουν ατηση για να καταβληθε η επιδτηση (δικαιματα) του προηγομενου τους που χει οριστε να παρνουν σμφωνα με την οριστικοποηση των δικαιωμτων της ενιαας ενσχυσης («το χαρτ του Μπασικου» πως λνε οι συνδημτες μας αγρτες).
Για το λγο αυτ συνεργεο της ΕΣΦ (νωση ρτας-Φιλιππιδος) επισκφτηκε τμηματικ και τα τρα δημοτικ διαμερσματα του Δμου Κομποτου. Η προθεσμα υποβολς των αιτσεων ληξε μα την προδο της 15ης Μαου. σοι παρλειψαν πρπει να απευθυνθον στην νωση εγκαρως να επικοινωνσουν τηλεφωνικ στο τηλ: 2681027229. Τα δικαιολογητικ που απαιτονται εναι μνο το «χαρτ του Μπασικου».

Υ.Γ.
σοι απ τους παραγωγος που διατηρον γεωργοκτηνοτροφικς εκμεταλλεσεις υποχρεονται λγω εισοδματος να υποβλουν φορολογικ δλωση, τους γνωστοποιομε τι το ΚΕΠ του Δμου μας εκδδει βεβαισεις για φορολογικ χρση που βεβαινουν για τα εισοδματα-αποζημισεις του ΕΛΓ εισοδματα-ενισχσεις απ ΠΣΕ που παρλαβαν το τος 2006.

ΝΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=99